Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Tiivistelmä velvoitteista, jotka johtuvat erityistä huolta aiheuttavien aineiden lisäämisestä ehdokasluetteloon Tiivistelmä velvoitteista, jotka johtuvat erityistä huolta aiheuttavien aineiden lisäämisestä ehdokasluetteloon Ehdokasluettelovelvoitteet
Yrityksille voi aiheutua oikeudellisia velvoitteita siitä, että ehdokasluetteloon on lisätty aineita. Velvoitteet tulevat voimaan sinä päivänä, jona aineet on lisätty...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Ehdokasluettelotaulukko Ehdokasluettelotaulukko Ehdokasluettelo
Huomautukset: Oikea versio: Vain tällä sivustolla julkaistu ehdokasluettelo katsotaan oikeaksi. Yrityksillä saattaa olla välittömiä oikeudellisia velvoitteita sen seurauksena,...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Restriction activities - link Restriction activities - link ECHAn rajoituksia koskeva toiminta
Kemikaaliviraston 69 artiklan 2 kohdan nojalla laaditut rajoituksia koskevat asiakirja-aineistot
Similar Results Similar Results
10/11/17
Restriction - navigation - information Restriction - navigation - information Rajoitus
Tietoa rajoituksen alaisista aineista
Similar Results Similar Results
10/11/17
Aineita, seoksia ja/tai esineitä koskevat rajoitukset esitetään REACH-asetuksen liitteessä XVII. Riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Rajoitukset – kuuleminen Rajoitukset – kuuleminen Julkiset kuulemiset
Rajoitusehdotuksista (jotka esitetään liitteen XV mukaisessa rajoitusta koskevassa raportissa) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausuntoluonnoksista...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Lisätietoa 69 artiklan 2 kohdasta Lisätietoa 69 artiklan 2 kohdasta
Kuva 1: 69 artiklan 2 kohdan mukainen menettely. Rajoituksen harkitsemista ja laatimista koskeva menettely on porrastettu. Menettely esitetään kuvassa 1 ja seuraavissa vaiheissa...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Rajoitukset – valmistelu Rajoitukset – valmistelu Rajoitusehdotuksen valmistelu
Jäsenvaltio tai Euroopan komission pyynnöstä kemikaalivirasto voi ehdottaa rajoituksia, jos ne katsovat, että aineen valmistuksesta, markkinoille saattamisesta (myös...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Rajoitusmenettely Rajoitusmenettely Rajoitusmenettely
Jäsenvaltio tai Euroopan komission pyynnöstä kemikaalivirasto voi aloittaa rajoitusmenettelyn, jos ne katsovat, että tietty aine aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet Versio 4.0 – kesäkuu 2017 1 O H J E E T ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Understanding REACH Understanding REACH REACH-asetus tutuksi
REACH on Euroopan unionin asetus, jonka avulla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä paremmin kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä sekä parantamaan EU:n...
Similar Results Similar Results
07/10/17
LIITTEEN XV MUKAINEN RAPORTTI TEKONURMIKENTTIEN TÄYTTEENÄ KÄYTETTÄVÄN KIERRÄTYSKUMIROUHEEN MAHDOLLISTEN TERVEYSRISKIEN ARVIOINTI Yhteenveto ...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Jatkokäyttäjien toimintaohjeet (1,180.8k)
T O I M I N T A O H J E E T Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Versio 2.1 Lokakuu 2014 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 13 results.

Categories Display