Search

Results for tag Restriction
Showing 12 results.
Most relevant Last modified
Restriction - navigation - consultations Restriction - navigation - consultations Rajoitus
Julkiset kuulemiset
Similar Results Similar Results
12/02/20
Rajoitusmenettely Rajoitusmenettely Rajoitusmenettely
Jäsenvaltio tai Euroopan komission pyynnöstä kemikaalivirasto voi aloittaa rajoitusmenettelyn, jos ne katsovat, että tietty aine aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle...
Similar Results Similar Results
12/02/20
Rajoitukset – kuuleminen Rajoitukset – kuuleminen Julkiset kuulemiset
Rajoitusehdotuksista (jotka esitetään liitteen XV mukaisessa rajoitusta koskevassa raportissa) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausuntoluonnoksista...
Similar Results Similar Results
13/12/19
Tiivistelmä velvoitteista, jotka johtuvat erityistä huolta aiheuttavien aineiden lisäämisestä ehdokasluetteloon Tiivistelmä velvoitteista, jotka johtuvat erityistä huolta aiheuttavien aineiden lisäämisestä ehdokasluetteloon Ehdokasluettelovelvoitteet
Yrityksille voi aiheutua oikeudellisia velvoitteita siitä, että ehdokasluetteloon on lisätty aineita. Velvoitteet tulevat voimaan sinä päivänä, jona aineet on lisätty...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Ehdokasluettelotaulukko Ehdokasluettelotaulukko Ehdokasluettelo
Huomautukset: Oikea versio: Vain tällä sivustolla julkaistu ehdokasluettelo katsotaan oikeaksi. Yrityksillä saattaa olla välittömiä oikeudellisia velvoitteita sen seurauksena,...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Restriction activities - link Restriction activities - link ECHAn rajoituksia koskeva toiminta
Kemikaaliviraston 69 artiklan 2 kohdan nojalla laaditut rajoituksia koskevat asiakirja-aineistot
Similar Results Similar Results
10/11/17
Aineita, seoksia ja/tai esineitä koskevat rajoitukset esitetään REACH-asetuksen liitteessä XVII. Riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Lisätietoa 69 artiklan 2 kohdasta Lisätietoa 69 artiklan 2 kohdasta
Kuva 1: 69 artiklan 2 kohdan mukainen menettely. Rajoituksen harkitsemista ja laatimista koskeva menettely on porrastettu. Menettely esitetään kuvassa 1 ja seuraavissa vaiheissa...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Rajoitukset – valmistelu Rajoitukset – valmistelu Rajoitusehdotuksen valmistelu
Jäsenvaltio tai Euroopan komission pyynnöstä kemikaalivirasto voi ehdottaa rajoituksia, jos ne katsovat, että aineen valmistuksesta, markkinoille saattamisesta (myös...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet Versio 4.0 – kesäkuu 2017 1 O H J E E T ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
LIITTEEN XV MUKAINEN RAPORTTI TEKONURMIKENTTIEN TÄYTTEENÄ KÄYTETTÄVÄN KIERRÄTYSKUMIROUHEEN MAHDOLLISTEN TERVEYSRISKIEN ARVIOINTI Yhteenveto ...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Jatkokäyttäjien toimintaohjeet (1,180.8k)
T O I M I N T A O H J E E T Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Versio 2.1 Lokakuu 2014 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 12 results.

Categories Display