Search

Results for tag Restriction
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Aierekisteri Aierekisteri Aierekisteri
Kemikaalivirasto (komission pyynnöstä) tai jäsenvaltiot voivat laatia asiakirja-aineistoja erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistamista varten ja asiakirja-aineistoja,...
Similar Results Similar Results
14/01/18
Restriction activities - link Restriction activities - link ECHAn rajoituksia koskeva toiminta
Kemikaaliviraston 69 artiklan 2 kohdan nojalla laaditut rajoituksia koskevat asiakirja-aineistot
Similar Results Similar Results
10/11/17
Restriction - navigation - information Restriction - navigation - information Rajoitus
Tietoa rajoituksen alaisista aineista
Similar Results Similar Results
10/11/17
Aineita, seoksia ja/tai esineitä koskevat rajoitukset esitetään REACH-asetuksen liitteessä XVII. Riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Rajoitukset – kuuleminen Rajoitukset – kuuleminen Julkiset kuulemiset
Rajoitusehdotuksista (jotka esitetään liitteen XV mukaisessa rajoitusta koskevassa raportissa) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausuntoluonnoksista...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Lisätietoa 69 artiklan 2 kohdasta Lisätietoa 69 artiklan 2 kohdasta
Kuva 1: 69 artiklan 2 kohdan mukainen menettely. Rajoituksen harkitsemista ja laatimista koskeva menettely on porrastettu. Menettely esitetään kuvassa 1 ja seuraavissa vaiheissa...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Rajoitukset – valmistelu Rajoitukset – valmistelu Rajoitusehdotuksen valmistelu
Jäsenvaltio tai Euroopan komission pyynnöstä kemikaalivirasto voi ehdottaa rajoituksia, jos ne katsovat, että aineen valmistuksesta, markkinoille saattamisesta (myös...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Vaiheet Vaiheet Vaiheet
Seuraavat ovat aineiden valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä koskevan uuden rajoituksen antamisen tärkeimmät vaiheet: 1. Valmistelutyö Jäsenvaltio, Euroopan...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Toimijat Toimijat Toimijat
Rajoitusmenettelyn päätoimijat ovat seuraavat: 1. Asiakirja-aineiston toimittaja (jäsenvaltio tai kemikaalivirasto) Rajoitusta koskevan asiakirja-aineiston voi toimittaa joko...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Rajoitusmenettely Rajoitusmenettely Rajoitusmenettely
Rajoitusmenettelyssä on useita toimijoita ja vaiheita. Tässä kaaviossa esitetään yhteenveto menettelystä. Toimijaa tai tiettyä vaihetta napsauttamalla saa lisätietoa.
Similar Results Similar Results
30/10/17
Rajoitusmenettely Rajoitusmenettely Rajoitusmenettely
Jäsenvaltio tai Euroopan komission pyynnöstä kemikaalivirasto voi aloittaa rajoitusmenettelyn, jos ne katsovat, että tietty aine aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet Versio 4.0 – kesäkuu 2017 1 O H J E E T ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Candidate list table Candidate list table Ehdokasluettelo
Huomautuksia: Alkuperäinen versio: Vain tällä sivustolla julkaistu ehdokasluettelo katsotaan alkuperäiseksi. Yrityksillä saattaa olla välittömiä oikeudellisia velvoitteita sen...
Similar Results Similar Results
16/10/17
Understanding REACH Understanding REACH REACH-asetus tutuksi
REACH on Euroopan unionin asetus, jonka avulla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä paremmin kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä sekä parantamaan EU:n...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Summary of obligations resulting from inclusion in the Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisatio Summary of obligations resulting from inclusion in the Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisatio Ehdokasluettelovelvoitteet
Similar Results Similar Results
07/10/17
LIITTEEN XV MUKAINEN RAPORTTI TEKONURMIKENTTIEN TÄYTTEENÄ KÄYTETTÄVÄN KIERRÄTYSKUMIROUHEEN MAHDOLLISTEN TERVEYSRISKIEN ARVIOINTI Yhteenveto ...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Jatkokäyttäjien toimintaohjeet (1,180.8k)
T O I M I N T A O H J E E T Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Versio 2.1 Lokakuu 2014 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 17 results.

Categories Display