Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag – praktiska exempel Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag – praktiska exempel Praktiska exempel – Reach-registrering
5 Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag How to protect your confidential business information [PDF] I dessa instruktionsfilmer tas olika aspekter upp av...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Så här registrerar du en tvist om gemensamt utnyttjande av data Så här registrerar du en tvist om gemensamt utnyttjande av data Tvister i praktiken
Tvister kan gälla gemensamt utnyttjande av data eller tillgång till gemensamt inlämnande eller, vilket oftast är fallet, både och. Echa har sett till att samma principer och...
Similar Results Similar Results
23/01/20
Registreringsförfarandet Registreringsförfarandet Registreringsprocess
Tillverkare och importörer av ämnen i mängder under ett ton per år måste samla in information om dessa ämnens egenskaper och vidarebefordra denna information till Echa via ett...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Rekommendationer – utvärdering av underlag – paneler Rekommendationer – utvärdering av underlag – paneler Beslut under utvärderingen av registreringsunderlag
Om Echa anser att ditt registreringsunderlag inte innehåller den information som krävs för ditt ämne i det registrerade mängdintervallet, kommer ett beslut att utfärdas....
Similar Results Similar Results
26/11/19
Rekommendationer – informationskrav Rekommendationer – informationskrav Standardinformationskrav
I Reach är standardinformationskraven de som krävs som ett minimum för att uppfylla dina registreringsskyldigheter och de är direkt beroende av hur mycket av ett kemiskt ämne...
Similar Results Similar Results
25/09/19
Rekommendationer – riskhantering – paneler Rekommendationer – riskhantering – paneler Klassificering och märkning
Klassificering och märkning är nödvändig för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön, samt fri rörlighet för kemiska ämnen, blandningar och varor....
Similar Results Similar Results
10/06/19
Rekommendationer – introduktion Rekommendationer – introduktion Rekommendationer till registranter
Alla Reach-registranter uppmanas att proaktivt uppdatera och granska sin information för att förbättra kvaliteten på sina registreringsunderlag. Följande rekommendationer...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Beslut under ämnesutvärderingen
Ämnesutvärderingen utförs av EU-medlemsstaterna. Syftet är att klargöra betänkligheter avseende säker användning av ett ämne. Den utvärderande behöriga myndigheten kan begära...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer – exponering och risk – paneler Rekommendationer – exponering och risk – paneler Exponeringsbedömning och riskkarakterisering
Du måste utföra exponeringsbedömning och riskkarakterisering för ämnen som registrerats för över tio ton per år, om de har klassificerats som farliga, som långlivade,...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer – anpassningspaneler Rekommendationer – anpassningspaneler Anpassningar
En anpassning till standardinformationskravet innebär att du i stället för att utföra ett test lämnar en motivering som baseras antingen på allmänna regler eller på särskilda...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer – ämnesidentifiering Rekommendationer – ämnesidentifiering Ämnesidentifiering
Reach kräver att alla registranter anger tillräcklig information för att identifiera sina ämnen. Det får bara finnas ett registreringsunderlag för varje ämne, så företag som...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer – registrering Rekommendationer – registrering Registrering
Du har ansvar för att samla in information om mängdintervall, egenskaper och användning av kemiska ämnen som du tillverkar eller importerar i mängder som överstiger ett ton per...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekommendationer till registranter – allmänt – toptext Rekommendationer till registranter – allmänt – toptext Allmänna rekommendationer
Dessa allmänna rekommendationer visar Echas viktiga meddelanden för att hålla dina registreringsdata i ordning och förbättra dem proaktivt. Uppdatera regelbundet Du är...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Reach 2018 – uppdatera din registrering Reach 2018 – uppdatera din registrering Uppdatera din registrering
Ett registreringsunderlag måste spegla den senaste kunskapen om hur ett ämne kan användas på ett säkert sätt. Du måste därför gå igenom underlaget regelbundet och uppdatera det...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Uppdatera din registrering
Similar Results Similar Results
06/11/18
Intro: How to get organised for dossier updates Intro: How to get organised for dossier updates Organisera sig för uppdaterade registreringsunderlag
Registreringsunderlaget måste återspegla den befintliga kunskapen om hur ditt ämne kan användas säkert vid produktionsanläggningar och av användare i distributionskedjan. Det...
Similar Results Similar Results
29/10/18
Så här förbättrar du ditt registreringsunderlag - guide för kvalitet i registreringsunderlag - inledning Så här förbättrar du ditt registreringsunderlag - guide för kvalitet i registreringsunderlag - inledning Guide för kvalitet i registreringsundelag
Guiden för kvalitet i registreringsunderlag är ett verktyg med vars hjälp registranter kan kontrollera sina ämnesdataset och underlag i IUCLID för brister och inkonsekvenser...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs
1. Lär känna din portfölj 2. Hitta andra registranter 3. Samarbeta med andra registranter 4. Bedöm faror och risker 5. Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag 6....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Hitta andra registranter
Skyldighet att samarbeta med andra registranter Alla registranter som har registrerat samma ämne deltar i en samarbetsgrupp, ett så kallat forum för informationsutbyte om...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Enligt Reach finns det ingen skyldighet att registrera ämnen i mängder under ett ton per år. För att ytterligare främja innovation är även ämnen som används i vetenskaplig...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP (1,748.4k)
Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Version 2.1 – Maj 2017 1 V Ä G L E D N I N G Vägledning om identifiering och namngivning av...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tips för små och medelstora företag 1. Fastställ varför du har behov av en konsult Vill du ha råd om registreringsprocessen, eller vill du att någon ska göra det faktiska...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) (403.9k)
V Ä G L E D N I N G Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Version...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) (418.2k)
V Ä G L E D N I N G I K O R T H ET Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Dokumentet syftar till...
Similar Results Similar Results
21/11/17
Reach 2018 – förbered din registrering – paneler Reach 2018 – förbered din registrering – paneler Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag
Komma igång Vilken information behöver jag lämna? Skapa ditt registreringsunderlag Vad är IUCLID? Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID cloud Echas molntjänster...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Skapa ditt registreringsunderlag
Hur du skapar ett registreringsunderlag med IUCLID Cloud för SMF
Similar Results Similar Results
18/09/17
Vilken information behöver jag lämna? Vilken information behöver jag lämna? Vilken information behöver jag lämna?
Som registrant av ett ämne måste du fylla i all obligatorisk information i ett registreringsunderlag som utgörs av följande två huvuddelar: Teknisk dokumentation, som alltid...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Medlemsstater
Medlemsstater Europeiska organisationer
Similar Results Similar Results
14/09/17
Kortfattad vägledning om registreringsdata och hantering av underlag Kortfattad vägledning om registreringsdata och hantering av underlag Kortfattad vägledning om registreringsdata och hantering av underlag (361.8k)
K O R T F A T T A D V Ä G L E D N I N G Registrering Syftet med dokumentet är att med enkla ord förklara registreringsskyldigheterna och kort sammanfatta den relevanta ...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Hur du kontrollerar om du kan använda dig av bestämmelsen om lägre informationskrav Gå igenom följande steg för att se om ditt ämne kan registreras med enbart information om...
Similar Results Similar Results
28/08/17
PPORD - Link PPORD - Link
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Lär känna din portfölj
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Registrering
Länkar av intresse REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Vägledning om gemensamt utnyttjande av data Version 3.1 – januari 2017 1 V Ä G L E D N I N G Vägledning om gemensamt utnyttjande av data Version 3.1 ...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Begära ett alternativt kemiskt namn vid blandningar
Du kan lämna in en begäran till Echa om att få använda ett alternativt kemiskt namn för ett ämne i blandningar som klassificeras, märks och förpackas enligt CLP. Utarbeta din...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (104.3k)
Annegatan 18, box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu Typiska kostnadselement i samband med datautbyte ECHA-17-B-05-SV Huvudprincipen för samarbete i...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Förbered dig för att gå med i ett befintligt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF) – Frågor och svar Förbered dig för att gå med i ett befintligt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF) – Frågor och svar Förbered dig för att gå med i ett existerande forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF)
Frågor och svar Kontrollera om ditt ämne har registrerats. Hur får jag reda på om mitt ämne redan har registrerats och vem som registrerade det? Logga in i Reach-IT Vad är...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Översikt: jämförelse av tvisteförfaranden för förhandsregistranter och dem som gör förfrågningar Översikt: jämförelse av tvisteförfaranden för förhandsregistranter och dem som gör förfrågningar Översikt: jämförelse av tvistförfaranden för förhandsregistrerare och dem som gör förfrågningar
Förfarandet varierar något beroende på om ditt ämne omfattas av en förhandsregistrering eller en förfrågan. Om ditt ämne ska förhandsregistreras baseras förfarandet på...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Informationskraven enligt Reach beror på det aktuella ämnets mängd och användningar. Om du inte har alla data som du behöver kan du förhandla om tillgång till enskilda...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Reach 2018 Samarbeta med dina medregistranter – SIEF-förvaltning och datadelning 1 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med anteckningar, har sammanställts av...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Reach 2018 Hitta dina medregistranter och förbered en gemensam registrering 1 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med anteckningar, har sammanställts av...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Reach 2018 Lär känna din portfölj och börja förberedelserna redan nu 1 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med anteckningar, har sammanställts av Europeiska...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Reach 2018 Skicka in ditt registreringsunderlag 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med noter, har förberetts av Echa, Europeiska kemikaliemyndigheten, för att...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Reach 2018 Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag 1 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med noter, har förberetts av Echa, Europeiska...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Reach 2018 Bedöma dina kemikaliers faror och risker 1 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med noter, har förberetts av Echa, Europeiska kemikaliemyndigheten,...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Steg för att samla information om ämnen som används i små mängder 1 (13) Maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kostnadsdelning mellan medregistranter med olika datakrav 1 (5) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kostnadsdelning för en enskild undersökning 1 (4) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hur man identifierar ett ämne som innehåller ett stabiliserande lösningsmedel 1 (3) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hur man identifierar ett ämne som består av en ”blandning av isomerer” 1 (2) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17

Categories Display