Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Priporočila – zahteve po informacijah Priporočila – zahteve po informacijah Zahteve po standardnih informacijah
Zahteve po standardnih informacijah so v skladu z uredbo REACH minimalne zahteve, ki so potrebne za izpolnitev vaših obveznosti glede registracije in ki so neposredno odvisne od...
Similar Results Similar Results
25/09/19
Preparing and submitting an inquiry Preparing and submitting an inquiry Postopek registracije
Priprava in predložitev poizvedbe Pred registracijo morate pripraviti in predložiti poizvedbo agenciji ECHA za 1) vse snovi, ki niso v postopnem uvajanju, ter 2) snovi v...
Similar Results Similar Results
13/06/19
Priporočila – evalvacija dokumentacije – podokna Priporočila – evalvacija dokumentacije – podokna Sklep na podlagi evalvacije dokumentacije
Če agencija ECHA meni, da vaša registracijska dokumentacija ni v skladu z zahtevami po informacijah, ki veljajo za vašo snov na podlagi njenega registriranega količinskega...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Priporočila – obvladovanje tveganja – podokna Priporočila – obvladovanje tveganja – podokna Razvrščanje in označevanje
Razvrščanje in označevanje sta ključna za zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja in varstva okolja, pa tudi prostega pretoka snovi, zmesi in izdelkov. Sta tudi izhodiščna...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Priporočljivo je, da vsi registracijski zavezanci v skladu z uredbo REACH proaktivno posodabljajo in pregledujejo svoje informacije, da bi izboljšali kakovost svoje...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Priporočila – evalvacija snovi – podokna Priporočila – evalvacija snovi – podokna Sklep na podlagi evalvacije snovi
Cilj evalvacije snovi, ki jo izvajajo države članice EU, je pojasniti pomisleke glede varne uporabe snovi. Da bi evalvacijski pristojni organ ugotovil, ali uporaba snovi pomeni...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Priporočila – izpostavljenost in tveganja – podokna Priporočila – izpostavljenost in tveganja – podokna Ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganja
Če so snovi, registrirane v količini več kot 10 ton na leto, razvrščene kot nevarne ali kot snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in strupene (PBT) ali so zelo...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Priporočila – podokna v zvezi s prilagoditvami Priporočila – podokna v zvezi s prilagoditvami Prilagoditve
Prilagoditev zahteve po standardnih informacijah pomeni, da namesto izvedbe testiranja predložite utemeljitev na podlagi nekaterih splošnih ali posebnih pravil. Splošna pravila...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Priporočila – identiteta snovi Priporočila – identiteta snovi Identifikacija snovi
V skladu z uredbo REACH morajo vsi registracijski zavezanci predložiti dovolj informacij za identifikacijo snovi. Ker mora za posamezno snov obstajati le ena registracijska...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Priporočila – registracija Priporočila – registracija Registracija
Odgovorni ste za zbiranje informacij o količini, lastnostih in uporabah snovi, ki jih letno proizvedete ali uvozite v količini, večji od ene tone na leto. Agenciji ECHA te...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Priporočila registracijskim zavezancem – splošno – besedilo na vrhu strani Priporočila registracijskim zavezancem – splošno – besedilo na vrhu strani Splošna priporočila
V teh splošnih priporočilih so poudarjena ključna sporočila agencije ECHA za stalno urejanje vaših registracijskih podatkov in njihovo proaktivno izboljševanje. Redno...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – posodabljanje registracije REACH 2018 – posodabljanje registracije Poskrbite za posodobitev svoje registracije
Registracijska dokumentacija mora vsebovati najnovejše informacije o varnem načinu uporabe določene snovi. Zato je treba dokumentacijo redno pregledovati in posodobiti...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Poskrbite za posodobitev svoje registracije
Similar Results Similar Results
06/11/18
Priprava na vzpostavitev novega foruma SIEF – faze REACH 2018 Priprava na vzpostavitev novega foruma SIEF – faze REACH 2018 Kako se organizirati za posodobitev dokumentacije
Faze REACH 2018 Faza 1: Poučite se o svojem portfelju Faza 2: Ugotovite, kdo so vaši soudeleženi registracijski zavezanci Faza 3: Organizirajte se s soudeleženimi...
Similar Results Similar Results
29/10/18
How to get organised for dossier updates box: support landing page How to get organised for dossier updates box: support landing page Registracija
Kako se organizirati za posodobitev dokumentacije
Similar Results Similar Results
29/10/18
Kako dopolniti dokumentacijo – dqa – uvod Kako dopolniti dokumentacijo – dqa – uvod Pomočnik za kakovost dokumentacije
„Pomočnik za kakovost dokumentacije" (Dossier Quality Assistant) je orodje, ki je na voljo registracijskim zavezancem za preverjanje naborov podatkov o snovi in dokumentacij...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Ocenite nevarnosti in tveganja
1. Poučite se o svojem portfelju 2. Ugotovite, kdo so vaši soudeleženi registracijski zavezanci 3. Organizirajte se v povezavi s svojimi soudeleženimi registracijskimi...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Obveznost sodelovanja z vašimi soudeleženimi registracijski zavezanci Vsi soudeleženi registracijski zavezanci za isto snov so del skupine za sodelovanje, imenovane forum za...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Na podlagi uredbe REACH snovi v količini, manjši od ene tone na leto, ni treba registrirati. Za nadaljnje spodbujanje inovacij so iz avtorizacije in omejitev izvzete tudi snovi,...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Smernice za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP Smernice za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP Smernice za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP (1,817.5k)
Smernice za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP Različica 2.1 – maj 2017 1 S M E R N I C E Smernice za identifikacijo in...
Similar Results Similar Results
09/05/18
amigi za mala in srednja podjetja (MSP amigi za mala in srednja podjetja (MSP Sodelovanje med svetovalci za MSP
Namigi za mala in srednja podjetja (MSP) 1. Opredelite, zakaj potrebujete svetovalca Ali želite svetovanje o postopku registracije ali nekoga, ki bo to delo opravil za vas?...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Ocenite nevarnosti in tveganja snovi – praktični primeri Ocenite nevarnosti in tveganja snovi – praktični primeri Praktični primeri – registracija na podlagi uredbe REACH
4. Ocenite nevarnosti in tveganja snovi Ti primeri temeljijo na resničnih situacijah in prikazujejo nekatere priporočene korake za zbiranje informacij, ki jih potrebujete za...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Smernice za znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) Smernice za znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) Smernice za znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) (429.9k)
S M E R N I C E Smernice za znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) Različica 2.1 Oktober 2017 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) Znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) Znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) (430.5k)
S T R N J E N E S M E R NI C E Znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) Namen tega dokumenta je...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18. oktober 2017 1 Informacije o ročnem preverjanju pri postopku preverjanja popolnosti Agencija ECHA preveri popolnost vsake predložene registracije, da se...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Kaj je REACH?
REACH je uredba Evropske unije, ki je bila sprejeta, da bi izboljšali varovanje človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije, ob sočasnem...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH 2018 – pripravite svojo registracijsko dokumentacijo – odbori REACH 2018 – pripravite svojo registracijsko dokumentacijo – odbori Svojo registracijsko dokumentacijo pripravite z orodjem IUCLID
Prvi koraki Kaj morate predložiti? Ustvarjanje vaše registracijske dokumentacije Kaj je IUCLID? Kako ustvariti registracijsko dokumentacijo z orodjem IUCLID v oblaku? Storitve...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Ustvarjanje svoje registracijske dokumentacije
Kako ustvariti registracijsko dokument. z orodjem IUCLID v oblaku za MSP?
Similar Results Similar Results
18/09/17
Katere informacije morate predložiti Katere informacije morate predložiti Kaj morate predložiti?
Kot registracijski zavezanec za snov morate zbrati vse zahtevane informacije v registracijski dokumentaciji, ki vsebuje dva glavna dela: tehnično dokumentacijo, ki jo je treba...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Države članice
Države članice Evropske organizacije
Similar Results Similar Results
14/09/17
Kako preverite, ali so zmanjšane zahteve po informacijah za vas koristne Z naslednjimi koraki boste preverili, ali lahko snov registrirate le na podlagi informacij o njenih...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Kako pripraviti dokumentacijo za registracijo in prijavo PPORD 2 Kako pripraviti dokumentacijo za registracijo in prijavo PPORD Različica 4.0 ...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Poučite se o svojem portfelju
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Registrácia
Sorodne povezave REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Smernice za souporabo podatkov Različica 3.1 – januar 2017 1 S M E R N I C E Smernice za souporabo podatkov Različica 3.1 januar 2017 2...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Zahtevek za alternativno kemijsko ime snovi v zmeseh
Agenciji ECHA lahko predložite zahtevo za uporabo alternativnega kemijskega imena za snov v zmeseh, ki so razvrščene, označene in pakirane v skladu z uredbo CLP. Pripravite...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (103.5k)
annankatu 18, p. o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu Običajni stroškovni elementi pri souporabi podatkov ECHA-17-B-05-SL Ključno načelo sodelovanja pri...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Priprava na pridružitev obstoječemu forumu za izmenjavo informacij o snoveh – vprašanja in odgovori Priprava na pridružitev obstoječemu forumu za izmenjavo informacij o snoveh – vprašanja in odgovori Pridružite se obstoječemu forumu za izmenjavo informacij o snoveh
Vprašanja in odgovori Preverjanje, ali je snov že registrirana. Kako lahko izvem, ali je bila moja snov že registrirana in kdo jo je registriral? Prijava v sistem REACH-IT Kaj...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Obrazec za registracijske zavezance, ki so predložili poizvedbo Obrazec za registracijske zavezance, ki so predložili poizvedbo Spori glede souporabe podatkov v praksi
Če ste za snov predložili poizvedbo: Vaša številka poizvedbe je (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Izpolnite obrazec
Similar Results Similar Results
31/05/17
Pregled: primerjava postopkov za reševanje spora za predregistracijske zavezance in poizvedovalce Pregled: primerjava postopkov za reševanje spora za predregistracijske zavezance in poizvedovalce Pregled: primerjava postopkov za reševanje spora za predregistracijske zavezance in poizvedovalce
Postopek je odvisen od tega, ali ste snov predregistrirali ali pa zanjo predložili poizvedbo. Če ste snov predregistrirali, postopek temelji na členu 30(3) uredbe REACH. Če...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Zahteve po informacijah iz uredbe REACH so odvisne od količine in uporabe vaše snovi. Če nimate vseh potrebnih podatkov, se lahko pogajate za dostop do posameznih študij ali...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Organizirajte se s soudeleženimi registracijskimi zavezanci – upravljanje foruma SIEF in souporaba podatkov 1 2 Namen te predstavitve To predstavitev z opombami je...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Poiščite soudeležene registracijske zavezance in se pripravite na skupno registracijo 1 2 Namen te predstavitve To predstavitev z opombami je pripravila Evropska...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Poučite se o svojem portfelju in začnite priprave že zdaj 1 2 Namen te predstavitve To predstavitev z opombami je pripravila Evropska agencija za kemikalije (ECHA),...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Predložite svojo registracijsko dokumentacijo 2 Namen te predstavitve To predstavitev, ki vključuje tudi ustrezne opombe, je pripravila Evropska agencija za...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Svojo registracijsko dokumentacijo pripravite z orodjem IUCLID 1 2 Namen te predstavitve To predstavitev, ki vključuje tudi ustrezne opombe, je pripravila Evropska...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Ocenite nevarnosti in tveganja, povezane z vašimi kemikalijami 1 2 Namen te predstavitve To predstavitev, ki vključuje tudi ustrezne opombe, je pripravila Evropska...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Koraki za zbiranje informacij o snoveh v majhnih količinah 1 (13) maj 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Delitev stroškov med soudeleženimi registracijskimi zavezanci z različnimi potrebami po podatkih 1 (4) Maj 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121...
Similar Results Similar Results
24/05/17

Categories Display