Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Priporočila – zahteve po informacijah Priporočila – zahteve po informacijah Zahteve po standardnih informacijah
Zahteve po standardnih informacijah so v skladu z uredbo REACH minimalne zahteve, ki so potrebne za izpolnitev vaših obveznosti glede registracije in ki so neposredno odvisne od...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Katere informacije morate predložiti Katere informacije morate predložiti Kaj morate predložiti?
Kot registracijski zavezanec za snov morate zbrati vse zahtevane informacije v registracijski dokumentaciji, ki vsebuje dva glavna dela: tehnično dokumentacijo, ki jo je treba...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Predložitev registracijske dokumentacije Predložitev registracijske dokumentacije 6. Predložitev vaše registracijske dokumentacije
Če ste pripravili svojo registracijsko dokumentacijo v programu IUCLID, jo morate predložiti agenciji ECHA prek sistema REACH-IT. Sistem REACH-IT je osrednji IT-sistem, ki...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Strategija zbiranja podatkov – glavni del Strategija zbiranja podatkov – glavni del Strategija zbiranja podatkov
Postopek zbiranja podatkov pred registracijo snovi sestavljajo štiri faze. S soudeleženimi registracijskimi zavezanci se dogovorite, kako boste razdelili delo oziroma ali boste...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Praktični pomisleki pred testiranjem – glavni del Praktični pomisleki pred testiranjem – glavni del Praktični pomisleki pred testiranjem
Testi se praviloma oddajo v zunanje izvajanje kot sveženj. Prednost tega je, da jih izvedejo strokovnjaki, kar je časovno najučinkovitejše ter v skladu z zahtevanimi standardi...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Metode <i>in vitro</i> – glavni del Metode in vitro – glavni del Metode in vitro
Test, opravljen in vitro („v steklu“), pomeni, da se test izvede zunaj živega organizma, običajno na izoliranem tkivu, organih ali celicah. Podatke in vitro lahko uporabite za...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Uvod: Kako se organizirati za posodobitve dokumentacije Uvod: Kako se organizirati za posodobitve dokumentacije 7. Kako se organizirati za posodobitev dokumentacije
Registracijska dokumentacija mora vsebovati najnovejše podatke o varni uporabi vaše snovi v proizvodnih obratih in pri uporabnikih v celotni dobavni verigi. To pomeni, da vas po...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ali dosegam prag ene tone na leto? Ali dosegam prag ene tone na leto? Ali dosegam prag ene tone na leto?
Če proizvajate ali uvažate snov v količinah, manjših od ene tone na leto, vam te ni treba registrirati. Če ta prag dosegate ali presegate, se na podlagi vašega količinskega...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Zahteve po informacijah za snovi v količini od 10 do 100 ton Zahteve po informacijah za snovi v količini od 10 do 100 ton Zahteve po informacijah: v količini od 10 do 100 ton na leto
Če želite registrirati snov v razponu količine od 10 do 100 ton, morate predložiti informacije, določene v stolpcu 1 prilog VII in VIII k uredbi REACH. Te informacije...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Zahteve po informacijah za snovi v količini od 1 tone do 10 ton Zahteve po informacijah za snovi v količini od 1 tone do 10 ton Zahteve po informacijah: v količini od 1 do 10 ton na leto
Če želite registrirati snov v razponu količine od 1 do 10 ton, morate predložiti informacije, določene v stolpcu 1 Priloge VII k uredbi REACH. Te informacije vključujejo...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kako ustvariti registracijsko dokumentacijo z orodjem IUCLID v oblaku? Kako ustvariti registracijsko dokumentacijo z orodjem IUCLID v oblaku? Kako ustvariti registracijsko dokumentacijo z orodjem IUCLID v oblaku?
Če morate obravnavati samo nekaj snovi, lahko dokumentacijo ustvarite s storitvijo IUCLID v oblaku. Če želite uporabljati to storitev, boste potrebovali račun agencije ECHA in...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kako preprečiti nepotrebno testiranje na živalih Kako preprečiti nepotrebno testiranje na živalih Kako se izogniti nepotrebnemu testiranju na živalih
V skladu z uredbo REACH se lahko testiranje na vretenčarjih (npr. podganah, drugih sesalcih in ribah) uporablja le v skrajni sili pri izpolnjevanju zahtev po informacijah za...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Od predložitve do odločitve Od predložitve do odločitve Od predložitve do odločitve
Po predložitvi bo vaša dokumentacija obdelana po naslednjem postopku: 1. Preverjanje pravil poslovanja S preverjanjem pravil poslovanja agencija ECHA zagotovi, da lahko vašo...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Poiščite soudeležene registracijske zavezance Poiščite soudeležene registracijske zavezance 2. Poiščite soudeležene registracijske zavezance
Z drugimi podjetji boste morali souporabljati podatke in skupaj registrirati svojo snov. V praksi to pomeni, da: predložite poizvedbo prek sistema REACH-IT, da agencijo ECHA...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Prilagoditve zahtev po standardnih informacijah Prilagoditve zahtev po standardnih informacijah Prilagoditve standardnim zahtevam po informacijah
Zahteva po „prilagoditvi“ pomeni, da je mogoče opustiti testiranje na podlagi nekaterih splošnih ali posebnih pravil, ki veljajo samo za eno zahtevo po informacijah. Splošna...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Zbiranje informacij o uporabah – glavni del Zbiranje informacij o uporabah – glavni del Zbiranje informacij o uporabah
V registracijski dokumentaciji morate tudi navesti/zagotoviti informacije o tem, kako se snov uporablja v vaši dobavni verigi. Za pridobivanje teh informacij lahko uporabite...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ustvarjanje lastne registracijske dokumentacije Ustvarjanje lastne registracijske dokumentacije 5. Ustvarjanje svoje registracijske dokumentacije
Ko zberete vse informacije o svoji snovi, ki so potrebne za izpolnitev zahtev uredbe REACH, morate svoje ugotovitve dokumentirati v registracijski dokumentaciji. Datoteka, ki jo...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Katere informacije potrebujete – glavno besedilo Katere informacije potrebujete – glavno besedilo 4. Katere informacije potrebujete?
Najmanjše zahteve po podatkih za registracijo snovi so določene v Prilogah VI–X k uredbi REACH. Pravne zahteve (zahteve po standardnih informacijah) so kumulativne in odvisne od...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kaj morate upoštevati za svoje podjetje Kaj morate upoštevati za svoje podjetje Kaj morate upoštevati za svoje podjetje
V dokazovanje varne uporabe snovi v registracijski dokumentaciji je treba vložiti precej časa, denarja in strokovnega znanja. S soudeleženimi registracijskimi zavezanci boste...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ali moram svojo snov registrirati? Ali moram svojo snov registrirati? Ali je treba mojo snov registrirati?
Ko poznate identiteto snovi, morate ugotoviti, ali jo je treba registrirati oziroma ali je izvzeta iz registracije. Na spletišču agencije ECHA lahko preverite, ali je vaša snov...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ali moram snov registrirati? Ali moram snov registrirati? Ali moram opraviti registracijo?
Ugotoviti morate, ali morate snov registrirati sami ali je to obveznost drugega udeleženca v vaši dobavni verigi. 1. Kakšen status imate kot registracijski zavezanec?...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Podpora – registracija Podpora – registracija Faze registracije
Iz registracije je razvidno, da se z zadevno snovjo v celotni dobavni verigi ravna varno za zagotovitev zaščite zdravja ljudi in okolja. Te informacije navedete v registracijski...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Registracija snovi Registracija snovi Registrácia
Odgovorna so tudi za zbiranje informacij o lastnostih in uporabah snovi, ki jih letno proizvedejo ali uvozijo v količini, večji od ene tone na leto. Poleg tega morajo oceniti...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Razumevanje uredbe REACH Razumevanje uredbe REACH Kaj je REACH?
Uredba REACH je predpis Evropske unije, ki je bil sprejet za izboljšanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih lahko povzročijo kemikalije, ter hkrati za...
Similar Results Similar Results
03/06/20
IUCLID je programska aplikacija za beleženje, shranjevanje, vzdrževanje in izmenjavo podatkov o intrinzičnih in nevarnih lastnostih kemičnih snovi. Agencija ECHA jo je razvila v...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Sodelovanje s soudeleženimi registracijskimi zavezanci Sodelovanje s soudeleženimi registracijskimi zavezanci 3. Organizirajte se s soudeleženimi registracijskimi zavezanci
Kot potencialni registracijski zavezanec se lahko znajdete v dveh položajih: Če registracija še ni bila predložena, se morate uskladiti z drugimi potencialnimi soudeleženimi...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Registrirane snovi – zadnja posodobitev Registrirane snovi – zadnja posodobitev Registrirane snovi
Podatki izhajajo iz registracijske dokumentacije, ki je bila predložena agenciji ECHA do datuma zadnje posodobitve. Skupni količinski razpon se sestavi iz vse dokumentacije z...
Similar Results Similar Results
05/03/20
Priporočila – identiteta snovi Priporočila – identiteta snovi Identifikacija snovi
V skladu z uredbo REACH morajo vsi registracijski zavezanci predložiti dovolj informacij za identifikacijo snovi. Ker mora za posamezno snov obstajati le ena registracijska...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Priporočila – obvladovanje tveganja – podokna Priporočila – obvladovanje tveganja – podokna Razvrščanje in označevanje
Razvrščanje in označevanje sta ključna za zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja in varstva okolja, pa tudi prostega pretoka snovi, zmesi in izdelkov. Sta tudi izhodiščna...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Priporočila – evalvacija snovi – podokna Priporočila – evalvacija snovi – podokna Sklep na podlagi evalvacije snovi
Cilj evalvacije snovi, ki jo izvajajo države članice EU, je pojasniti pomisleke glede varne uporabe snovi. Da bi evalvacijski pristojni organ ugotovil, ali uporaba snovi pomeni...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Priporočila – evalvacija dokumentacije – podokna Priporočila – evalvacija dokumentacije – podokna Sklep na podlagi evalvacije dokumentacije
Če agencija ECHA meni, da vaša registracijska dokumentacija ni v skladu z zahtevami po informacijah, ki veljajo za vašo snov na podlagi njenega registriranega količinskega...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Priporočila – izpostavljenost in tveganja – podokna Priporočila – izpostavljenost in tveganja – podokna Ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganja
Če so snovi, registrirane v količini več kot 10 ton na leto, razvrščene kot nevarne ali kot snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in strupene (PBT) ali so zelo...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Priporočila – podokna v zvezi s prilagoditvami Priporočila – podokna v zvezi s prilagoditvami Prilagoditve
Prilagoditev zahteve po standardnih informacijah pomeni, da namesto izvedbe testiranja predložite utemeljitev na podlagi nekaterih splošnih ali posebnih pravil. Splošna pravila...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Priporočila – registracija Priporočila – registracija Registracija
Odgovorni ste za zbiranje informacij o količini, lastnostih in uporabah snovi, ki jih letno proizvedete ali uvozite v količini, večji od ene tone na leto. Agenciji ECHA te...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Priporočila registracijskim zavezancem – splošno – besedilo na vrhu strani Priporočila registracijskim zavezancem – splošno – besedilo na vrhu strani Splošna priporočila
V teh splošnih priporočilih so poudarjena ključna sporočila agencije ECHA za stalno urejanje vaših registracijskih podatkov in njihovo proaktivno izboljševanje. Redno...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Svojo registracijsko dokumentacijo pripravite z orodjem IUCLID – praktični primeri Svojo registracijsko dokumentacijo pripravite z orodjem IUCLID – praktični primeri Praktični primeri – registracija na podlagi uredbe REACH
5. Svojo registracijsko dokumentacijo pripravite z orodjem IUCLID How to protect your confidential business information [PDF] Ta video navodila poudarjajo različne vidike...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Vaše obveznosti glede registracije Vaše obveznosti glede registracije 1. Vaše obveznosti glede registracije
Trije dejavniki določajo, ali morate snov registrirati ali ne. Za vsako zadevno snov morate proučiti vsakega od naslednjih treh dejavnikov: Vaša vloga v dobavni verigi: ali...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Postopek registracije Postopek registracije Postopek registracije
Proizvajalci in uvozniki ene tone ali več snovi na leto morajo zbrati informacije o lastnostih teh snovi in jih sporočiti agenciji ECHA v registracijski dokumentaciji. Prvi...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Priporočljivo je, da vsi registracijski zavezanci v skladu z uredbo REACH proaktivno posodabljajo in pregledujejo svoje informacije, da bi izboljšali kakovost svoje...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – posodabljanje registracije REACH 2018 – posodabljanje registracije Poskrbite za posodobitev svoje registracije
Registracijska dokumentacija mora vsebovati najnovejše informacije o varnem načinu uporabe določene snovi. Zato je treba dokumentacijo redno pregledovati in posodobiti...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Poskrbite za posodobitev svoje registracije
Similar Results Similar Results
06/11/18
Kako dopolniti dokumentacijo – dqa – uvod Kako dopolniti dokumentacijo – dqa – uvod Pomočnik za kakovost dokumentacije
„Pomočnik za kakovost dokumentacije" (Dossier Quality Assistant) je orodje, ki je na voljo registracijskim zavezancem za preverjanje naborov podatkov o snovi in dokumentacij...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Ocenite nevarnosti in tveganja
1. Poučite se o svojem portfelju 2. Ugotovite, kdo so vaši soudeleženi registracijski zavezanci 3. Organizirajte se v povezavi s svojimi soudeleženimi registracijskimi...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Obveznost sodelovanja z vašimi soudeleženimi registracijski zavezanci Vsi soudeleženi registracijski zavezanci za isto snov so del skupine za sodelovanje, imenovane forum za...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Na podlagi uredbe REACH snovi v količini, manjši od ene tone na leto, ni treba registrirati. Za nadaljnje spodbujanje inovacij so iz avtorizacije in omejitev izvzete tudi snovi,...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Smernice za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP Smernice za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP Smernice za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP (1,817.5k)
Smernice za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP Različica 2.1 – maj 2017 1 S M E R N I C E Smernice za identifikacijo in...
Similar Results Similar Results
09/05/18
amigi za mala in srednja podjetja (MSP amigi za mala in srednja podjetja (MSP Sodelovanje med svetovalci za MSP
Namigi za mala in srednja podjetja (MSP) 1. Opredelite, zakaj potrebujete svetovalca Ali želite svetovanje o postopku registracije ali nekoga, ki bo to delo opravil za vas?...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Smernice za znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) Smernice za znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) Smernice za znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) (429.9k)
S M E R N I C E Smernice za znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) Različica 2.1 Oktober 2017 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) Znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) Znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) (430.5k)
S T R N J E N E S M E R NI C E Znanstvene raziskave in razvoj (ZR in R) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD) Namen tega dokumenta je...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 – pripravite svojo registracijsko dokumentacijo – odbori REACH 2018 – pripravite svojo registracijsko dokumentacijo – odbori Svojo registracijsko dokumentacijo pripravite z orodjem IUCLID
Prvi koraki Kaj morate predložiti? Ustvarjanje vaše registracijske dokumentacije Kaj je IUCLID? Kako ustvariti registracijsko dokumentacijo z orodjem IUCLID v oblaku? Storitve...
Similar Results Similar Results
03/10/17

Categories Display