Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID - praktyczne przykłady Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID - praktyczne przykłady Praktyczne przykłady – rejestracja na mocy rozporządzenia REACH
5. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID How to protect your confidential business information [PDF] W poniższych filmach instruktażowych...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Jak zgłosić spór związany z udostępnianiem danych? Jak zgłosić spór związany z udostępnianiem danych? Spory w praktyce
Spory mogą dotyczyć udostępniania danych lub dostępu do wspólnego ich przedstawiania, a najczęściej obu kwestii. We wszystkich przypadkach, ECHA gwarantuje stosowanie tych...
Similar Results Similar Results
23/01/20
Proces rejestracji Proces rejestracji Proces rejestracji
Producenci i importerzy substancji w ilości wynoszącej co najmniej jedną tonę rocznie muszą zebrać informacje dotyczące właściwości tych substancji i przekazać je do ECHA w...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Zalecenia - ocena dokumentacji - panele Zalecenia - ocena dokumentacji - panele Decyzja w sprawie oceny dokumentacji
Jeżeli ECHA uzna, że Państwa dokumentacja rejestracyjna nie jest zgodna z informacjami wymaganymi w odniesieniu do Państwa substancji o zarejestrowanej wielkości obrotu, wyda...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Zalecenia - wymagania w zakresie informacji Zalecenia - wymagania w zakresie informacji Standardowe wymagania w zakresie informacji
Zgodnie z rozporządzeniem REACH wymagania w zakresie informacji standardowych to wymagania, które stanowią niezbędne minimum przy wypełnianiu obowiązków rejestracyjnych i zależą...
Similar Results Similar Results
25/09/19
Zalecenia - zarządzanie ryzykiem - panele Zalecenia - zarządzanie ryzykiem - panele Klasyfikacja i oznakowanie
Klasyfikacja i oznakowanie mają istotne znaczenie dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, jak również swobodnego przepływu substancji, mieszanin i...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Zalecenia - wprowadzenie Zalecenia - wprowadzenie Zalecenia dla rejestrujących
Wszystkich rejestrujących w ramach rozporządzenia REACH zachęca się do aktywnego aktualizowania i przeglądania informacji w celu poprawy jakości dokumentacji rejestracyjnej....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia - ocena substancji - panele Zalecenia - ocena substancji - panele Decyzja w sprawie oceny substancji
Ocena substancji przeprowadzana jest przez państwa członkowskie UE. Ma ona na celu wyjaśnienie obaw związanych z bezpiecznym stosowaniem substancji. Właściwy organ oceniający...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia – narażenie i ryzyko – panele Zalecenia – narażenie i ryzyko – panele Ocena narażenia i charakterystyka ryzyka
Należy przeprowadzić ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka dla substancji zarejestrowanych w ilości powyżej 10 ton rocznie, jeżeli substancje te klasyfikuje się jako...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia - panele dostosowań Zalecenia - panele dostosowań Dostosowywanie
Dostosowanie do wymagania w zakresie informacji standardowych oznacza, że zamiast przeprowadzania badania należy przedstawić uzasadnienie oparte na ogólnych zasadach lub na...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia - identyfikacja substancji Zalecenia - identyfikacja substancji Identyfikacja substancji
Rozporządzenie REACH zobowiązuje wszystkich rejestrujących do dostarczenia wystarczających informacji w celu zidentyfikowania ich substancji. Musi istnieć tylko jedna...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia - rejestracja Zalecenia - rejestracja Rejestracja
Odpowiadają Państwo za gromadzenie informacji na temat tonażu, właściwości i zastosowań substancji, które Państwo produkują lub importują w ilościach większych niż 1 tona...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia dla rejestrujących - ogólne - toptext Zalecenia dla rejestrujących - ogólne - toptext Zalecenia ogólne
Te ogólne zalecenia zwracają uwagę na główne przesłania ECHA dotyczące uporządkowanego przechowywania danych rejestracyjnych oraz ich ciągłego ulepszania. Należy dokonywać...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – aktualizacja rejestracji REACH 2018 – aktualizacja rejestracji Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
Dokumentacja rejestracyjna musi odzwierciedlać jak najaktualniejszy stan wiedzy na temat bezpiecznego sposobu wykorzystywania substancji. Z tego względu należy regularnie...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
Similar Results Similar Results
06/11/18
Intro: How to get organised for dossier updates Intro: How to get organised for dossier updates Jak postępować w celu aktualizacji dokumentacji
Dokumentacja rejestracyjna musi odzwierciedlać aktualną wiedzę na temat tego, w jaki sposób twoja substancja może być bezpiecznie stosowana w miejscach produkcji i przez...
Similar Results Similar Results
29/10/18
Jak poprawić swoją dokumentację – DQA – wprowadzenie Jak poprawić swoją dokumentację – DQA – wprowadzenie Asystent wsparcia jakości dokumentacji
Asystent wsparcia jakości dokumentacji (DQA) to narzędzie udostępniane rejestrującym, które służy sprawdzeniu ich zestawów danych IUCLID dotyczących substancji oraz dokumentacji...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Ocena zagrożenia i ryzyka
1. Znajomość portfolio 2. Ustalenie współrejestrujących 3. Nawiązanie kontaktu ze współrejestrującymi 4. Ocena zagrożenia i ryzyka 5. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Ustalenie współrejestrujących
Obowiązek wspólnego działania ze współrejestrującymi Wszyscy rejestrujący tę samą substancję wchodzą w skład grupy współpracy zwanej forum wymiany informacji o substancjach...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Zgodnie z REACH nie ma obowiązku rejestracji substancji w ilościach poniżej jednej tony rocznie. Aby jeszcze bardziej wesprzeć innowacyjność, substancje wykorzystywane do badań...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP (1,997.1k)
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Wersja 2.1 – maj 2017 r. 1 P O R A D N I K Poradnik dotyczący...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Wskazówki dla MŚP 1. Określ, dlaczego potrzebujesz konsultanta Czy potrzebujesz porady dotyczącej procesu rejestracji czy kogoś, kto wykona dla Ciebie określoną pracę? A może...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) (516.2k)
P O R A D N I K Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Wersja 2.1 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (426.9k)
P O R A D N I K W S K R Ó C I E Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Celem dokumentu jest wyjaśnienie w...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 – przygotuj swoją rejestrację – panele REACH 2018 – przygotuj swoją rejestrację – panele Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID
Pierwsze kroki Jakie informacje należy przedłożyć Utworzenie dokumentacji rejestracyjnej Czym jest IUCLID? Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID w chmurze?...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej
Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną dla MŚP w IUCLID w chmurze?
Similar Results Similar Results
18/09/17
Jakie informacje należy przedłożyć Jakie informacje należy przedłożyć Jakie informacje należy przedłożyć
Jako rejestrujący substancję musisz zgromadzić wszystkie wymagane informacje w dokumentacji rejestracyjnej, składającej się z dwóch głównych elementów: Dokumentacji technicznej,...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Państwa członkowskie
Państwa członkowskie Organizacje europejskie
Similar Results Similar Results
14/09/17
Poradnik w pigułce na temat danych rejestracyjnych i dokumentacji Poradnik w pigułce na temat danych rejestracyjnych i dokumentacji Poradnik w pigułce na temat danych rejestracyjnych i dokumentacji (518.1k)
P O R A D N I K W S K R Ó C I E Rejestracja Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie w przystępny sposób obowiązków rejestracyjnych oraz krótkie podsumowanie...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Jak sprawdzić, czy skorzystasz ze obniżonych wymagań w zakresie informacji Poniższe kroki pomogą sprawdzić, czy dana substancja może zostać zarejestrowana na podstawie...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Znajomość portfolio
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Rejestracja
Powiązane linki REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Poradnik na temat udostępniania danych Wersja 3.1 – styczeń 2017 r. 1 P O R A D N I K Poradnik na temat udostępniania danych Wersja 3.1 Styczeń...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Zwrócenie się o alternatywną nazwę chemiczną w mieszaninach
Istnieje możliwość zwrócenia się do ECHA z wnioskiem o stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej w odniesieniu do substancji w mieszaninach, które są sklasyfikowane,...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (107.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu Typowe elementy kosztowe związane z udostępnianiem danych ECHA-17-B-05-PL Kluczową zasadą...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Przygotowanie do przystąpienia do istniejącego SIEF – Pytania i odpowiedzi Przygotowanie do przystąpienia do istniejącego SIEF – Pytania i odpowiedzi Przygotowanie do dołączenia do istniejącego SIEF
Pytania i odpowiedzi Sprawdzanie, czy substancja jest zarejestrowana Jak mogę sprawdzić, czy moja substancja została zarejestrowana i kto ją zarejestrował? Logowanie się do...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie
Procedury różnią się nieznacznie, zależnie od tego, czy dotyczą rejestracji wstępnej , czy też złożonego zapytania. W przypadku rejestracji wstępnej , procedura opiera się na...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Wymagania REACH w zakresie informacji zależą od wielkości obrotu i zastosowań Państwa substancji. Jeśli nie mają Państwo wszystkich potrzebnych danych, mogą Państwo wynegocjować...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Nawiąż kontakt ze współrejestrującymi – zarządzanie SIEF i udostępnianie danych 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Znajdź współrejestrujących i przygotuj się do wspólnej rejestracji 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Znaj swoje portfolio i zacznij przygotowania już teraz 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Przedłóż dokumentację rejestracyjną 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z uwagami, aby pomóc w...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Przygotuj dokumentację rejestracyjną przy użyciu programu IUCLID 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Oceń zagrożenia i ryzyko związane z twoimi chemikaliami 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Kroki w zakresie gromadzenia informacji dla substancji o małej wielkości obrotu 1 (14) maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Podział kosztów pomiędzy współrejestrującymi o różnych wymaganiach w zakresie danych 1 (6) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Podział kosztów indywidualnego badania 1 (4) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji zawierającej rozpuszczalnik stabilizujący 1 (3) Maj 2017 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji stanowiącej „mieszaninę izomerów” 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17

Categories Display