Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
REACH 2018 - houd uw registratie actueel! REACH 2018 - houd uw registratie actueel! Houd uw registratie actueel
Een registratiedossier moet de meest actuele kennis over een veilig gebruik van een stof weerspiegelen. Daarom moet u het regelmatig controleren en bijwerken zodra nieuwe...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Houd uw registratie actueel
Similar Results Similar Results
06/11/18
Voorbereiding voor het vormen van een nieuw SIEF – fasen voor REACH 2018 Voorbereiding voor het vormen van een nieuw SIEF – fasen voor REACH 2018 De organisatie omtrent het bijwerken van uw dossier
Fasen voor REACH 2018 Fase 1: Ken uw portfolio Fase 2: Achterhaal wie uw mederegistranten zijn Fase 3: Maak afspraken met uw mederegistranten Fase 4: Beoordeel gevaren en...
Similar Results Similar Results
29/10/18
How to get organised for dossier updates box: support landing page How to get organised for dossier updates box: support landing page Registratie
De organisatie omtrent het bijwerken van uw dossier
Similar Results Similar Results
29/10/18
Uw dossier verbeteren – Dossierkwaliteitsassistent – inleiding Uw dossier verbeteren – Dossierkwaliteitsassistent – inleiding Dossierkwaliteitsassistent
De Dossierkwaliteitsassistent is een tool die registranten ter beschikking staat om hun gegevens over en dossiers van IUCLID-stoffen te controleren op veel voorkomende...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Beoordeel gevaren en risico's
1. Ken uw portfolio 2. Vind uw mederegistranten 3. Maak afspraken met uw mederegistranten 4. Beoordeel gevaren en risico's 5. Stel uw registratiedossier op in IUCLID 6. Dien...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Vind uw mederegistranten
Verplichting tot samenwerking met uw mederegistranten Alle mederegistranten voor dezelfde stof maken deel uit van een samenwerkingsgroep, een zogeheten...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Preparing and submitting an inquiry Preparing and submitting an inquiry Registratieproces
Een informatieverzoek opstellen en indienen U bent verplicht om voorafgaand aan registratie een informatieverzoek op te stellen en in te dienen bij ECHA voor 1) alle...
Similar Results Similar Results
08/06/18
REACH kent geen registratieplicht voor stoffen in hoeveelheden van minder dan één ton per jaar. Om innovatie verder aan te moedigen, zijn ook stoffen die bij wetenschappelijk...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP (1,713.8k)
Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP Versie 2.1 - mei 2017 1 R I C H T S N O E R Richtsnoer voor identificatie en naamgeving...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tips voor kmo’s/het mkb 1. Bepaal waarvoor u een consultant nodig hebt Wilt u advies over de registratieprocedure of iemand die het feitelijke werk voor u doet, wilt u hulp...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Beoordeel de gevaren en risico's van stoffen - praktijkvoorbeelden Beoordeel de gevaren en risico's van stoffen - praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden – REACH-registratie
4 Beoordeel de gevaren en risico's van stoffen Deze voorbeelden zijn gebaseerd op echte situaties en illustreren enkele aanbevolen stappen voor het verzamelen van de...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Richtsnoer inzake wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (WO&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) Richtsnoer inzake wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (WO&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) Richtsnoer inzake wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (WO&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) (431.3k)
R I C H T S N O E R Richtsnoer inzake wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (WO&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) Versie...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) (422.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu B E K N O P T R I C H T S NO ER Wetenschappelijk...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18 oktober 2017 1 Informatie over handmatige verificatie bij het controleren van de volledigheid ECHA controleert elke nieuwe registratie op volledigheid, om...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Understanding REACH Understanding REACH REACH begrijpen
REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH 2018 - bereid uw registratie voor - panels REACH 2018 - bereid uw registratie voor - panels Stel uw registratiedossier op in IUCLID
Aan de slag Wat moet u indienen? Maak uw registratiedossier aan Wat is IUCLID? Hoe maakt u een registratiedossier aan met IUCLID Cloud ECHA's clouddiensten Een...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Maak uw registratiedossier aan
Hoe maakt u een registratiedossier aan met de IUCLID Cloud voor het midden- en kleinbedrijf (mkb/kmo's)
Similar Results Similar Results
18/09/17
Welke informatie moet u indienen? Welke informatie moet u indienen? Wat u moet indienen
Als registrant van een stof moet u alle vereiste informatie verzamelen in een registratiedossier, dat bestaat uit twee hoofdonderdelen: een technisch dossier, dat altijd vereist...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Lidstaten
Lidstaten Europese organisaties
Similar Results Similar Results
14/09/17
Beknopt richtsnoer Registratiegegevens en dossierafhandeling Beknopt richtsnoer Registratiegegevens en dossierafhandeling Beknopt richtsnoer Registratiegegevens en dossierafhandeling (555.6k)
B E K N O P T R I C H T S N O E R Registratie In dit document wordt in eenvoudige bewoordingen uitgelegd wat de registratieverplichtingen zijn en een korte samenvatting...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Hoe controleert u of u kunt profiteren van de beperkte informatievereisten Aan de hand van de volgende stappen kunt u controleren of uw stof kan worden geregistreerd met alleen...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Het opstellen van registratie- en PPORD-dossiers 2 Het opstellen van registratie- en PPORD- dossiers Versie 4.0 Annankatu 18, P.O....
Similar Results Similar Results
10/08/17
PPORD - Link PPORD - Link
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Registratie
Gerelateerde links REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
1 CONTACTGROEP DIRECTEUREN EERSTE UITGAVE (4 juni 2014) CHECKLIST VOOR HET INHUREN VAN EEN GOEDE CONSULTANT I. Interne voorbereiding II. Persoonlijke...
Similar Results Similar Results
21/07/17
REACH 2018 - phase 1 panels REACH 2018 - phase 1 panels Ken uw portfolio
Aan de slag Registratie Uw registratieverplichtingen Het karakteriseren en identificeren van uw stofe Welke informatie u moet indienen Waar u voor uw bedrijf rekening mee moet...
Similar Results Similar Results
21/07/17
Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens Versie 3.1 - januari 2017 1 R I C H T S N O E R Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens ...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Verzoek om een alternatieve chemische naam in mengsels
U kunt bij ECHA een verzoek indienen tot gebruik van een alternatieve chemische naam voor een stof in mengsels die volgens CLP worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt. Stel...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (103.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Kostenelementen bij gezamenlijk gebruik van gegevens ECHA-17-B-05-NL Het belangrijkste...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Bereid u voor op aansluiting bij een bestaand SIEF - Q&A Bereid u voor op aansluiting bij een bestaand SIEF - Q&A Bereid u voor op aansluiting bij een bestaand SIEF
Vragen en antwoorden Controleer of een stof is geregistreerd Hoe kom ik te weten of mijn stof is geregistreerd en wie deze geregistreerd heeft? Inloggen op REACH-IT Wat is...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Formulier voor registranten die een informatieverzoek hebben ingediend Formulier voor registranten die een informatieverzoek hebben ingediend Geschillen in de praktijk
Als er voor uw chemische stof een informatieverzoek moet worden ingediend: U hebt een verzoeknummer (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Het formulier invullen
Similar Results Similar Results
31/05/17
Overzicht: vergelijking van de geschillenprocedures voor preregistranten en informatieverzoekers Overzicht: vergelijking van de geschillenprocedures voor preregistranten en informatieverzoekers Overzicht: vergelijking van de geschillenprocedures voor preregistranten en informatieverzoekers
Wanneer u uw stof moet preregistreren verloopt de procedure enigszins anders dan wanneer u informatie over uw stof moet inwinnen. Als u uw stof moet preregistreren, is de...
Similar Results Similar Results
31/05/17
De informatievereisten van REACH zijn afhankelijk van de hoeveelheid en het gebruik van uw stof. Als u niet over alle noodzakelijke gegevens beschikt, kunt u onderhandelen over...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Maak afspraken met uw mederegistranten – beheren van het SIEF en delen van gegevens 1 2 Doel van deze presentatie Deze presentatie, met notities, is geproduceerd...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Vind uw mederegistranten en bereid uw registratie gezamenlijk voor! 1 2 Doel van deze presentatie Deze presentatie, met notities, is geproduceerd door ECHA, het...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Ken uw portfolio en begin nu met de voorbereidingen 1 2 Doel van deze presentatie Deze presentatie, met notities, is geproduceerd door ECHA, het Europees Agentschap...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Dien uw registratie-dossier in 2 Doel van deze presentatie Deze presentatie, met notities, is voorbereid door ECHA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen,...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Stel uw registratie op als IUCLID-dossier 1 2 Doel van deze presentatie Deze presentatie, met notities, is voorbereid door ECHA, het Europees Agentschap voor...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Beoordeel de gevaren en risico’s van uw stoffen 1 2 Doel van deze presentatie Deze presentatie, met notities, is voorbereid door ECHA, het Europees Agentschap voor...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Stappen voor het verzamelen van informatie voor stoffen in kleine hoeveelheden 1 (14) mei 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Deling van de kosten tussen mederegistranten met verschillende gegevensvereisten 1 (4) mei 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Het delen van de kosten van een individueel onderzoek 1 (4) mei 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax: +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hoe moet een stof geïdentificeerd worden die een stabiliserend oplosmiddel bevat? 1 (3) Mei 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hoe moet een stof geïdentificeerd worden die uit een 'mengsel van isomeren' bestaat? 1 (2) Mei 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hoe moet een stof geïdentificeerd worden die in verschillende kwaliteiten geproduceerd wordt? 1 (3) Mei 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hoe moet een stof geïdentificeerd worden die een grensgeval is tussen stoffen met één bestanddeel en stoffen met verscheidene bestanddelen? 1 (2) Mei 2017 ...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Het plannen van uw registratie 1 (11) mei 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Blijf op de markt – registreer uw chemische stoffen 1 2 Doel van deze presentatie Deze presentatie met opmerkingen is opgesteld door ECHA, het Europees Agentschap...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Link Wat wel en wat niet te doen Link Wat wel en wat niet te doen Praktisch advies voor het delen van gegevens
Onderhandelingsadvies Stel alles in het werk om tot overeenstemming te komen. Deze adviezen over wat wel en wat niet te doen, kunnen u helpen uw onderhandelingen te doen...
Similar Results Similar Results
12/05/17

Categories Display