Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Verzoeken om een alternatieve chemische naam in mengsels Verzoeken om een alternatieve chemische naam in mengsels Verzoek om een alternatieve chemische naam in mengsels
In de EU gevestigde fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers kunnen bij ECHA een verzoek indienen voor het gebruik van een alternatieve chemische naam. Het is niet...
Similar Results Similar Results
08/03/21
PPORD PPORD
Samenvatting Indien uw stof wordt onderworpen aan onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD), kunt u een PPORD-kennisgeving indienen bij ECHA om...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Aanbevelingen – informatievereisten Aanbevelingen – informatievereisten Standaardinformatievereisten
Om aan uw registratieverplichtingen te voldoen, moet u voldoen aan de minimale standaardinformatievereisten op grond van Reach . Deze vereisten hangen af van het volume van de...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Recommendations - cnl box Recommendations - cnl box Aanbevelingen voor registranten
Indeling en etikettering
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen voor registranten – algemeen – tekst bovenaan Aanbevelingen voor registranten – algemeen – tekst bovenaan Algemene aanbevelingen
Houd uw registraties up-to-date en onderneem actie om uw registratiegegevens proactief te verbeteren door deze algemene aanbevelingen op te volgen. Houd wijzigingen bij en...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – stoffenidentificatie Aanbevelingen – stoffenidentificatie Stofidentificatie
Bedrijven moeten duidelijk aangeven welke stoffen zij vervaardigen of invoeren. Hierdoor kunnen bedrijven dezelfde stof gezamenlijk registreren volgens het beginsel ‘één stof,...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – registratie Aanbevelingen – registratie Registratie
Als uw bedrijf stoffen produceert of invoert in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar, bent u verantwoordelijk voor het samenstellen en indienen van een registratiedossier...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – blootstelling en gevaren – panels Aanbevelingen – blootstelling en gevaren – panels Blootstellingsbeoordeling en risicokarakterisering
U moet een blootstellingsbeoordeling en een risicokarakterisering uitvoeren voor stoffen met een registreerde hoeveelheid van tien ton of meer per jaar als deze stoffen zijn...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – dossierbeoordeling – panels Aanbevelingen – dossierbeoordeling – panels Besluit in het kader van dossierbeoordeling
Bij de dossierbeoordeling controleert ECHA of de informatie die u bij uw registratie hebt ingediend, voldoet aan de vereisten op grond van Reach voor uw stof en...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – C&L Aanbevelingen – C&L Indeling en etikettering
Indeling en etikettering vormen het uitgangspunt voor de communicatie over gevaren en zijn belangrijke elementen die moeten waarborgen dat de gezondheid van de mens en het...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – aanpassingspanels Aanbevelingen – aanpassingspanels Aanpassingen
Een aanpassing van een standaardinformatievereiste houdt in dat u geen test uitvoert maar een motivering geeft. Uw motivering moet ofwel gebaseerd zijn op algemene regels zoals...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Aanbevelingen – stoffenbeoordeling – panels Aanbevelingen – stoffenbeoordeling – panels Besluit in het kader van stofbeoordeling
De beoordeling van stoffen wordt door de EU-lidstaten uitgevoerd. De bedoeling is om potentiële risico’s met betrekking tot het veilig gebruik van een stof te verduidelijken. De...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Wijziging van bijlage III Wijziging van bijlage III Wijziging van bijlage III
Er zij op gewezen dat bijlage III is gewijzigd bij Verordening (EU) 2018/1881, waarbij de bepalingen in het geval van nanomaterialen zijn gewijzigd (Verordening (EU) 2018/1881...
Similar Results Similar Results
08/02/21
Geregistreerde stoffen – meest recente bijwerking Geregistreerde stoffen – meest recente bijwerking Geregistreerde stoffen
De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De...
Similar Results Similar Results
08/12/20
Welke informatie moet u indienen? Welke informatie moet u indienen? Wat u moet indienen
Als registrant van een stof moet u alle vereiste informatie verzamelen in een registratiedossier, dat bestaat uit twee hoofdonderdelen: een technisch dossier, dat altijd vereist...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Indiening van uw registratiedossier Indiening van uw registratiedossier 6. Indiening van uw registratiedossier
Als u uw registratiedossier hebt voorbereid in IUCLID, moet u het via REACH-IT naar ECHA verzenden. REACH-IT is het centrale IT-systeem voor bedrijven om hun gegevens en...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Strategie voor het verzamelen van uw gegevens hoofd Strategie voor het verzamelen van uw gegevens hoofd Strategie voor het verzamelen van uw gegevens
Het proces van het verzamelen van informatie voordat u een stof kunt registreren bestaat uit vier stappen. Maak met uw mederegistranten afspraken over de verdeling en/of...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Praktische overwegingen voorafgaand aan testen hoofd Praktische overwegingen voorafgaand aan testen hoofd Praktische overwegingen voorafgaand aan testen
Testen worden meestal als pakket uitbesteed. Het voordeel is dat de testen dan worden uitgevoerd door deskundigen op een snelle en efficiënte manier, volgens de vereiste...
Similar Results Similar Results
10/06/20
In-vitromethoden hoofd In-vitromethoden hoofd In-vitromethoden
Een test die in-vitro (in glas) wordt uitgevoerd, wil zeggen dat de test buiten een levend organisme is gedaan, en meestal komen daar geïsoleerde weefsels, organen of cellen aan...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Inleiding: De organisatie omtrent het bijwerken van uw dossier Inleiding: De organisatie omtrent het bijwerken van uw dossier 7. De organisatie omtrent het bijwerken van uw dossier
Het registratiedossier moet de huidige kennis weergeven over hoe veilig met uw chemische stof moet worden omgegaan op productielocaties en door gebruikers in de volledige...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Bereik ik de drempel van één ton per jaar? Bereik ik de drempel van één ton per jaar? Bereik ik de drempel van één ton per jaar?
Als u een stof vervaardigt of invoert in hoeveelheden van minder dan één ton per jaar, hoeft u de stof niet te registreren. Als u de drempel bereikt of overschrijdt, wordt aan...
Similar Results Similar Results
10/06/20
inforeq 10 tot en met 100 hoofd inforeq 10 tot en met 100 hoofd Informatie-eisen: 10 tot 100 ton per jaar
Om een stof te registreren in de tonnagecategorie 10 tot 100, moet u de informatie verschaffen die in kolom 1 van bijlage VII en VII van REACH is gespecificeerd, bestaande uit...
Similar Results Similar Results
10/06/20
inforeq 1 tot en met 10 ton hoofd inforeq 1 tot en met 10 ton hoofd Informatie-eisen: 1 tot 10 ton per jaar
Om een stof te registreren in de tonnagecategorie 1 tot 10, moet u de informatie verschaffen die in kolom 1 van bijlage VII van REACH is gespecificeerd, met inbegrip van...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Uw registratiedossier aanmaken met IUCLID Cloud Uw registratiedossier aanmaken met IUCLID Cloud Hoe maakt u een registratiedossier aan met IUCLID Cloud
Als u slechts enkele stoffen beheert, kunt u gebruik maken van IUCLID Cloud om uw dossier in IUCLID-formaat aan te maken. U hebt een ECHA-account nodig om u aan te melden voor...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Onnodige dierproeven voorkomen hoofdtekst 1 Onnodige dierproeven voorkomen hoofdtekst 1 Onnodige dierproeven voorkomen
Onder REACH kunnen alleen in laatste instantie proeven met gewervelde dieren (zoals ratten, andere zoogdieren en vissen) worden gebruikt om aan de informatievereisten voor...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Van indiening tot besluit Van indiening tot besluit Van indiening tot besluit
Uw dossier doorloopt na indiening de volgende stappen: 1. Controle bedrijfsregels Door de controle van de bedrijfsregels kan uw dossier door ECHA worden verwerkt. ECHA...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Achterhaal wie uw mederegistranten zijn Achterhaal wie uw mederegistranten zijn 2. Achterhaal wie uw mederegistranten zijn
U zult gegevens moeten delen en uw stof gezamenlijk moeten registreren met andere bedrijven. In de praktijk betekent dit dat u: Een verzoek indient via REACH-IT om ECHA te...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Aanpassingen van standaardinformatie-eisen Aanpassingen van standaardinformatie-eisen Aanpassingen van de standaardinformatie-eisen
Het claimen van een “aanpassing” betekent dat het mogelijk is om een test op basis van bepaalde algemene of specifieke regels die op slechts één informatievereiste van...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Informatie verzamelen over gebruiksvormen hoofd Informatie verzamelen over gebruiksvormen hoofd Informatie verzamelen over gebruiksvormen
U moet in het registratiedossier vermelden/informatie verschaffen over hoe uw stof in uw toeleveringsketen wordt gebruikt. Voor het verkrijgen van deze informatie kunt u veel...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Uw registratiedossier aanmaken Uw registratiedossier aanmaken 5. Maak uw registratiedossier aan
Nadat u alle informatie hebt verzameld over uw stof die noodzakelijk is om aan de REACH-eisen te voldoen, moet u uw bevindingen documenteren in een registratiedossier. Het...
Similar Results Similar Results
10/06/20
welke informatie heeft u nodig koptekst welke informatie heeft u nodig koptekst 4. Welke informatie hebt u nodig?
De minimale gegevenseisen voor de registratie van uw stof staan in Bijlage VI-X van REACH. De wettelijke vereisten (standaard informatievereisten) zijn cumulatief en hangen af...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Waar u voor uw bedrijf rekening mee moet houden Waar u voor uw bedrijf rekening mee moet houden Waar u voor uw bedrijf rekening mee moet houden
Het vergt veel tijd, geld en knowhow om in een registratiedossier aan te tonen dat uw stof veilig wordt gebruikt. Een dialoog en, normaal gesproken, contractuele overeenkomsten...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Moet mijn stof worden geregistreerd? Moet mijn stof worden geregistreerd? Moet mijn stof worden geregistreerd?
Zodra u de identiteit van uw stof kent, moet u controleren of uw stof moet worden geregistreerd of is vrijgesteld van registratie. Op de website van ECHA kunt u controleren of...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Moet ik de registratie verrichten? Moet ik de registratie verrichten? Moet ik de registratie verrichten?
U moet bepalen of u, of een andere actor in uw toeleveringsketen, een stof moet registreren. 1. Wat is uw identiteit als registrant? U kunt uitsluitend een stof registreren...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ondersteuning – Registratie Ondersteuning – Registratie Registratiefasen
Tijdens de registratie toont u aan dat de stof waarmee u werkt in de gehele toeleveringsketen op veilige wijze wordt gehanteerd en dat de bescherming van het milieu en van de...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Registratie van stoffen Registratie van stoffen Registratie
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de eigenschappen en de gebruiksvormen van de stoffen die zij vervaardigen of importeren in hoeveelheden...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Hoe werkt REACH? Hoe werkt REACH? REACH begrijpen
REACH is een verordening van de Europese Unie die werd vastgesteld om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen gevaren die van chemische stoffen uitgaan en om...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Wat is IUCLID? Wat is IUCLID? Wat is IUCLID?
IUCLID is een softwareapplicatie voor het vastleggen, opslaan, onderhouden en uitwisselen van gegevens over intrinsieke en gevaarlijke eigenschappen van chemische stoffen. ECHA...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Samenwerken met uw mederegistranten Samenwerken met uw mederegistranten 3. Maak afspraken met uw mederegistranten
Als potentiële registrant kunt u te maken krijgen met twee situaties: Als er nog geen registratie is ingediend, moet u met de andere potentiële mederegistranten ervoor zorgen...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Stel uw registratiedossier op in IUCLID - praktijkvoorbeelden Stel uw registratiedossier op in IUCLID - praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden – REACH-registratie
5 Stel uw registratiedossier op in IUCLID How to protect your confidential business information [PDF] Deze videotutorials belichten verschillende aspecten die komen kijken...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Your registration obligations Your registration obligations 1. Uw registratieverplichtingen
Er zijn drie factoren die bepalen of u uw stof moet registreren. U dient voor elke stof waarmee u werkt naar deze drie factoren te kijken: Uw rol in de toeleveringsketen: moet u...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Het registratieproces Het registratieproces Registratieproces
Fabrikanten en importeurs die stoffen vervaardigen of invoeren in hoeveelheden van één ton of meer per jaar, moeten informatie over de eigenschappen van die stoffen verzamelen...
Similar Results Similar Results
22/01/20
REACH 2018 - houd uw registratie actueel! REACH 2018 - houd uw registratie actueel! Houd uw registratie actueel
Een registratiedossier moet de meest actuele kennis over een veilig gebruik van een stof weerspiegelen. Daarom moet u het regelmatig controleren en bijwerken zodra nieuwe...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Houd uw registratie actueel
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Beoordeel gevaren en risico's
1. Ken uw portfolio 2. Vind uw mederegistranten 3. Maak afspraken met uw mederegistranten 4. Beoordeel gevaren en risico's 5. Stel uw registratiedossier op in IUCLID 6. Dien...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Vind uw mederegistranten
Verplichting tot samenwerking met uw mederegistranten Alle mederegistranten voor dezelfde stof maken deel uit van een samenwerkingsgroep, een zogeheten...
Similar Results Similar Results
10/08/18
REACH kent geen registratieplicht voor stoffen in hoeveelheden van minder dan één ton per jaar. Om innovatie verder aan te moedigen, zijn ook stoffen die bij wetenschappelijk...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP (1,713.8k)
Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP Versie 2.1 - mei 2017 1 R I C H T S N O E R Richtsnoer voor identificatie en naamgeving...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tips voor kmo’s/het mkb 1. Bepaal waarvoor u een consultant nodig hebt Wilt u advies over de registratieprocedure of iemand die het feitelijke werk voor u doet, wilt u hulp...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Pre-Registering your substance Pre-Registering your substance Pre-Registering your substance
Uw stof preregistreren Om te profiteren van een verlengde registratietermijn kunt u een late preregistratie indienen bij ECHA. U kunt een late preregistratie voor een...
Similar Results Similar Results
11/04/18

Categories Display