Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Kif titlob isem kimiku alternattiv f’taħlitiet Kif titlob isem kimiku alternattiv f’taħlitiet Talba għal isem kimiku alternattiv f'taħlitiet
Il-manifatturi, l-importaturi u l-utenti downstream ibbażati fl-UE jistgħu jressqu talba għall-użu ta’ isem kimiku alternattiv lill-ECHA. Mhuwiex possibbli li taħtar...
Similar Results Similar Results
08/03/21
PPORD PPORD
Sommarju Jekk is-sustanza tiegħek hija soġġetta għal riċerka u żvilupp orjentati lejn prodotti u proċessi (PPORD), tista' tippreżenta notifika PPORD lill-ECHA sabiex tkun...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Rakkomandazzjonijiet - rekwiżiti ta’ informazzjoni Rakkomandazzjonijiet - rekwiżiti ta’ informazzjoni Rekwiżiti tal-informazzjoni standard
Biex tissodisfa l-obbligi tar-reġistrazzjoni tiegħek, għandek tissodisfa r-rekwiżiti ta’ informazzjoni minimi standard stabbiliti mir-REACH. Dawn ir-rekwiżiti jiddependu fuq...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Recommendations - cnl box Recommendations - cnl box Rakkomandazzjonijiet lir-reġistranti
Klassifikazzjoni u tikkettar
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rakkommandazzjonijiet lir-reġistranti - ġenerali- test ta’ fuq Rakkommandazzjonijiet lir-reġistranti - ġenerali- test ta’ fuq Rakkomandazzjonijiet ġenerali
Żomm ir-reġistrazzjonijiet tiegħek aġġornati u ħu azzjonijiet biex ittejjeb b’mod proattiv id-data tar-reġistrazzjoni tiegħek billi ssegwi dawn ir-rakkomandazzjonijiet ġenerali....
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rakkomandazzjonijiet - identifikazzjoni tas-sustanza Rakkomandazzjonijiet - identifikazzjoni tas-sustanza Identifikazzjoni ta’ sustanza
Il-kumpaniji jeħtieġ li jidentifikaw b’mod ċar is-sustanzi li jimmanifatturaw jew jimportaw. Dan jagħmilha possibbli għall-kumpaniji li jirreġistraw l-istess sustanza b’mod...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rakkomandazzjonijiet - reġistrazzjoni Rakkomandazzjonijiet - reġistrazzjoni Reġistrazzjoni
Jekk il-kumpanija tiegħek timmanifattura jew timporta sustanzi fi kwantitajiet ta’ aktar minn tunnellata fis-sena, inti responsabbli għall-kompilazzjoni u s-sottomissjoni ta’...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rakkomandazzjonijiet - esponiment u riskju - bordijiet Rakkomandazzjonijiet - esponiment u riskju - bordijiet Valutazzjoni tal-esponiment u karatterizzazzjoni tar-riskji
Jeħtieġ li twettaq valutazzjoni tal-esponiment u karatterizzazzjoni tar-riskju għal sustanzi rreġistrati fi jew aktar minn 10 tunnellati fis-sena, jekk ikunu kklassifikati bħala...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rakkomandazzjonijiet - evalwazzjoni tad-dossier - bordijiet Rakkomandazzjonijiet - evalwazzjoni tad-dossier - bordijiet Deċiżjoni skont valutazzjoni tad-dossier
Fl-evalwazzjoni tad-dossier, l-ECHA tivverifika jekk l-informazzjoni li tkun issottomettejt fir-reġistrazzjoni tiegħek tissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fir-REACH...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rakkomandazzjonijiet - cnl Rakkomandazzjonijiet - cnl Klassifikazzjoni u tikkettar
Il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar huma l-punt tat-tluq għall-komunikazzjoni dwar il-periklu u elementi importanti biex jiġi żgurat li s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent ikunu...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rakkomandazzjonijiet - bordijiet tal-adattamenti Rakkomandazzjonijiet - bordijiet tal-adattamenti Adattamenti
Adattament għal rekwiżit ta’ informazzjoni standard ifisser li minflok ma jitwettaq test, inti tipprovdi ġustifikazzjoni. Il-ġustifikazzjoni tiegħek trid tkun ibbażata jew fuq...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Rakkomandazzjonijiet - evalwazzjoni tas-sustanza - bordijiet Rakkomandazzjonijiet - evalwazzjoni tas-sustanza - bordijiet Deċiżjoni skont valutazzjoni tas-sustanza
L-evalwazzjoni tas-sustanza titwettaq mill-Istati Membri tal-UE. Din għandha l-għan li tiċċara r-riskji potenzjali relatati mal-użu sikur ta’ sustanza. L-awtorità kompetenti li...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Anness III modifika Anness III modifika Anness III modifika
Jekk jogħġbok kun af li l-Anness III ġie mmodifikat mir-Regolament 2018/1881, li mmodifika d-dispożizzjonijiet fil-każ ta’ nanomaterjali (Regolament tal-Kummissjoni (UE)...
Similar Results Similar Results
08/02/21
Sustanzi rreġistrati - aġġornata l-aħħar Sustanzi rreġistrati - aġġornata l-aħħar Sustanzi Reġistrati
Id-data ġejja mid-dossiers ta' reġistrazzjoni sottomessi lill-ECHA sad-data indikata bħala l-aħħar aġġornament. Il-Limitu ta' Tunnellaġġ Totali jsir mid-dossiers kollha b'żewġ...
Similar Results Similar Results
08/12/20
X’informazzjoni trid tissottometti X’informazzjoni trid tissottometti X'għandek bżonn tissottometti
Bħala reġistrant ta’ sustanza, trid tikkumpila l-informazzjoni kollha meħtieġa f’dossier ta’ reġistrazzjoni, li jikkonsisti f’żewġ komponenti ewlenin: Dossier tekniku huwa...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kif tissottometti d-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek Kif tissottometti d-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek 6. Kif tissottometti d-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek
Jekk tkun ħejjejt id-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek fil-IUCILD, trid tissottomettieh lill-ECHA permezz ta’ REACH-IT. REACH-IT hija s-sistema tal-IT ċentrali għall-kumpaniji...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Strateġija biex tiġbor id-<i>data</i> tiegħek main Strateġija biex tiġbor id-data tiegħek main Strateġija biex tiġbor id-data tiegħek
Hemm erba’ stadji fil-proċess tal-ġbir ta’ data li jridu jiġu segwiti qabel tiġi reġistrata sustanza. Għandek taqbel mal-koreġistranti tiegħek kif se taqsmu x-xogħol bejnietkom...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kunsiderazzjonijiet prattiċi qabel l-ittestjar main Kunsiderazzjonijiet prattiċi qabel l-ittestjar main Konsiderazzjonijiet prattiċi qabel l-ittestjar
Normalment, it-testijiet jiġu esternalizzati bħala pakkett. Il-vantaġġ huwa li t-testijiet isiru minn esperti bl-aktar mod effiċjenti u skont l-istandards ta’ kwalità u...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Metodi in vitro prinċipali Metodi in vitro prinċipali Metodi in vitro
Test imwettaq in vitro (“fil-ħġieġ”) ifisser li jsir barra minn organiżmu ħaj u ġeneralment jinvolvi tessuti, organi jew ċelloli iżolati. Tista’ tuża data in vitro biex...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Introduzzjoni: Kif torganizza lilek innifsek biex taġġorna d-dossiers Introduzzjoni: Kif torganizza lilek innifsek biex taġġorna d-dossiers 7. Kif torganizza lilek innifsek għall-aġġornamenti tad-dossiers
Id-dossier tar-reġistrazzjoni jrid jirrifletti l-għarfien attwali dwar kif is-sustanza tiegħek tista’ tintuża b’mod sigur f’siti ta’ produzzjoni u mill-utenti tul il-katina...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Nilħaq il-limitu ta’ tunnellata fis-sena? Nilħaq il-limitu ta’ tunnellata fis-sena? Nilħaq il-limitu ta' tunnellata fis-sena?
Jekk timmanifattura jew timporta sustanza f’ammonti ta’ inqas minn tunnellata fis-sena, m’għandekx bżonn tirreġistra s-sustanza. Jekk tilħaq jew taqbeż dan il-limitu, il-medda...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Biex tiġi rreġistrata sustanza fil-medda ta’ tunnellaġġ ta’ 10 sa 100, jeħtieġ li tipprovdi informazzjoni speċifikata fil-Kolonna 1 tal-Annessi VII u VIII ta’ REACH, li tinkludi...
Similar Results Similar Results
10/06/20
inforeq 1 sa 10 tunnellati prinċipali inforeq 1 sa 10 tunnellati prinċipali Rekwiżiti tal-informazzjoni: Tonna sa 10 tonni fis-sena
Biex tiġi rreġistrata sustanza fil-medda ta’ tunnellaġġ ta’ 1 sa 10, jeħtieġ li tipprovdi informazzjoni speċifikata fil-Kolonna 1 tal-Annessi VII ta’ REACH, li tinkludi ċerta...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kif toħloq id-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħek b’IUCLID Cloud Kif toħloq id-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħek b’IUCLID Cloud Kif toħloq id-dossier ta' reġistrazzjoni tiegħek bil-IUCLID Cloud
Jekk għandek biss xi ftit sustanzi x’timmaniġġja, tista’ tuża l-IUCLID Cloud biex toħloq id-dossiers tiegħek fil-format IUCLID. Biex tuża s-servizz, se jkollok bżonn kont...
Similar Results Similar Results
10/06/20
kif tevita ttestjar mhux meħtieġ fuq l-annimali ewlieni 1 kif tevita ttestjar mhux meħtieġ fuq l-annimali ewlieni 1 Kif tevita ttestjar mhux meħtieġ fuq l-annimali
Skont REACH, ittestjar fuq annimali vertebrati (eż firien, mammiferi oħrajn jew ħut) jista’ jintuża biss bħala l-aħħar soluzzjoni biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Mis-sottomissjoni sad-deċiżjoni Mis-sottomissjoni sad-deċiżjoni Minn sottomissjoni għal deċiżjoni
Wara li tissottomettih, id-dossier tiegħek se jgħaddi minn dawn il-passi kollha li ġejjin: 1. Kontroll tar-regoli kummerċjali Il-kontroll tar-regoli kummerċjali jiżgura li...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kif issib il-koreġistranti tiegħek Kif issib il-koreġistranti tiegħek 2. Kif tfittex il-koreġistranti tiegħek
Tkun teħtieġ li tikkondividi data u tirreġistra s-sustanza tiegħek b’mod konġunt ma’ kumpaniji oħra. Fil-prattika, dan ifisser li teħtieġ li: Tissottometti domanda permezz ta’...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Adattamenti għal rekwiżiti standard tal-informazzjoni Adattamenti għal rekwiżiti standard tal-informazzjoni Adattamenti fir-rekwiżiti standard tal-informazzjoni
Meta jiġi ddikjarat “adattament” dan ifisser li abbażi ta’ ċerti regoli ġenerali jew regoli speċifiċi li japplikaw għal rekwiżit wieħed biss ta’ informazzjoni huwa possibbli li...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ġbir ta’ informazzjoni dwar l-użi prinċipali Ġbir ta’ informazzjoni dwar l-użi prinċipali Ġbir ta’ informazzjoni dwar l-użi
Fid-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħek għandek tirrapporta / tipprovdi wkoll informazzjoni dwar kif is-sustanza tiegħek tintuża fil-katina tal-provvista tiegħek. Biex tikseb...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kif toħloq id-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek Kif toħloq id-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek 5. Kif toħloq id-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek
Wara li tkun ġbart l-informazzjoni kollha dwar is-sustanza tiegħek biex tissodisfa r-rekwiżiti ta’ REACH, trid tiddokumenta s-sejbiet tiegħek f’dossier ta’ reġistrazzjoni....
Similar Results Similar Results
10/06/20
x’informazzjoni teħtieġ test ta’ fuq x’informazzjoni teħtieġ test ta’ fuq 4. X'informazzjoni għandek bżonn
Ir-rekwiżiti minimi ta’ data għar-reġistrazzjoni tas-sustanza tiegħek huma speċifikati fl-Annessi VI - X għal REACH. Ir-rekwiżiti legali (rekwiżiti ta’ informazzjoni standard)...
Similar Results Similar Results
10/06/20
X’jeħtieġ li tikkunsidra għan-negozju tiegħek X’jeħtieġ li tikkunsidra għan-negozju tiegħek Xi trid tikkunsidra għan-negozju tiegħek
Biex turi l-użu sikur tas-sustanza tiegħek f’dossier ta’ reġistrazzjoni hemm bżonn ta’ investiment serju ta’ żmien, flus u kompetenza. Se tkun teħtieġ djalogu u, normalment,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Is-sustanza tiegħi trid tiġi rreġistrata? Is-sustanza tiegħi trid tiġi rreġistrata? Is-sustanza tiegħi trid tiġi rreġistrata?
Ladarba tkun taf l-identità tas-sustanza tiegħek, trid tara jekk is-sustanza tiegħek tridx tiġi reġistrata jew jekk hijiex eżentata mir-reġistrazzjoni. Fuq is-sit web tal-ECHA...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Għandi bżonn nirreġistra? Għandi bżonn nirreġistra? Għandi bżonn nirreġistra?
Trid tistabbilixxi jekk ir-reġistrazzjoni tas-sustanza hijiex ir-responsabbiltà tiegħek jew ta’ attur ieħor fil-katina tal-provvista tiegħek. 1. X’inhi l-identità tiegħek...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Appoġġ - Reġistrazzjoni Appoġġ - Reġistrazzjoni Fażijiet ta’ reġistrazzjoni
F’reġistrazzjoni turi li s-sustanza li tittratta tiġi ġestita b’mod sikur tul il-katina tal-provvista, b’tali mod li jiġi żgurat li titħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ir-reġistrazzjoni tas-sustanzi Ir-reġistrazzjoni tas-sustanzi Reġistrazzjoni
Il-kumpaniji għandhom ir-responsabbiltà li jiġbru informazzjoni dwar il-karatteristiċi u l-użijiet ta’ sustanzi li jimmanifatturaw jew jimportaw f’aktar minn tunnellata metrika...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Fehim ta’ REACH Fehim ta’ REACH Nifhmu lil REACH
REACH huwa regolament tal-Unjoni Ewropea, li ġie adottat biex tittejjeb il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent mir-riskji li s-sustanzi kimiċi jistgħu jġibu magħhom,...
Similar Results Similar Results
03/06/20
X’inhi IUCLID? X’inhi IUCLID? X’inhu IUCLID?
IUCLID huwa softwer għar-reġistrazzjoni, ħażna, żamma u skambju ta’ data dwar il-karatteristiċi intrinsiċi u perikolużi tas-sustanzi kimiċi. L-ECHA tiżviluppa s-softwer flimkien...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Kif taħdem mal-koreġistranti tiegħek Kif taħdem mal-koreġistranti tiegħek 3. Organizza ruħek mal-koreġistranti tiegħek
Bħala reġistrant potenzjali, inti tista' tiffaċċja żewġ sitwazzjonijiet: Jekk s'issa għadha ma ġiet sottomessa l-ebda reġistrazzjoni, inti trid torganizza ruħek ma'...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Ipprepara r-reġistrazzjoni tiegħek bħala dossier ta’ IUCLID - eżempji prattiċi Ipprepara r-reġistrazzjoni tiegħek bħala dossier ta’ IUCLID - eżempji prattiċi Eżempji prattiċi – reġistrazzjoni ta' REACH
5 Ipprepara r-reġistrazzjoni tiegħek bħala dossier ta’ IUCLID How to protect your confidential business information [PDF] Dawn it-tutorials b'vidjo jenfasizzaw aspetti...
Similar Results Similar Results
18/02/20
L-obbligi ta' reġistrazzjoni tiegħek L-obbligi ta' reġistrazzjoni tiegħek 1. L-obbligi ta' reġistrazzjoni tiegħek
Hemm tliet fatturi li jistabbilixxu għandekx bżonn tirreġistra s-sustanza tiegħek. ares lejn kull wieħed minn dawk il-fatturi għal kull sustanza li għandek x'taqsam magħha:...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Il-Proċess ta’ Reġistrazzjoni Il-Proċess ta’ Reġistrazzjoni Il-proċess tar-reġistrazzjoni
Il-manifatturi u l-importaturi ta’ sustanzi b’tunnellata waħda kull sena jew aktar għandhom jiġbru informazzjoni dwar il-proprjetajiet ta’ dawn is-sustanzi u jikkomunikaw din...
Similar Results Similar Results
22/01/20
REACH 2018 - żomm ir-reġistrazzjoni aġġornata REACH 2018 - żomm ir-reġistrazzjoni aġġornata Żomm ir-reġistrazzjoni tiegħek aġġornata
Dossier ta’ reġistrazzjoni għandu jirrifletti l-għarfien l-aktar aġġornat dwar kif sustanza tista’ tintuża b’mod sikur. Għaldaqstant, għandek tirrieżaminah fuq bażi regolari u...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Żomm ir-reġistrazzjoni tiegħek aġġornata
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Ivvaluta l-periklu u r-riskju
1. Kun af il-portafoll tiegħek 2. Sib il-koreġistranti tiegħek 3. Organizza ruħek mal-koreġistranti tiegħek 4. Ivvaluta l-periklu u r-riskju 5. Ħejji r-reġistrazzjoni tiegħek...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Sib il-koreġistranti tiegħek
Obbligu li taħdem mal-koreġistranti tiegħek Il-koreġistranti kollha għall-istess sustanza huma parti minn grupp ta' kooperazzjoni msejjaħ forum ta' skambju ta' informazzjoni...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Taħt REACH ma hemm ebda obbligu li tirreġistra sustanzi f'ammonti taħt it-tunnellata metrika waħda kull sena. Sabiex l-innovazzjoni tkun dejjem aktar inkoraġġuta, sustanzi użati...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Gwida għall-identifikazzjoni u lgħoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP Gwida għall-identifikazzjoni u lgħoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP Gwida għall-identifikazzjoni u lgħoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP (2,093.2k)
Gwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP Verżjoni 2.1 – Mejju 2017 1 G W I D A Gwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Suġġerimenti għall-SMEs 1. Iddefinixxi għaliex teħtieġ konsulent Trid parir dwar il-proċess ta’ reġistrazzjoni jew xi ħadd li jagħmel ix-xogħol proprju għalik? Jew teħtieġ...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Pre-Registering your substance Pre-Registering your substance Pre-Registering your substance
Kif tagħmel prereġistrazzjoni tas-sustanza tiegħek Biex tibbenefika minn skadenza tar-reġistrazzjoni estiża, tista' tippreżenta prereġistrazzjoni tard lill-ECHA. Tista'...
Similar Results Similar Results
11/04/18

Categories Display