Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Rakkomandazzjonijiet - rekwiżiti ta’ informazzjoni Rakkomandazzjonijiet - rekwiżiti ta’ informazzjoni Rekwiżiti tal-informazzjoni standard
Skont REACH, ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni standard huma dawk li huma meħtieġa bħala minimu biex jissodisfaw l-obbligi ta’ reġistrazzjoni tiegħek, u jiddependu direttament fuq...
Similar Results Similar Results
25/09/19
Preparing and submitting an inquiry Preparing and submitting an inquiry Il-proċess tar-reġistrazzjoni
Kif tipprepara u tippreżenta domanda Qabel ma tirreġistra, inti fid-dmir li tipprepara u tippreżenta domanda lill-ECHA 1) għas-sustanzi kimiċi kollha mhux ta' introduzzjoni...
Similar Results Similar Results
13/06/19
Rakkomandazzjonijiet - valutazzjoni tad-dossier - bordijiet Rakkomandazzjonijiet - valutazzjoni tad-dossier - bordijiet Deċiżjoni skont valutazzjoni tad-dossier
Jekk l-ECHA tqis li d-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħek mhuwiex konformi mal-informazzjoni meħtieġa għas-sustanza tiegħek fil-medda ta’ tunnellaġġ irreġistrata, din ser toħroġ...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Rakkomandazzjonijiet - immaniġġjar tar-riskji - bordijiet Rakkomandazzjonijiet - immaniġġjar tar-riskji - bordijiet Klassifikazzjoni u tikkettar
Il-klassifikazzjoni u t-tikkettar huma kruċjali biex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent, kif ukoll biex jiżguraw il-moviment liberu ta’ sustanzi,...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Rakkomandazzjonijiet - introduzzjoni Rakkomandazzjonijiet - introduzzjoni Rakkomandazzjonijiet lir-reġistranti
Ir-reġistranti kollha ta’ REACH huma mħeġġa jaġġornaw u jirrevedu b’mod proattiv l-informazzjoni tagħhom sabiex itejbu l-kwalità tad-dossiers ta’ reġistrazzjoni tagħhom....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rakkomandazzjonijiet - valutazzjoni tas-sustanza - bordijiet Rakkomandazzjonijiet - valutazzjoni tas-sustanza - bordijiet Deċiżjoni skont valutazzjoni tas-sustanza
Il-valutazzjoni tas-sustanza titwettaq mill-Istati Membri tal-UE. Din għandha l-għan li tiċċara t-tħassib relatat mal-użu sigur ta’ sustanza. L-awtorità kompetenti ta’...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rakkomandazzjonijiet - esponiment u riskji - bordijiet Rakkomandazzjonijiet - esponiment u riskji - bordijiet Valutazzjoni tal-esponiment u karatterizzazzjoni tar-riskji
Jeħtieġ li twettaq valutazzjoni ta’ esponiment u karatterizzazzjoni ta’ riskju/tar-riskji għal sustanzi rreġistrati f’aktar minn għaxar tunnellati fis-sena, jekk ikunu...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rakkomandazzjonijiet - adattamenti bordijiet Rakkomandazzjonijiet - adattamenti bordijiet Adattamenti
Adattament għar-rekwiżit ta’ informazzjoni standard ifisser li minflok twettaq test, inti tipprovdi ġustifikazzjoni li tkun ibbażata jew fuq regoli ġenerali jew fuq regoli...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rakkomandazzjonijiet - identifikazzjoni tas-sustanzi Rakkomandazzjonijiet - identifikazzjoni tas-sustanzi Identifikazzjoni ta’ sustanza
REACH jeħtieġ li r-reġistranti kollha jipprovdu biżżejjed informazzjoni biex jidentifikaw is-sustanzi tagħhom. Għandu jkun hemm dossier ta’ reġistrazzjoni wieħed biss għal kull...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rakkomandazzjonijiet - reġistrazzjoni Rakkomandazzjonijiet - reġistrazzjoni Reġistrazzjoni
Int responsabbli biex tiġbor informazzjoni dwar it-tunnellaġġi, il-karatteristiċi u l-użu tas-sustanzi li timmanifattura jew timporta fi kwantitajiet ta’aktar minn tunnellata...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rakkommandazzjonijiet għar-reġistranti - ġenerali- test ta’ fuq Rakkommandazzjonijiet għar-reġistranti - ġenerali- test ta’ fuq Rakkomandazzjonijiet ġenerali
Dawn ir-rakkomandazzjonijiet ġenerali jenfasizzaw il-messaġġi ewlenin tal-ECHA biex iżżomm id-data tar-reġistrazzjoni tiegħek f’ordni u ttejjibha b’mod proattiv. Aġġorna b’mod...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 - żomm ir-reġistrazzjoni aġġornata REACH 2018 - żomm ir-reġistrazzjoni aġġornata Żomm ir-reġistrazzjoni tiegħek aġġornata
Dossier ta’ reġistrazzjoni għandu jirrifletti l-għarfien l-aktar aġġornat dwar kif sustanza tista’ tintuża b’mod sikur. Għaldaqstant, għandek tirrieżaminah fuq bażi regolari u...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Żomm ir-reġistrazzjoni tiegħek aġġornata
Similar Results Similar Results
06/11/18
Kif tipprepara sabiex tifforma SIEF ġdid- fażijiet ta' reach 2018 Kif tipprepara sabiex tifforma SIEF ġdid- fażijiet ta' reach 2018 Kif torganizza lilek innifsek għall-aġġornamenti tad-dossiers
Fażijiet ta' REACH 2018 L-ewwel fażi: Kun af il-portfall tiegħek It-tieni fażi: Sib il-koreġistranti tiegħek It-tielet fażi: Organizza ruħek mal-koreġistranti tiegħek Ir-raba'...
Similar Results Similar Results
29/10/18
How to get organised for dossier updates box: support landing page How to get organised for dossier updates box: support landing page Reġistrazzjoni
Kif torganizza lilek innifsek għall-aġġornamenti tad-dossiers
Similar Results Similar Results
29/10/18
Kif ittejjeb id-dossier tiegħek - dqa - introduzzjoni Kif ittejjeb id-dossier tiegħek - dqa - introduzzjoni Assistent ta' Kwalità tad-Dossier
L-Assistent dwar il-Kwalità tad-Dossier hija għodda disponibbli biex ir-reġistranti jikkontrollaw is-settijiet tad-dejta tas-sustanzi IUCLID u d-dossiers, għal nuqqasijiet u...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Ivvaluta l-periklu u r-riskju
1. Kun af il-portafoll tiegħek 2. Sib il-koreġistranti tiegħek 3. Organizza ruħek mal-koreġistranti tiegħek 4. Ivvaluta l-periklu u r-riskju 5. Ħejji r-reġistrazzjoni tiegħek...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Sib il-koreġistranti tiegħek
Obbligu li taħdem mal-koreġistranti tiegħek Il-koreġistranti kollha għall-istess sustanza huma parti minn grupp ta' kooperazzjoni msejjaħ forum ta' skambju ta' informazzjoni...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Taħt REACH ma hemm ebda obbligu li tirreġistra sustanzi f'ammonti taħt it-tunnellata metrika waħda kull sena. Sabiex l-innovazzjoni tkun dejjem aktar inkoraġġuta, sustanzi użati...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Gwida għall-identifikazzjoni u lgħoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP Gwida għall-identifikazzjoni u lgħoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP Gwida għall-identifikazzjoni u lgħoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP (2,093.2k)
Gwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP Verżjoni 2.1 – Mejju 2017 1 G W I D A Gwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Suġġerimenti għall-SMEs 1. Iddefinixxi għaliex teħtieġ konsulent Trid parir dwar il-proċess ta’ reġistrazzjoni jew xi ħadd li jagħmel ix-xogħol proprju għalik? Jew teħtieġ...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Ivvaluta l-perikli u r-riskji tas-sustanzi kimiċi - eżempji prattiċi Ivvaluta l-perikli u r-riskji tas-sustanzi kimiċi - eżempji prattiċi Eżempji prattiċi – reġistrazzjoni ta' REACH
4 Ivvaluta l-perikli u r-riskji tas-sustanzi kimiċi Dawn l-eżempji huma bbażati fuq sitwazzjonijiet reali, u juru xi passi rakkomandati għall-ġbir tal-informazzjoni li teħtieġ...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Gwida dwar Riċerka u Żvilupp Xjentifiċi (R&ŻX) u Riċerka u Żvilupp Orjentati lejn Prodotti u Proċessi (PPORD) Gwida dwar Riċerka u Żvilupp Xjentifiċi (R&ŻX) u Riċerka u Żvilupp Orjentati lejn Prodotti u Proċessi (PPORD) Gwida dwar Riċerka u Żvilupp Xjentifiċi (R&ŻX) u Riċerka u Żvilupp Orjentati lejn Prodotti u Proċessi (PPORD) (529.7k)
G W I D A Gwida dwar Riċerka u Żvilupp Xjentifiċi (R&ŻX) u Riċerka u Żvilupp Orjentati lejn Prodotti u Proċessi (PPORD) Verżjoni 2.1 Ottubru 2017 2 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Riċerka u Żvilupp Xjentifiċi (R&ŻX), Riċerka u Żvilupp Orjentati lejn Prodotti u Proċessi (PPORD) Riċerka u Żvilupp Xjentifiċi (R&ŻX), Riċerka u Żvilupp Orjentati lejn Prodotti u Proċessi (PPORD) Riċerka u Żvilupp Xjentifiċi (R&ŻX), Riċerka u Żvilupp Orjentati lejn Prodotti u Proċessi (PPORD) (523.2k)
G W I D A F I L - Q O S O R Riċerka u Żvilupp Xjentifiċi (R&ŻX), Riċerka u Żvilupp Orjentati lejn Prodotti u Proċessi (PPORD) Id-dokument għandu l-għan li jispjega...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18 ta’ Ottubru 2017 1 Informazzjoni dwar il-verifika manwali fil-kontroll tal- kompletezza L-ECHA tagħmel kontroll tal-kompletezza fuq kull reġistrazzjoni li...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Nifhmu lil REACH
REACH huwa regolament tal-Unjoni Ewropea, addottat biex itejjeb il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent mir-riskji li jistgħu jirriżultaw mis-sustanzi kimiċi,...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH 2018 - ipprepara r-reġistrazzjoni tiegħek - panils REACH 2018 - ipprepara r-reġistrazzjoni tiegħek - panils Ħejji r-reġistrazzjoni tiegħek bħala dossier IUCLID
Nibdew X'għandek bżonn tissottometti Kif toħloq id-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek X’inhi IUCLID? Kif toħloq id-dossier ta' reġistrazzjoni tiegħek bil-IUCLID Cloud...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Kif toħloq id-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek
Kif toħloq dossier ta' reġistrazzjoni bil-IUCLID Cloud għall-SMEs
Similar Results Similar Results
18/09/17
X’informazzjoni għandek bżonn tissottometti X’informazzjoni għandek bżonn tissottometti X'għandek bżonn tissottometti
Bħala reġistrant ta’ sustanza, trid tikkompila l-informazzjoni kollha meħtieġa f’dossier ta’ reġistrazzjoni, li jikkonsisti f’żewġ komponenti ewlenin: Dossier tekniku dejjem...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Stati Membri
Stati Membri Organizzazzjonijiet Ewropej
Similar Results Similar Results
14/09/17
Gwida fil-qosor Dejta tar-Reġistrazzjoni u Trattament tad-dossiers Gwida fil-qosor Dejta tar-Reġistrazzjoni u Trattament tad-dossiers Gwida fil-qosor Dejta tar-Reġistrazzjoni u Trattament tad-dossiers (599.8k)
G W I D A F I L - Q O S O R Ir-reġistrazzjoni Id-dokument għandu l-għan li jispjega f’termini sempliċi l-obbligi tar- reġistrazzjoni u jiġbor fil-qosor il-gwida ewlenija ...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Kif tiċċekkja jekk inti tibbenefikax minn rekwiżiti ta' informazzjoni mnaqqsa Il-passi li ġejjin sejrin jgħinuk tiċċekkja jekk is-sustanza tiegħek tistax tiġi rreġistrata...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Kif tipprepara dossiers ta' reġistrazzjoni u PPORD 2 Kif tipprepara dossiers ta' reġistrazzjoni u PPORD Verżjoni 4.0 Annankatu...
Similar Results Similar Results
10/08/17
PPORD - Link PPORD - Link
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Kun af il-portafoll tiegħek
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Reġistrazzjoni
Links relatati REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Gwida dwar il-kondiviżjoni tad-data Verżjoni 3.1 - Jannar 2017 1 G W I D A Gwida dwar il-kondiviżjoni tad-data Verżjoni 3.1 Jannar 2017 2 Gwida...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Talba għal isem kimiku alternattiv f'taħlitiet
Tista' tippreżenta talba għall-użu ta' isem kimiku alternattiv lill-ECHA għal sustanza kimika f'taħlitiet li huma kklassifikati, ttikkettati u ppakkjati skont ir-Regolament...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (103.9k)
annankatu 18, kaxxa postali 400, fi-00121 helsinki, il-finlandja | echa.europa.eu Elementi tal-ispiża tipiċi fil-kondiviżjoni tad-data ECHA-17-B-05-EN Il-prinċipju...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Kif tipprepara biex tingħaqad ma᾽ SIEF eżistenti - Mistoqsijiet u Tweġibiet Kif tipprepara biex tingħaqad ma᾽ SIEF eżistenti - Mistoqsijiet u Tweġibiet Ipprepara biex tingħaqad f'SIEF eżistenti
Mistoqsijiet u Tweġibiet Iċċekkja jekk sustanza ġietx irreġistrata Kif insir naf jekk is-sustanza tiegħi ġietx irreġistrata u min irreġistraha? Kif tirreġistra f᾽REACH-IT...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Formola għal reġistranti li għamlu domanda Formola għal reġistranti li għamlu domanda Tilwim fil-prattika
Jekk għamilt domanda dwar is-sustanza tiegħek: Għandek in-numru tad-domanda (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Imla l-formola
Similar Results Similar Results
31/05/17
Ħarsa ġenerali: paragun tal-proċeduri ta’ tilwim għal prereġistranti u individwi li jippreżentaw domanda Ħarsa ġenerali: paragun tal-proċeduri ta’ tilwim għal prereġistranti u individwi li jippreżentaw domanda Ħarsa ġenerali: paragun tal-proċeduri ta’ tilwim għal prereġistranti u individwi li jippreżentaw domanda
Il-proċedura hija kemxejn differenti skont jekk għamiltx prereġistrazzjoni jew domanda dwar is-sustanza tiegħek. Jekk għamilt prereġistrazzjoni dwar is-sustanza tiegħek,...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Ir-rekwiżiti tal-informazzjoni REACH jiddependu mit-tunnellaġġ u l-użijiet tas-sustanza tiegħek. F’każ li inti m’għandekx id-data kollha li teħtieġ, tista’ tinnegozja aċċess...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Organizza ruħek mal-koreġistranti tiegħek – Ġestjoni ta’ SIEF u kondiviżjoni tad-data 1 2 Skop ta’ din il-preżentazzjoni Din il-preżentazzjoni, bin-noti, ġiet...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Sib il-koreġistranti tiegħek u pprepara biex tirreġistra b'mod konġunt 1 2 Skop ta’ din il-preżentazzjoni Din il-preżentazzjoni, bin-noti, ġiet ippreparata...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Kun af il-portfoll tiegħek u ibda pprepara issa 1 2 Skop ta’ din il-preżentazzjoni Din il-preżentazzjoni, bin-noti, ġiet ippreparata mill-ECHA, l-Aġenzija Ewropea...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Ippreżenta d-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek 2 Skop ta’ din il-preżentazzjoni Din il-preżentazzjoni, bin-noti, ġiet ippreparata mill-ECHA, l-Aġenzija Ewropea...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Ipprepara r-reġistrazzjoni tiegħek bħala dossier ta’ IUCLID 1 2 Skop ta’ din il-preżentazzjoni Din il-preżentazzjoni, bin-noti, ġiet ippreparata mill-ECHA,...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Ivvaluta l-perikli u r-riskji tas-sustanzi kimiċi tiegħek 1 2 Skop ta’ din il-preżentazzjoni Din il-preżentazzjoni, bin-noti, ġiet ippreparata mill-ECHA, l-Aġenzija...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Passi għall-ġbir ta’ informazzjoni għal sustanzi ta’ tunnellaġġ baxx 1 (14) Mejju 2017 Annankatu 18, Kaxxa Postali 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17

Categories Display