Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Sagatavojiet savu reģistrāciju kā IUCLID dokumentāciju – praktiski piemēri Sagatavojiet savu reģistrāciju kā IUCLID dokumentāciju – praktiski piemēri Praktiski piemēri – REACH reģistrācija
5. Sagatavojiet savu reģistrāciju kā IUCLID dokumentāciju How to protect your confidential business information [PDF] Šajās video pamācībās apskatīti dažādi aspekti...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Kā iesniegt izskatīšanai strīdu par datu kopīgu lietošanu Kā iesniegt izskatīšanai strīdu par datu kopīgu lietošanu Strīdi praksē
Strīdi var būt saistīti ar datu kopīgu lietošanu, piekļuvi kopīgai iesniegšanai vai visbiežāk — abiem minētajiem gadījumiem. Visos gadījumos ECHA ir nodrošinājusi to, lai tiktu...
Similar Results Similar Results
23/01/20
Reģistrācijas process Reģistrācijas process Reģistrācijas process
Ražotājiem un importētājiem, kas gadā saražo vai importē vielas vienas tonnas apjomā vai vairāk, ir jāapkopo informācija par minēto vielu īpašībām un jāpaziņo šī informācija...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Ieteikumi — dokumentācijas izvērtēšana — testi Ieteikumi — dokumentācijas izvērtēšana — testi Lēmums saskaņā ar dokumentācijas novērtējumu
Ja ECHA uzskata, ka jūsu reģistrācijas dokumentācijā nav sniegta informācija, kas ir jāsniedz par jūsu vielu reģistrētajā tonnāžas diapazonā, , ECHA izdod lēmumu. Ar šo lēmumu...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Ieteikumi — informācijas prasības Ieteikumi — informācijas prasības Standarta informācijas prasības
Atbilstoši REACH regulai ar standartinformācijas prasībām tiek noteikts informācijas minimums, kas ir jāiesniedz, lai izpildītu reģistrācijas pienākumus, un šīs prasības ir...
Similar Results Similar Results
25/09/19
Ieteikumi — riska pārvaldība — testi Ieteikumi — riska pārvaldība — testi Klasificēšana un marķēšana
Lai nodrošinātu veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību, kā arī vielu, maisījumu un izstrādājumu brīvu apriti, ir ļoti svarīgi tos klasificēt un marķēt. Klasificēšana un...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Ieteikumi — ievads Ieteikumi — ievads Ieteikumi reģistrētājiem
Visi reģistrētāji, kas iesnieguši pieteikumu saskaņā ar REACH regulu, tiek mudināti pēc savas iniciatīvas atjaunināt un pārskatīt sniegto informāciju, lai uzlabotu savu...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Ieteikumi — vielu izvērtēšana — testi Ieteikumi — vielu izvērtēšana — testi Lēmums saskaņā ar vielas novērtējumu
ES dalībvalstis vērtē vielas. Izvērtēšanas mērķis ir noskaidrot, vai bažas par vielas drošu lietošanu ir pamatotas. Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, papildus prasītajai...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Ieteikumi — iedarbība un risks — testi Ieteikumi — iedarbība un risks — testi Iedarbības novērtējums un riska apraksts
Jums ir jāsagatavo iedarbības novērtējums un riska apraksts par vielām, kuru reģistrētais daudzums pārsniedz 10 tonnu gadā un kuras ir klasificētas kā bīstamas vai noturīgas,...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Ieteikumi — pielāgojumi — testi Ieteikumi — pielāgojumi — testi Pielāgojumi
Standartinformācijas prasību pielāgošana nozīmē, ka tā vietā, lai veiktu testu, jūs iesniedzat pamatojumu, kas ir balstīts vai nu uz vispārējiem noteikumiem, vai uz konkrētajiem...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Ieteikumi — vielas identifikācija Ieteikumi — vielas identifikācija Vielu identificēšana
Saskaņā ar REACH regulu visiem reģistrētājiem ir jāsniedz pietiekama informācija, lai varētu identificēt to vielas. Katrai vielai var būt tikai viena reģistrācijas...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Ieteikumi — reģistrācija Ieteikumi — reģistrācija Reģistrācija
Jums ir pienākums vākt informāciju par tonnāžu, īpašībām un lietošanas veidiem vielām, ko ražojat vai importējat apjomā, pārsniedzot vienu tonnu gadā. Jūs sniedzat šos datus...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Ieteikumi reģistrētājiem — vispārīgi — augšējais teksts Ieteikumi reģistrētājiem — vispārīgi — augšējais teksts Vispārīgi ieteikumi
Šajos vispārīgajos ieteikumos ir atspoguļoti ECHA galvenie vēstījumi par to, kā uzturēt savus reģistrācijas datus kārtībā un tos proaktīvi uzlabot. Atjauniniet tos regulāri...
Similar Results Similar Results
24/05/19
<i> REACH 2018</i> – uzturiet reģistrāciju aktuālu REACH 2018 – uzturiet reģistrāciju aktuālu Uzturiet savu reģistrāciju vienmēr aktuālu
Reģistrācijas dokumentācijā ir jāatspoguļo visjaunākā informācija par vielas drošu lietošanu. Tāpēc jums tā ir regulāri jāpārskata un jāatjaunina, kad ir pieejama jauna...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Uzturiet savu reģistrāciju vienmēr aktuālu
Similar Results Similar Results
06/11/18
Intro: How to get organised for dossier updates Intro: How to get organised for dossier updates Kā gatavoties dokumentācijas atjauninājumiem
Reģistrācijas dokumentācijā jāatspoguļo pašreizējās zināšanas par to, kā ražošanas vietās un lietotājiem visā piegādes ķēdē droši lietot jūsu vielu. Tas nozīmē, ka pēc...
Similar Results Similar Results
29/10/18
Kā uzlabot Jūsu dokumentāciju - dqa - intro Kā uzlabot Jūsu dokumentāciju - dqa - intro Dokumentācijas kvalitātes nodrošināšanas palīgrīks
Dokumentācijas kvalitātes nodrošināšanas palīgrīks ir rīks, kas pieejams reģistrētājiem, lai tie varētu pārbaudīt savu IUCLID vielu datu kopas un dokumentāciju saistībā ar bieži...
Similar Results Similar Results
12/10/18
1. Pārziniet savu portfeli 2. Meklējiet savus līdzreģistrētājus 3. Risiniet organizatoriskos jautājumus ar saviem līdzreģistrētājiem 4. Novērtējiet bīstamību un risku 5....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Meklējiet savus līdzreģistrētājus
Pienākums sadarboties ar saviem līdzreģistrētājiem Visi vienas un tās pašas ķīmiskās vielas līdzreģistrētāji ietilpst SIEF (Forumā informācijas apmaiņai par vielām). Ikviena...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Saskaņā ar REACH reģistrācija nav jāveic vielām, kuru apjoms nesasniedz vienu tonnu gadā. Lai papildus veicinātu inovācijas, no licencēšanas un ierobežošanas pienākuma ir...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP (2,111.6k)
Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP 2.1. redakcija – 2017. gada maijs 3 V A D L Ī N I J A S Vadlīnijas par vielu...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Ieteikumi MVU 1. Definējiet, kāpēc jums vajag konsultantu Vai vēlaties saņemt ieteikumus par reģistrācijas procesu vai arī vēlaties, lai kāds visu darbu izdara jūsu vietā? Vai...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Vadlīnijas par zinātnisko izpēti un tehnoloģiju izstrādi (SR&D) un uz ražojumiem un procesiem orientētu pētniecību un tehnoloģiju izstrādi (PPORD) Vadlīnijas par zinātnisko izpēti un tehnoloģiju izstrādi (SR&D) un uz ražojumiem un procesiem orientētu pētniecību un tehnoloģiju izstrādi (PPORD) Vadlīnijas par zinātnisko izpēti un tehnoloģiju izstrādi (SR&D) un uz ražojumiem un procesiem orientētu pētniecību un tehnoloģiju izstrādi (PPORD) (500.9k)
V A D L Ī N I J A S Vadlīnijas par zinātnisko izpēti un tehnoloģiju izstrādi (SR&D) un uz ražojumiem un procesiem orientētu pētniecību un tehnoloģiju izstrādi (PPORD) ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
VADLĪNIJAS ĪSUMĀ - Zinātniskā izpēte un tehnoloģiju izstrāde (SR&D), uz ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un tehnoloģiju izstrāde (PPORD) VADLĪNIJAS ĪSUMĀ - Zinātniskā izpēte un tehnoloģiju izstrāde (SR&D), uz ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un tehnoloģiju izstrāde (PPORD) VADLĪNIJAS ĪSUMĀ - Zinātniskā izpēte un tehnoloģiju izstrāde (SR&D), uz ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un tehnoloģiju izstrāde (PPORD) (481.8k)
V A D L Ī NI J A S Ī S U M Ā Zinātniskā izpēte un tehnoloģiju izstrāde (SR&D), uz ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un tehnoloģiju izstrāde (PPORD) ...
Similar Results Similar Results
21/11/17
<I>REACH</I> 2018 — sagatavojiet reģistrāciju — ekspertu darba grupas REACH 2018 — sagatavojiet reģistrāciju — ekspertu darba grupas Sagatavojiet savu reģistrāciju kā IUCLID dokumentāciju
Darba sākšana Kāda informācija Jums ir jāiesniedz Jūsu reģistrācijas dokumentācijas izveide Kas ir IUCLID? Kā izveidot Jūsu reģistrācijas dokumentāciju IUCLID mākonī ECHA...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Savas reģistrācijas dokumentācijas izveidošana
Kā izveidot reģistrācijas dokumentāciju IUCLID mākonī par MVU
Similar Results Similar Results
18/09/17
Kāda informācija jums jāiesniedz Kāda informācija jums jāiesniedz Kāda informācija jums ir jāiesniedz
Jums kā vielas reģistrētājam visa vajadzīgā informācija jāiekļauj reģistrācijas dokumentācijā, kurai ir divas galvenās daļas. Tehniskā dokumentācija, kas vienmēr vajadzīga visām...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Dalībvalstis
Dalībvalstis Eiropas organizācijas
Similar Results Similar Results
14/09/17
Vadlīnijās īsumā par reģistrācijas datu un dokumentāciju apriti Vadlīnijās īsumā par reģistrācijas datu un dokumentāciju apriti Vadlīnijās īsumā par reģistrācijas datu un dokumentāciju apriti (530.8k)
V A D L Ī N I J A S Ī S U M Ā Reģistrācija Šajā dokumentā vienkāršā valodā izskaidroti reģistrācijas pienākumi un sniegts vecāko vadlīniju kopsavilkums 3.0....
Similar Results Similar Results
29/08/17
Kā pārliecināties, vai Jūs iegūstat priekšrocības no samazinātām informācijas prasībām? Turpmāk norādītie posmi palīdzēs Jums noteikt, vai vielu iespējams reģistrēt,...
Similar Results Similar Results
28/08/17
PPORD - Link PPORD - Link PPORD
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Pārziniet savu portfeli
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Reģistrācija
Saistītās saites REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu 3.1. redakcija — 2017. gada janvāris 1 V A D L Ī N I J A S Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu 3.1. redakcija ...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Alternatīva ķīmiskā nosaukuma pieprasījums maisījumos
Jūs varat pieprasīt ECHA alternatīvu ķīmisko nosaukumu tādai vielai maisījumā, kura jau ir klasificēta, marķēta un iepakota saskaņā ar CLP. Sagatavojiet savu pieprasījumu,...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (105.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Raksturīgie izmaksu elementi datu kopīgā lietošanā ECHA-17-B-05-LV Datu kopīgā lietošanā galvenais...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Priekšdarbi, lai pievienotos jau esošam SIEF – jautājumi un atbildes Priekšdarbi, lai pievienotos jau esošam SIEF – jautājumi un atbildes Gatavošanās pievienoties jaunam SIEF
Jautājumi un atbildes Kā pārbaudīt, vai viela ir tikusi reģistrēta Kā es varu pārbaudīt, vai mana viela ir tikusi reģistrēta un kas ir to reģistrējis? Kā pierakstīties...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Pārskats — strīda procedūru salīdzinājums provizoriskajiem reģistrētājiem un informācijas pieprasītājiem Pārskats — strīda procedūru salīdzinājums provizoriskajiem reģistrētājiem un informācijas pieprasītājiem Pārskats – strīda procedūru salīdzinājums provizoriskajiem reģistrētājiem un informācijas pieprasītājiem
Šī procedūra nedaudz atšķiras atkarībā no tā, vai esat veicis vielas provizorisko reģistrāciju vai iesniedzis informācijas pieprasījumu par to. Ja esat veicis vielas...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH informācijas prasības ir atkarīgas no jūsu vielas tonnāžas un lietošanas veidiem. Ja Jums nav visu vajadzīgo datu, varat sarunās apspriest piekļuvi atsevišķiem pētījumiem...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Apvienojieties ar saviem līdzreģistrētājiem —  SIEF pārvaldība un datu kopīga lietošana 1 2 Šīs prezentācijas mērķis Šo prezentāciju ar piezīmēm sagatavoja ECHA,...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Atrodiet savus līdzreģistrētājus un gatavojieties kopīgai reģistrācijai 1 2 Šīs prezentācijas mērķis Šo prezentāciju ar piezīmēm sagatavoja ECHA, Eiropas Ķimikāliju...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Apziniet savu portfeli un sāciet gatavoties jau tagad 1 2 Šīs prezentācijas mērķis Šo prezentāciju ar piezīmēm sagatavoja ECHA, Eiropas Ķimikāliju aģentūra, lai jums...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Iesniedziet reģistrācijas dokumentāciju 2 Prezentācijas mērķis Šo prezentāciju un piezīmes ir sagatavojusi ECHA, Eiropas Ķimikāliju aģentūra, lai palīdzētu jums...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Sagatavojiet reģistrācijas pieteikumu kā IUCLID dokumentāciju 1 2 Prezentācijas mērķis Šo prezentāciju un piezīmes ir sagatavojusi ECHA, Eiropas Ķimikāliju aģentūra,...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Novērtējiet vielu bīstamību un riskus 1 2 Prezentācijas mērķis Šo prezentāciju un piezīmes ir sagatavojusi ECHA, Eiropas Ķimikāliju aģentūra, lai palīdzētu jums...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Ceļvedis informācijas apkopošanai par zemas tonnāžas vielām 1 (14) 2017. gada maijs Annankatu 18, p. k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Izmaksu sadale starp līdzreģistrētājiem, kuriem ir atšķirīgas vajadzības pēc datiem 1 (5) 2017. gada maijs Annankatu 18, p.k. 400, FI-00121, Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Atsevišķa pētījuma izmaksu sadale 1 (4) 2017. gada maijs Annankatu 18, p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kā identificēt vielu, kas satur stabilizējošu šķīdinātāju 1 (3) 2017. gada maijs Annankatu 18, p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr.:...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kā identificēt vielu, kas sastāv no “izomēru maisījuma” 1 (2) 2017. gada maijs Annankatu 18, p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr.: +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17

Categories Display