Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Savo registraciją parenkite kaip IUCLID dokumentaciją – praktiniai pavyzdžiai Savo registraciją parenkite kaip IUCLID dokumentaciją – praktiniai pavyzdžiai Praktiniai pavyzdžiai – REACH registracija
Savo registraciją parenkite kaip IUCLID dokumentaciją How to protect your confidential business information [PDF] Šiuose mokomuosiuose vaizdo klipuose aptariami įvairūs...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Kaip pradėti ginčą dėl dalijimosi duomenimis? Kaip pradėti ginčą dėl dalijimosi duomenimis? Ginčai praktikoje
Ginčai gali būti susiję su dalijimusi duomenimis arba prieiga prie bendrai teikiamos informacijos arba, dažniausiai, su abiem šiais aspektais. ECHA visais atvejais užtikrina,...
Similar Results Similar Results
23/01/20
Registracijos procedūra Registracijos procedūra Registracijos procedūra
Cheminių medžiagų, kurių per metus pagaminama arba importuojama daugiau nei viena tona, gamintojai ir importuotojai privalo surinkti informaciją apie šių cheminių medžiagų...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Rekomendacijos – dokumentacijos vertinimas – grupės Rekomendacijos – dokumentacijos vertinimas – grupės Sprendimas, susijęs su dokumentacijos vertinimu
Jeigu ECHA mano, kad jūsų registracijos dokumentacijoje nepateikta reikalaujama informacija apie jūsų cheminę medžiagą, registruojamą pagal tam tikrą kiekį tonomis, ji priims...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Rekomendacijos – informacijai keliami reikalavimai Rekomendacijos – informacijai keliami reikalavimai Standartiniai informacijai keliami reikalavimai
Remiantis REACH reglamentu, standartiniai informacijai keliami reikalavimai – tai reikalavimai, kuriuos privaloma įvykdyti, kad būtų įvykdytos jūsų registracijos prievolės; jie...
Similar Results Similar Results
25/09/19
Rekomendacijos – rizikos valdymas – grupės Rekomendacijos – rizikos valdymas – grupės Klasifikavimas ir ženklinimas
Klasifikavimas ir ženklinimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos ir aplinkos apsaugą, taip pat laisvą cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių judėjimą....
Similar Results Similar Results
10/06/19
Rekomendacijos – įvadas Rekomendacijos – įvadas Rekomendacijos registruotojams
Visi REACH registruotojai raginami aktyviai atnaujinti ir peržiūrėti savo duomenis, kad pagerintų savo registracijos dokumentacijos kokybę. Toliau pateiktos rekomendacijos...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekomendacijos – cheminės medžiagos vertinimas – grupės Rekomendacijos – cheminės medžiagos vertinimas – grupės Sprendimas, susijęs su cheminės medžiagos vertinimu
Cheminės medžiagos vertinimą atlieka ES valstybės narės. Jo tikslas – išaiškinti susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su saugiu cheminės medžiagos naudojimu....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekomendacijos – poveikis ir rizika – grupės Rekomendacijos – poveikis ir rizika – grupės Poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas
Turite atlikti cheminių medžiagų, kurių registruojamas metinis kiekis tonomis yra daugiau nei dešimt tonų, poveikio vertinimą ir parengti rizikos apibūdinimą, jeigu jos...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekomendacijos – pritaikymo grupės Rekomendacijos – pritaikymo grupės Pritaikymai
Standartinio informacijai keliamo reikalavimo pritaikymas reiškia, kad užuot atlikę bandymą, jūs pateikiate įrodymą, pagrįstą bendrosiomis arba specialiomis taisyklėmis....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekomendacijos – cheminės medžiagos identifikavimas Rekomendacijos – cheminės medžiagos identifikavimas Medžiagos identifikavimas
REACH reglamentas įpareigoja visus registruotojus pateikti pakankamai informacijos cheminei medžiagai identifikuoti. Kiekvienai cheminei medžiagai turi būti pateikta tik viena...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekomendacijos – registracija Rekomendacijos – registracija Registracija
Jūs esate atsakingi už informacijos apie savo gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų kiekį tonomis, savybes ir naudojimo būdus rinkimą, jeigu jų kiekis per metus viršija...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Rekomendacijos registruotojams – bendra informacija – pagrindinis tekstas Rekomendacijos registruotojams – bendra informacija – pagrindinis tekstas Bendrosios rekomendacijos
Šiose bendrose rekomendacijose pateikiamos pagrindinės ECHA pastabos apie tai, kaip nuosekliai tvarkyti ir aktyviai tobulinti registracijos duomenis. Reguliariai atnaujinkite...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018. Nuolat atnaujinkite savo registracijos dokumentus REACH 2018. Nuolat atnaujinkite savo registracijos dokumentus Nuolat atnaujinkite savo registraciją
Registracijos dokumentacijoje turi atsispindėti naujausia informacija apie tai, kaip saugiai naudoti medžiagą. Todėl šią dokumentaciją turite reguliariai peržiūrėti ir...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Nuolat atnaujinkite savo registraciją
Similar Results Similar Results
06/11/18
Intro: How to get organised for dossier updates Intro: How to get organised for dossier updates Kaip pasiruošti atnaujinti dokumentacijas
Registracijos dokumentacijoje turi būti nurodyta dabar prieinama informacija apie tai, kaip jūsų medžiagą naudotojai gali saugiai naudoti visoje tiekimo grandinėje gamybos...
Similar Results Similar Results
29/10/18
Kaip pagerinti savo dokumentaciją? Dokumentacijos kokybės tikrinimo pagalbinė priemonė. Įvadas Kaip pagerinti savo dokumentaciją? Dokumentacijos kokybės tikrinimo pagalbinė priemonė. Įvadas Dokumentacijos kokybės tikrinimo pagalbinė priemonė
Dokumentacijos kokybės tikrinimo pagalbinė priemonė yra įrankis, kuriuo registruotojai gali naudotis prieš pateikdami ECHA savo registraciją arba užklausą, kad patikrintų, ar jų...
Similar Results Similar Results
12/10/18
1. Išsiaiškinkite viską apie savo paskyrą 2. Raskite kitus registravimo dalyvius 3. Bendradarbiaukite su kitais registravimo dalyviais 4. Įvertinkite pavojingumą ir riziką 5....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Raskite kitus registravimo dalyvius
Įpareigojimas veikti kartu su jūsų bendro registravimo nariais Visi tos pačios cheminės medžiagos bendro registravimo nariai yra bendradarbiavimo grupės, vadinamojo...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Pagal REACH reglamento nuostatas neprivaloma registruoti cheminių medžiagų, jeigu jų kiekis per metus mažesnis kaip viena tona. Siekiant toliau skatinti naujoves, cheminėms...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus (2,068.3k)
Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus Versija 2.1 – 2017 m. gegužės mėn. 1 G A I R Ė...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Patarimai MVĮ 1. Nurodykite, kodėl jums reikia konsultanto Ar jums reikia patarimų registracijos proceso klausimais ar ieškote žmogaus, kuris už jus atliktų darbą? Ar jums...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) ir produkto ir technologinio tyrimo ir plėtros (PPORD) rekomendacijos Mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) ir produkto ir technologinio tyrimo ir plėtros (PPORD) rekomendacijos Mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) ir produkto ir technologinio tyrimo ir plėtros (PPORD) rekomendacijos (495.1k)
G A I R Ė S Mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) ir produkto ir technologinio tyrimo ir plėtros (PPORD) rekomendacijos 2.1 versija 2017 m. spalio mėn. 2 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Glaustos rekomendacijos - Moksliniai tyrimai ir plėtra (MTP), produkto ir technologinis tyrimas ir plėtra (PPORD) Glaustos rekomendacijos - Moksliniai tyrimai ir plėtra (MTP), produkto ir technologinis tyrimas ir plėtra (PPORD) Glaustos rekomendacijos - Moksliniai tyrimai ir plėtra (MTP), produkto ir technologinis tyrimas ir plėtra (PPORD) (450.8k)
G L A U S T O S R E K O M E N D A C I J O S Moksliniai tyrimai ir plėtra (MTP), produkto ir technologinis tyrimas ir plėtra (PPORD) Dokumento tikslas − suprantamai...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018. Pasiruoškite registracijai. Priemonės REACH 2018. Pasiruoškite registracijai. Priemonės Parenkite savo registraciją kaip IUCLID dokumentaciją
Pradžia Ką turite pateikti? Paruoškite savo registracijos dokumentaciją Kas yra IUCLID? Kaip parengti savo registracijos dokumentaciją naudojantis IUCLID debesijos paslauga...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Registracijos dokumentacijos parengimas
Kaip parengti registracijos dokument. naudojantis IUCLID debesijos paslauga MVĮ
Similar Results Similar Results
18/09/17
Kokią informaciją turite pateikti? Kokią informaciją turite pateikti? Kokią informaciją turite pateikti?
Jei esate cheminės medžiagos registruotojas, visą reikalaujamą informaciją turite pateikti registracijos dokumentacijoje, kurią sudaro dvi pagrindinės dalys: techninė...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Valstybės narės
Valstybės narės Europos organizacijos
Similar Results Similar Results
14/09/17
Glaustos rekomendacijos dėl registravimo duomenų ir dokumentacijos tvarkymo Glaustos rekomendacijos dėl registravimo duomenų ir dokumentacijos tvarkymo Glaustos rekomendacijos dėl registravimo duomenų ir dokumentacijos tvarkymo (635.1k)
G L A U S T O S R E K O M E N D A C I J O S Registracija Dokumento paskirtis – paprastais terminais paaiškinti registracijos prievoles ir trumpai apibendrinti pagrindines...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Kaip patikrinti, ar jums gali būti taikomi mažesni informacijai keliami reikalavimai Atlikę toliau aprašytus veiksmus, galėsite patikrinti, ar jūsų cheminė medžiaga gali būti...
Similar Results Similar Results
28/08/17
PPORD - Link PPORD - Link
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Registracija
Susijusios nuorodos REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Dalijimosi duomenimis rekomendacijos Versija 3.1 – 2017 m. sausio mėn. 1 R E K O M E N D A C I J O S Dalijimosi duomenimis rekomendacijos Versija 3.1 ...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Prašymas leisti mišiniuose naudoti alternatyvų cheminį pavadinimą
Galite ECHA pateikti prašymą leisti naudoti pagal CLP reglamentą suklasifikuotuose, paženklintuose ir supakuotuose mišiniuose esančios cheminės medžiagos alternatyvų cheminį...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (104.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Tipinės sudedamosios išlaidų dalys, į kurias atsižvelgiama dalijantis duomenimis ECHA-17-B-05-LT ...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Klausimai ir atsakymai apie pasiruošimą prisijungti prie jau sukurto SIEF Klausimai ir atsakymai apie pasiruošimą prisijungti prie jau sukurto SIEF Pasirengimas prisijungti prie jau sukurto SIEF
Klausimai ir atsakymai Patikrinimas, ar cheminė medžiaga jau įregistruota Kaip sužinoti, ar mano cheminė medžiaga jau įregistruota ir kas ją įregistravo? Prisijungimas prie...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Apžvalga: preliminariems registruotojams ir užklausos pateikėjui taikomų ginčo procedūrų palyginimas Apžvalga: preliminariems registruotojams ir užklausos pateikėjui taikomų ginčo procedūrų palyginimas Apžvalga: ginčo procedūros atlikusiems preliminarią registraciją ir pateikusiems užklausą palyginimas
Procedūros skirtumai nėra labai dideli; jie priklauso nuo to, ar jūs privalote preliminariai įregistruoti savo cheminę medžiagą, ar pateikti užklausą. Jeigu jūsų cheminė...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH reglamente nustatyti informacijai keliami reikalavimai priklauso nuo jūsų cheminės medžiagos kiekio tonomis ir naudojimo būdų. Jeigu turite ne visus reikiamus duomenis,...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Susitarkite su savo bendros registracijos dalyviais dėl bendradarbiavimo valdant SIEF ir dalijantis duomenimis. 1 2 Šio pranešimo tikslas Šias informacines skaidres...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Raskite savo bendros registracijos dalyvius ir pasiruoškite bendrai registracijai 1 2 Šio pranešimo tikslas Šias informacines skaidres (įskaitant pastabas) Europos...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Išstudijuokite savo cheminių medžiagų portfelį ir pradėkite registracijai rengtis jau dabar 1 2 Šio pranešimo tikslas Šias informacines skaidres (įskaitant pastabas)...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Pateikite savo registracijos dokumentaciją 2 Šio pranešimo tikslas Šias informacines skaidres (įskaitant pastabas) Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) parengė...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Savo registraciją parenkite naudodamiesi IUCLID dokumentacija 1 2 Šio pranešimo tikslas Šias informacines skaidres (įskaitant pastabas) Europos cheminių medžiagų...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Įvertinkite savo cheminių medžiagų pavojingumą ir riziką 1 2 Šio pranešimo tikslas Šias informacines skaidres (įskaitant pastabas) Europos cheminių medžiagų agentūra...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Informacijos apie chemines medžiagas, kurių kiekis tonomis yra nedidelis, rinkimo etapai 1 (14) 2017 m. gegužės mėn. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Išlaidų pasidalijimas tarp bendros registracijos dalyvių, kuriems taikomi skirtingi duomenų reikalavimai 1 (5) 2017 m. gegužės mėn. Annankatu 18, P.O. Box...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Su atskiru tyrimu susijusių išlaidų pasidalijimas 1 (4) 2017 m. gegužės mėn. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | Tel. +358 9 686180 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kaip identifikuoti cheminę medžiagą, kurios sudėtyje yra stabilizuojamojo tirpiklio 1 (3) 2017 m. gegužės mėn. Annankatu 18, P.O. Box 400,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kaip identifikuoti cheminę medžiagą, kurią sudaro izomerų mišinys? 1 (2) 2017 m. gegužės mėn. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija...
Similar Results Similar Results
24/05/17

Categories Display