Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Ajánlások – információs követelmények Ajánlások – információs követelmények Egységesen előírt információk
A REACH-rendelet alapján az egységesen előírt információk a regisztrációs kötelezettségek teljesítéséhez minimálisan szükséges információk, és ezek közvetlenül attól függenek,...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Benyújtandó információk Benyújtandó információk Kāda informācija jums ir jāiesniedz
Az anyag regisztrálójaként össze kell gyűjtenie minden szükséges információt a regisztrálási dokumentációban, amelynek két fő összetevője van: technikai dokumentáció, amely...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Regisztrálási dokumentáció benyújtása Regisztrálási dokumentáció benyújtása 6. Regisztrálási dokumentáció benyújtása
Ha a regisztrálási dokumentációt elkészítette az IUCLID-ben, be kell nyújtania a REACH-IT-en keresztül az ECHA-hoz. A REACH-IT a vállalatok központi informatikai rendszere,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
A fő adatok gyűjtésének stratégiája A fő adatok gyűjtésének stratégiája Adatok összegyűjtésére vonatkozó stratégia
Az anyag regisztrálása előtt az adatgyűjtés folyamata négy lépésből áll. Állapodjon meg társregisztrálóival a munkamegosztásról, illetve a munka egy részének vagy egészének...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Gyakorlati megfontolások a fő vizsgálat előtt Gyakorlati megfontolások a fő vizsgálat előtt Gyakorlati szempontok a vizsgálat előtt
A vizsgálatokat jellemzően csomagként kiszervezik. Ennek az az előnye, hogy a szakértők a lehető legidőtakarékosabb módon, a kívánt minőségi előírásoknak és jogi...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Fő in vitro módszerek Fő in vitro módszerek In vitro módszerek
Az in vitro („üvegben”) végzett vizsgálat azt jelenti, hogy azt élő szervezeten kívül végzik, és általában izolált szövetekre, szervekre vagy sejtekre terjed ki. In vitro...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Bevezető: Hogyan kell felkészülni a dokumentáció frissítéseire Bevezető: Hogyan kell felkészülni a dokumentáció frissítéseire 7. Hogyan kell felkészülni a dokumentáció frissítéseire
A regisztrálási dokumentációnak tükröznie kell a jelenlegi ismereteket arra vonatkozóan, hogy anyagát hogyan lehet biztonságosan használni a gyártási telephelyeken, illetve...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Elérem az évi egy tonnás küszöbértéket? Elérem az évi egy tonnás küszöbértéket? Elérem az évi egy tonnás küszöbértéket?
Ha az Ön által gyártott vagy importált anyag mennyisége nem éri el az évi egy tonnát, nem kell regisztrálnia anyagát. Ha eléri vagy meghaladja ezt a küszöbértéket, az Önre...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Tájékoztatási követelmények – 10–100 tonna – főszöveg Tájékoztatási követelmények – 10–100 tonna – főszöveg Tájékoztatási követelmények: Évente 10-100 tonna
Egy anyagnak a 10–1000 tonna mennyiségi tartományban történő regisztrálásához meg kell adnia a REACH VII–VIII. mellékletének 1. oszlopában meghatározott információkat, amelyek...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Tájékoztatási követelmények – 1–10 tonna – főszöveg Tájékoztatási követelmények – 1–10 tonna – főszöveg Tájékoztatási követelmények: Évente 1-10 tonna
Egy anyagnak az 1–10 tonna mennyiségi tartományban történő regisztrálásához meg kell adnia a REACH VII. mellékletének 1. oszlopában meghatározott információkat, beleértve...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Regisztrálási dokumentáció készítése az IUCLID felhővel Regisztrálási dokumentáció készítése az IUCLID felhővel Regisztrálási dokumentáció létrehozása az IUCLID felhővel
Ha csak néhány anyagot kell kezelnie, a dokumentáció IUCLID-ben történő elkészítéséhez használhatja az IUCLID felhőt. A szolgáltatás használatához egy ECHA fiókra van szükség,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Hogyan kerüljük el a szükségtelen állatkísérleteket – 1. főszöveg Hogyan kerüljük el a szükségtelen állatkísérleteket – 1. főszöveg Hogyan lehet elkerülni a szükségtelen állatkísérleteket
A REACH alapján a gerinces állatokon (pl. patkányok, egyéb emlősök vagy halak) végzett kísérleteket csak a legvégső esetben lehet felhasználni a regisztrálásra vonatkozó...
Similar Results Similar Results
10/06/20
A dokumentáció benyújtásától a döntéshozatalig A dokumentáció benyújtásától a döntéshozatalig A benyújtástól a határozathozatalig
A dokumentáció benyújtását követően az alábbi lépésekre kerül sor: 1. Üzleti szabályok szerinti ellenőrzés Az üzleti szabályok szerinti ellenőrzés biztosítja, hogy az ECHA fel...
Similar Results Similar Results
10/06/20
A társregisztrálók megkeresése A társregisztrálók megkeresése 2. A társregisztrálók megkeresése
Meg kell osztania az információikat más vállalatokkal, és velük közösen kell regisztrálniuk az anyagukat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy: A REACH-IT-n keresztül benyújtott...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Eltérés az egységes tájékoztatási követelményektől Eltérés az egységes tájékoztatási követelményektől Eltérés az egységesen előírt tájékoztatási követelményektől
Az „eltérés” azt jelenti, hogy a vizsgálat elvégzése helyett bizonyos általános, vagy csak egyetlen tájékoztatási követelményre vonatkozó, különös szabályokon alapuló indoklást...
Similar Results Similar Results
10/06/20
A fő felhasználási módokra vonatkozó információk összegyűjtése A fő felhasználási módokra vonatkozó információk összegyűjtése A felhasználásokra vonatkozó információk összegyűjtése
Regisztrálási dokumentációjában arról is be kell számolnia/információt kell szolgáltatnia, hogy az Ön anyagát hogyan használják fel a szállítói láncon belül. Az információk...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Regisztrálási dokumentáció készítése Regisztrálási dokumentáció készítése 5. Regisztrálási dokumentáció létrehozása
Miután az anyagára vonatkozóan összeállította a REACH-rendelet előírásainak teljesítéséhez szükséges összes információt, egy úgynevezett regisztrálási dokumentációban kell...
Similar Results Similar Results
10/06/20
milyen információra van szüksége főszöveg milyen információra van szüksége főszöveg 4. Milyen információra van szüksége?
Az Ön anyagának regisztrálásával kapcsolatos minimális adatszolgáltatási követelményeket a REACH-rendelet VI–X. melléklete határozza meg. A jogszabályokban előírt követelmények...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Mit kell figyelembe vennie az Ön által képviselt vállalattal kapcsolatban? Mit kell figyelembe vennie az Ön által képviselt vállalattal kapcsolatban? Miket érdemes figyelembe vennie vállalkozásával kapcsolatban?
Anyaga biztonságos felhasználásának igazolása a regisztrálási dokumentációban jelentős időt, pénzt és szakértelmet igényel. Párbeszédet kell folytatnia, és alapesetben...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Anyagom regisztrálási kötelezettség alá esik? Anyagom regisztrálási kötelezettség alá esik? Anyagom regisztrálási kötelezettség alá esik?red?
Ha már ismeri anyaga azonosító adatait, meg kell állapítania, hogy anyaga regisztrálási kötelezettség alá esik-e, vagy mentesség vonatkozik rá. Az ECHA honlapján ellenőrizheti,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kell-e regisztrálnom? Kell-e regisztrálnom? Kell-e regisztrálnom?
Meg kell bizonyosodnia arról, hogy Önnek vagy a szállítói lánc egyéb tagjának kell-e regisztrálnia az anyagot. 1. Mi az identitása regisztrálóként? Kizárólag természetes...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Támogatás – regisztrálás Támogatás – regisztrálás Regisztrálási szakaszok
A regisztrálás során Ön igazolja, hogy anyagát a teljes szállítói láncban biztonságosan kezelik, biztosítva ezáltal az emberi egészség és a környezet védelmét. Ezeket az...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Anyagok regisztrálása Anyagok regisztrálása Regisztrálás
A vállalatok felelősek azon anyagok tulajdonságaival és felhasználásaival kapcsolatos információk összegyűjtéséért, amelyeket évi egy tonnát meghaladó mennyiségben gyártanak...
Similar Results Similar Results
03/06/20
A REACH értelmezése A REACH értelmezése A REACH-rendelet megértése
A REACH az Európai Unió rendelete, amelynek célja, hogy az európai uniós vegyipar versenyképességének javítása mellett fokozza az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Mi az az IUCLID? Mi az az IUCLID? Mi az az IUCLID?
IUCLID Az IUCLID egy szoftver, amely a vegyi anyagok lényeges és veszélyességi jellemzőivel és felhasználásaival kapcsolatos adatok megszerzésére, tárolására, karbantartására és...
Similar Results Similar Results
12/03/20
A társregisztrálókkal való együttműködés A társregisztrálókkal való együttműködés 3. A munka megszervezése a társregisztrálókkal
Potenciális regisztrálóként két esettel szembesülhet: Ha még nem nyújtott be regisztrálási dokumentációt, együtt kell működnie a többi potenciális társregisztrálóval, és elő...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Ajánlások – anyagazonosítás Ajánlások – anyagazonosítás Anyagazonosítás
A REACH-rendelet az összes regisztráló számára előírja, hogy elegendő információt nyújtson anyagainak azonosításához. Minden egyes anyaghoz egy regisztrálási dokumentációnak...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Ajánlások – kockázatkezelés – panelek Ajánlások – kockázatkezelés – panelek Osztályozás és címkézés
Az osztályozás és a címkézés rendkívül fontos az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének, valamint az anyagok, keverékek és árucikkek szabad mozgásának...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Ajánlások – anyagértékelés – panelek Ajánlások – anyagértékelés – panelek Anyagértékeléssel kapcsolatos határozat
Az anyagok értékelését az uniós tagállamok végzik. Célja az anyagok biztonságos használatával kapcsolatos kockázatok tisztázása. Az értékelést végző illetékes hatóság az...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Ajánlások – dokumentációértékelések – panelek Ajánlások – dokumentációértékelések – panelek A dokumentáció értékelésével kapcsolatos határozat
Ha az ECHA úgy véli, hogy az Ön regisztrálási dokumentációja a regisztrált mennyiségi tartomány tekintetében nem felel meg az Ön anyagára vonatkozóan előírt információknak,...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Ajánlások – expozíció és kockázat – panelek Ajánlások – expozíció és kockázat – panelek Expozíciós értékelés és kockázatjellemzés
Az évi 10 tonna feletti mennyiségben regisztrált anyagok tekintetében expozíciós értékelést és kockázatjellemzést kell végeznie, ha ezeket az anyagokat veszélyesként vagy...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Ajánlások – eltérések Ajánlások – eltérések Eltérések
Az egységesen előírt információktól való eltérés azt jelenti, hogy Ön valamely vizsgálat elvégzése helyett indokolást ad, amely vagy általános szabályokon, vagy különös...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Ajánlások – regisztráció Ajánlások – regisztráció Regisztrálás
Az évi egy tonnát meghaladó mennyiségben Ön által gyártott vagy importált anyagok mennyiségeivel, tulajdonságaival és felhasználásaival kapcsolatos információk összegyűjtése az...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Ajánlások a regisztrálóknak – általános felső szöveg Ajánlások a regisztrálóknak – általános felső szöveg Általános ajánlások
Ezek az általános ajánlások az ECHA legfontosabb üzeneteit emelik ki, amelyek célja, hogy rendben tartsa regisztrációs adatait, és proaktívan javítsa azokat. Végezzen...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Regisztrációs anyag összeállítása IUCLID-dokumentációként – gyakorlati példák Regisztrációs anyag összeállítása IUCLID-dokumentációként – gyakorlati példák Gyakorlati példák – REACH szerinti regisztráció
5. Regisztrációs anyag összeállítása IUCLID-dokumentációként How to protect your confidential business information [PDF] Ezek az oktatóvideók különböző szempontokból...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Az Ön regisztrálási kötelezettségei Az Ön regisztrálási kötelezettségei 1. Az Ön regisztrálási kötelezettségei
Anyaga regisztrálásának szükségességét három tényező határozza meg. A kezelt anyagok esetében mindhárom tényezőt meg kell vizsgálnia: Az Ön szállítói láncon belül betöltött...
Similar Results Similar Results
11/02/20
A regisztrálási eljárás A regisztrálási eljárás Regisztrálási eljárás
Az évi egy tonnát elérő vagy azt meghaladó mennyiségű anyagok gyártóinak és importőreinek össze kell gyűjteniük az ezen anyagok tulajdonságaira vonatkozó információkat, és...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Ajánlások – bevezetés Ajánlások – bevezetés Ajánlások a regisztrálóknak
Az összes REACH-regisztrálót arra biztatjuk, hogy proaktívan frissítse és vizsgálja felül információit, hogy javítsa regisztrálási dokumentációjának minőségét. A következő...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – tartsa naprakészen a regisztrációját! REACH 2018 – tartsa naprakészen a regisztrációját! A regisztrációs anyag folyamatos aktualizálása
A regisztrálási dokumentációnak a legnaprakészebb ismereteket kell tükröznie az adott anyag biztonságos használatára vonatkozóan. Ezért Önnek rendszeresen felül kell vizsgálnia...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
A regisztrációs anyag folyamatos aktualizálása
Similar Results Similar Results
06/11/18
Hogyan javítható a dokumentáció? – dqa – bevezetés Hogyan javítható a dokumentáció? – dqa – bevezetés A dokumentáció minőségén javító segítőprogram
A dokumentáció minőségén javító segítőprogram egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a regisztrálók számára, hogy ellenőrizzék az IUCLID-anyagadatlapok és a dokumentációk...
Similar Results Similar Results
12/10/18
1. A portfólió ismerete 2. Társregisztrálók keresése 3. A munka megszervezése a társregisztrálókkal 4. Veszélyek és kockázatok felmérése 5. Regisztrációs anyag összeállítása...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Társregisztrálók keresése
A társregisztrálókkal való együttműködésre vonatkozó kötelezettség Ugyanazon anyag összes társregisztrálója tagja az anyaginformációs cserefórumnak (SIEF) nevezett...
Similar Results Similar Results
10/08/18
A REACH értelmében az évi egy tonnát el nem érő mennyiségben gyártott vagy importált anyagokra nem vonatkozik regisztrálási kötelezettség. Az innováció további ösztönzése...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Útmutató az anyagoknak a REACH- és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez Útmutató az anyagoknak a REACH- és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez Útmutató az anyagoknak a REACH- és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez (1,864.1k)
Útmutató az anyagoknak a REACH- és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez 2.1. változat - 2017. május 3 Ú T M U T A T Ó Útmutató az anyagoknak a...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tanácsok kkv-k részére 1. Határozza meg, hogy miért van szüksége tanácsadóra! A regisztrálási eljárással kapcsolatban szeretne tanácsot kérni, vagy azt szeretné, hogy valaki...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Útmutató a tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez (SR&D) és a termék- és folyamatorientált kutatáshoz és fejlesztéshez (PPORD) Útmutató a tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez (SR&D) és a termék- és folyamatorientált kutatáshoz és fejlesztéshez (PPORD) Útmutató a tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez (SR&D) és a termék- és folyamatorientált kutatáshoz és fejlesztéshez (PPORD) (493.2k)
Ú T M U T A T Ó Útmutató a tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez (SR&D) és a termék- és folyamatorientált kutatáshoz és fejlesztéshez (PPORD) 2.1 verzió 2017....
Similar Results Similar Results
28/11/17
Tudományos kutatás és fejlesztés (SR&D), termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD) Tudományos kutatás és fejlesztés (SR&D), termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD) Tudományos kutatás és fejlesztés (SR&D), termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD) (350.5k)
Ú T M U T A T Ó D I Ó H É J B A N Tudományos kutatás és fejlesztés (SR&D), termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD) A dokumentum célja, hogy...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 - készítse el regisztrálási dokumentációját - panelek REACH 2018 - készítse el regisztrálási dokumentációját - panelek Regisztrációs anyag összeállítása IUCLID-dokumentációként
Az első lépések Benyújtandó információk Készítse el regisztrálási dokumentációját Mi az IUCLID 5? Regisztrálási dokumentáció létrehozása az IUCLID felhővel ECHA...
Similar Results Similar Results
03/10/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Tagállamok
Tagállamok Európai szervezetek
Similar Results Similar Results
14/09/17

Categories Display