Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Latest news on REACH 2018 Latest news on REACH 2018
Latest news on REACH 2018 Newcomer to the market? Act by 31 May to get one more year to prepare your registration, 5 April 2017 REACH 2018 spring school - from zero to...
Similar Results Similar Results
16/02/18
Procijenite opasnosti i rizike tvari - praktični primjeri Procijenite opasnosti i rizike tvari - praktični primjeri Praktični primjeri – Registracija u skladu s Uredbom REACH
4 Procijenite opasnosti i rizike tvari Ovi se primjeri temelje na stvarnim situacijama i u njima su opisani preporučeni koraci za prikupljanje podatka potrebnih za...
Similar Results Similar Results
08/02/18
Smjernice za znanstveno istraživanje i razvoj te istraživanje i razvoj usmjeren prema proizvodu i procesu Smjernice za znanstveno istraživanje i razvoj te istraživanje i razvoj usmjeren prema proizvodu i procesu Smjernice za znanstveno istraživanje i razvoj te istraživanje i razvoj usmjeren prema proizvodu i procesu (444.8k)
S M J E R N I C E Smjernice za znanstveno istraživanje i razvoj te istraživanje i razvoj usmjeren prema proizvodu i procesu Verzija 2.1 listopad 2017. 2 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Znanstveno istraživanje i razvoj (SR&D), istraživanje i razvoj usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) Znanstveno istraživanje i razvoj (SR&D), istraživanje i razvoj usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) Znanstveno istraživanje i razvoj (SR&D), istraživanje i razvoj usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) (555.4k)
K R A T K E S M J E R N I C E Znanstveno istraživanje i razvoj (SR&D), istraživanje i razvoj usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) Obveze podnositelja zahtjeva u...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18. listopada 2017. 1 Informacije o ručnoj provjeri u okviru provjere potpunosti ECHA provodi provjeru potpunosti prilikom svake prispjele registracije kako bi...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Kako pripremiti svoj registracijski dosje s pomoću IUCLID-a u oblaku Kako pripremiti svoj registracijski dosje s pomoću IUCLID-a u oblaku Kako pripremiti svoj registracijski dosje s pomoću IUCLID-a u oblaku
Ako ste malo ili srednje poduzeće (MSP) ili savjetnik koji radi za MSP, možete iskoristiti alat IUCLID u oblaku za MSP-ove za pripremu svog dosjea u formatu IUCLID. Za upotrebu...
Similar Results Similar Results
09/10/17
Understanding REACH Understanding REACH Što je REACH
REACH je uredba Europske unije prihvaćena kako bi se poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša s obzirom na opasnosti koje mogu predstavljati kemikalije, a uz istodobno...
Similar Results Similar Results
07/10/17
From submisison to decision link box From submisison to decision link box Registracija
Od podnošenja do odluke
Similar Results Similar Results
04/10/17
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Procijenite opasnosti i rizik
1. Upoznajte svoj portfelj 2. Pronađite supodnositelje registracije 3. Organizirajte se sa supodnositeljima registracije 4. Procijenite opasnosti i rizik 5. Pripremite svoju...
Similar Results Similar Results
04/10/17
REACH 2018 - pripremite svoju registraciju REACH 2018 - pripremite svoju registraciju Pripremite svoju registraciju kao IUCLID-ov dosje
Početne upute Što trebate dostaviti? Pripremite svoj registracijski dosje Što je IUCLID? Kako pripremiti svoj registracijski dosje s pomoću IUCLID-a u oblaku ECHA-ine usluge u...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Priprema registracijskog dosjea
Kako pripremiti registracijski dosje s pomoću IUCLID-a u oblaku za MSP-ove
Similar Results Similar Results
18/09/17
Koje informacije trebate dostaviti? Koje informacije trebate dostaviti? Što trebate dostaviti?
Kao podnositelj registracije tvari, trebate prikupiti sve potrebne informacije u jedan registracijski dosje, koji ima dvije glavne komponente: tehnički dosje uvijek je potreban...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Države članice
Države članice Europske organizacije
Similar Results Similar Results
14/09/17
Kako provjeriti možete li iskoristiti mogućnost registracije na osnovi manjih zahtjeva pogledu obavješćivanja Uz pomoć sljedećih koraka možete provjeriti može li vaša tvar biti...
Similar Results Similar Results
28/08/17
U skladu s Uredbom REACH, ne postoji obveza registriranja tvari u količinama manjim od jedne tone godišnje. U svrhu daljnjeg poticanja inovacija, tvari koje se rabe u...
Similar Results Similar Results
25/08/17
Kako izraditi registracijski dosje i dosje o PPORD-u 2 Kako izraditi registracijski dosje i dosje o PPORD-u Verzija 4.0 Annankatu...
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Upoznajte svoj portfelj
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Registracija
Druge poveznice REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Smjernice o razmjeni podataka Verzija 2.0 Travanj 2012 Smjernice o razmjeni podataka Verzija 2.0 Travanj 2012 Smjernice o razmjeni podataka Verzija 2.0 Travanj 2012 (2,599.6k)
Smjernice o razmjeni podataka Inačica 3.1. – siječanj 2017. 1 S M J E R N I C E Smjernice o razmjeni podataka Inačica 3.1. siječanj 2017. 2...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Traženje alternativnog naziva kemikalije u smjesama
Možete podnijeti i zahtjev ECHA-i za uporabu alternativnog kemijskog naziva za tvar u mješavinama koje su razvrstane, označene i pakirane u skladu s Uredbom CLP. Pripremite...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (103.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Karakteristične sastavnice troškova u razmjeni podataka ECHA-17-B-05-EN Ključno je načelo...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Priprema za sudjelovanje u postojećem SIEF-u – Pitanja i odgovori Priprema za sudjelovanje u postojećem SIEF-u – Pitanja i odgovori Pripremite se za sudjelovanje u postojećem SIEF-u
Pitanja i odgovori Provjera registracije tvari Kako ću saznati je li tvar registrirana i tko ju je registrirao? Prijava u REACH-IT Što je REACH-IT? Pronalaženje...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Obrasci za podnositelje registracije koji su podnijeli upit Obrasci za podnositelje registracije koji su podnijeli upit Sporovi u praksi
Ako je vaša tvar podložna upitu: Imate broj upita (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Ispunite obrazac
Similar Results Similar Results
31/05/17
Pregled: usporedba postupaka spora za podnositelje predregistracije i podnositelje upita Pregled: usporedba postupaka spora za podnositelje predregistracije i podnositelje upita Pregled: usporedba postupaka spora za podnositelje predregistracije i podnositelje upita
Postupak se malo razlikuje ovisno o tome je li tvar podložna predregistraciji ili je predmet upita. Ako je tvar podložna predregistraciji, postupak se temelji na članku 30....
Similar Results Similar Results
31/05/17
Zahtjevi obavješćivanja u skladu s Uredbom REACH ovise o tonaži i uporabama vaše tvari. Ako nemate sve podatke koji su vam potrebni, možete dogovoriti pristup pojedinačnim...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018. Organizirajte se sa supodnositeljima registracije – Upravljanje SIEF-om i razmjena podataka 1 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju i bilješke pripremila je...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018. Pronađite svoje supodnositelje registracije i pripremite se za zajedničku registraciju 1 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju i bilješke pripremila je ECHA,...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018. Upoznajte svoj portfelj i započnite odmah s pripremama 1 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju i bilješke pripremila je ECHA, Europska agencija za kemikalije,...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018. Podnesite registracijski dosje 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju s bilješkama pripremila je ECHA, Europska agencija za kemikalije, kako bi vam omogućila...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018. Pripremite registraciju putem dosjea u sustavu IUCLID 1 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju s bilješkama pripremila je ECHA, Europska agencija za kemikalije,...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018. Procijenite opasnosti i rizike kemikalija 1 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju s bilješkama pripremila je ECHA, Europska agencija za kemikalije, kako bi vam...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema Uredbama REACH i CLP Verzija 1.3. Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema Uredbama REACH i CLP Verzija 1.3. Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema Uredbama REACH i CLP Verzija 1.3. (2,000.4k)
Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema uredbama REACH i CLP Verzija 2.1 – svibanj 2017. 1 S M J...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Koraci u prikupljanju informacija za tvari male tonaže 1 (13) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Dijeljenje troškova među supodnositeljima registracije s različitim potrebama za podatcima 1 (4) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Dijeljenje troškova pojedinačne studije 1 (4) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kako identificirati tvar koja sadržava stabilizirajuće otapalo 1 (3) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kako identificirati tvar koja se sastoji od „smjese izomera” 1 (2) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kako identificirati tvar koja se proizvodi u različitim verzijama s obzirom na kvalitativni sastav 1 (2) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kako identificirati tvar u graničnom slučaju s obzirom na razvrstavanje u tvari od jednog sastojka odnosno tvari od više sastojaka 1 (2) Svibanj 2017. ...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kako planirati registraciju 1 (11) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018. Ostanite na tržištu – registrirajte svoje kemikalije 1 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju s bilješkama izradila je ECHA, Europska agencija za kemikalije,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Savjeti o pregovaranju Uložite potreban trud kako biste postigli dogovor. Ovi savjeti o tome što treba činiti, a što izbjegavati mogu vam pomoći u tome da vaši pregovori budu...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Praktièni savjeti za nove SIEF-ove Praktièni savjeti za nove SIEF-ove Praktični savjeti za nove SIEF-ove
Nakon što pronaðete svoje supodnositelje registracije i s njima se usuglasite o istovjetnosti tvari, morate dogovoriti zajednièku suradnju radi raspodjele odgovornosti i podjele...
Similar Results Similar Results
28/03/17
SMJERNICE Smjernice za registraciju Svibanj 2012. Verzija 2.0 Smjernice za provedbu Uredbe REACH SMJERNICE Smjernice za registraciju Svibanj 2012. Verzija 2.0 Smjernice za provedbu Uredbe REACH SMJERNICE Smjernice za registraciju Svibanj 2012. Verzija 2.0 Smjernice za provedbu Uredbe REACH (1,260.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu S M J E R N I C E Smjernice za registraciju ...
Similar Results Similar Results
08/02/17
Priprema za osnivanje novog SIEF-a – faze projekta REACH 2018. Priprema za osnivanje novog SIEF-a – faze projekta REACH 2018. Od podnošenja do odluke
Faze projekta REACH 2018. 1. faza: Upoznajte svoj portfelj 2. faza: Pronađite svoje supodonositelje registracije 3. faza: Organizirajte se sa supodnositeljima registracije 4....
Similar Results Similar Results
26/01/17
Dobra je vijest da smo ovdje da bismo vam pomogli! Pogledajte naše savjete korak po korak na 23 jezika EU-a na: echa.europa.eu/hr/reach-2018. Kontaktirat ćemo s vama ponovno...
Similar Results Similar Results
19/01/17
ecard late prereg translations ecard late prereg translations ecard late prereg translations (63.1k)
Dobra je vijest da smo ovdje da bismo vam pomogli! Pogledajte naše savjete korak po korak na 23 jezika EU-a na: echa.europa.eu/hr/reach-2018. Kontaktirat ćemo s vama ponovno...
Similar Results Similar Results
18/01/17
REACH 2018. – Pronađite svoje supodnositelje – paneli REACH 2018. – Pronađite svoje supodnositelje – paneli Pronađite supodnositelje registracije
Početne upute Pronalaženje supodonositelja registracije Vaša tvar još nije registrirana? Pripremite se za osnivanje novog SIEF-a Vaša tvar još nije registrirana? Pripremite se...
Similar Results Similar Results
25/11/16
Priprema za osnivanje novoga SIEF-a Priprema za osnivanje novoga SIEF-a Pripremite se za osnivanje novog SIEF-a
Za svaku tvar koju ste prethodno registrirali, u sustavu REACH-IT postavljena je stranica predregistracijskog SIEF-a. Na stranici predregistracijskog SIEF-a pronaći ćete...
Similar Results Similar Results
25/11/16
S drugim trgovačkim društvima morate razmjenjivati svoje podatke i zajedno s njima registrirati svoje tvari. U praksi to znači da morate: pronaći svoje supodnositelje; složiti...
Similar Results Similar Results
21/11/16

Categories Display