Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Kako pokrenuti spor o razmjeni podataka Kako pokrenuti spor o razmjeni podataka Sporovi u praksi
Sporovi se mogu odnositi na razmjenu podataka ili pristup zajedničkom podnošenju ili, najčešće, na oboje. U svakom slučaju, ECHA jamči primjenu istih načela i postupaka....
Similar Results Similar Results
23/01/20
Postupak registracije Postupak registracije Postupak registracije
Proizvođači i uvoznici tvari u količini od jedne tone godišnje ili više moraju prikupiti informacije o svojstvima tih tvari i proslijediti te informacije ECHA-i putem...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Preporuke – evaluacija dosjea – paneli Preporuke – evaluacija dosjea – paneli Odluka u sklopu evaluacije dosjea
Ako ECHA smatra da vaš registracijski dosje nije usklađen s informacijama koje su potrebne za vašu tvar u registriranom količinskom rasponu, o tome će donijeti odluku. Navedena...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Preporuke – zahtjevi obavješćivanja Preporuke – zahtjevi obavješćivanja Standardni zahtjevi obavješćivanja
U okviru Uredbe REACH standardni zahtjevi obavješćivanja propisani su kao minimum za ispunjenje vaših obveza u pogledu registracije i izravno ovise o količini tvari koju...
Similar Results Similar Results
25/09/19
Preporuke – upravljanje rizikom – paneli Preporuke – upravljanje rizikom – paneli Razvrstavanje i označivanje
Razvrstavanje i označivanje od ključne su važnosti za osiguravanje visoke razine zaštite zdravlja i okoliša, kao i omogućivanje slobodnog kretanja tvari, smjesa i proizvoda....
Similar Results Similar Results
10/06/19
Sve se podnositelje registracije u skladu s Uredbom REACH potiče da proaktivno ažuriraju i revidiraju svoje informacije u svrhu poboljšanja kvalitete svojih registracijskih...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke – evaluacija tvari – paneli Preporuke – evaluacija tvari – paneli Odluka u sklopu evaluacije tvari
Evaluaciju tvari provode države članice EU-a. Cilj evaluacije tvari jest razjasniti sporna pitanja povezana sa sigurnom uporabom tvari. Uz standardne zahtjeve obavješćivanja...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke – izloženost i rizik – paneli Preporuke – izloženost i rizik – paneli Procjena izloženosti i karakterizacija rizika
Morate provesti procjenu izloženosti i karakterizaciju rizika za tvari registrirane u količinama iznad deset tona godišnje, ako su razvrstane kao opasne ili kao tvari koje imaju...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke – paneli za prilagodbe Preporuke – paneli za prilagodbe Odstupanja
Prilagodba standardnom zahtjevu obavješćivanja znači da umjesto provođenja ispitivanja dostavljate obrazloženje koje se temelji na određenim općim ili posebnim pravilima....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke – identifikacija tvari Preporuke – identifikacija tvari Identifikacija tvari
Uredbom REACH propisuje se da svi podnositelji registracije moraju dostaviti dostatne informacije kako bi identificirali svoje tvari. Za svaku tvar mora postojati samo jedan...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke – registracija Preporuke – registracija Registracija
Odgovorni ste za prikupljanje informacija o količinama, svojstvima i uporabama tvari koje proizvodite ili uvozite u količinama većima od jedne tone godišnje. Te podatke...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Preporuke za podnositelje registracije – općenito – gornji tekst Preporuke za podnositelje registracije – općenito – gornji tekst Opće preporuke
U ovim se općenitim preporukama ističu ključne poruke ECHA-e koje se odnose na prikladno čuvanje vaših podataka o registraciji i njihovo proaktivno poboljšanje. Redovito...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – redovito ažurirajte registraciju REACH 2018 – redovito ažurirajte registraciju Održavajte registraciju ažurnom
Registracijski dosje mora odražavati najnovija saznanja o sigurnoj uporabi tvari. Stoga ga morate redovito provjeravati i ažurirati u skladu s dostupnim novim informacijama. To...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Održavajte registraciju ažurnom
Similar Results Similar Results
06/11/18
Intro: How to get organised for dossier updates Intro: How to get organised for dossier updates Kako se organizirati za potrebe ažuriranja dosjea
Registracijski dosje mora sadržavati aktualne informacije o tome kako se vaša tvar može sigurno upotrebljavati u proizvodnim pogonima i kako je mogu upotrebljavati korisnici u...
Similar Results Similar Results
29/10/18
Kako poboljšati dosje – Pomoćnik za kvalitetu dosjea – uvod Kako poboljšati dosje – Pomoćnik za kvalitetu dosjea – uvod Asistent za kvalitetu dosjea
Pomoćnik za kvalitetu dosjea je alat koji podnositeljima registracije omogućuje provjeru podataka i dosjea o tvarima na IUCLID-u kako bi pronašli uobičajene nedostatke i...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Procijenite opasnosti i rizik
1. Upoznajte svoj portfelj 2. Pronađite supodnositelje registracije 3. Organizirajte se sa supodnositeljima registracije 4. Procijenite opasnosti i rizik 5. Pripremite svoju...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Pronađite supodnositelje registracije
Obveza suradnje sa supodnositeljima Svi supodnositelji iste tvari dijelom su skupine za suradnju koja se naziva forum za razmjenu informacija o tvarima (SIEF). Svi oni moraju...
Similar Results Similar Results
10/08/18
U skladu s Uredbom REACH, ne postoji obveza registriranja tvari u količinama manjim od jedne tone godišnje. U svrhu daljnjeg poticanja inovacija, tvari koje se rabe u...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema Uredbama REACH i CLP Verzija 1.3. Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema Uredbama REACH i CLP Verzija 1.3. Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema Uredbama REACH i CLP Verzija 1.3. (2,022.8k)
Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema uredbama REACH i CLP Verzija 2.1 – svibanj 2017. 1 S M J E R N I C E Smjernice za identifikaciju i nazive tvari ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Savjeti za MSP-ove 1. Odredite zašto trebate savjetnika Želite li savjete u vezi s postupkom registracije ili nekoga tko će odraditi posao umjesto vas? Ili vam je potrebna...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Procijenite opasnosti i rizike tvari - praktični primjeri Procijenite opasnosti i rizike tvari - praktični primjeri Praktični primjeri – Registracija u skladu s Uredbom REACH
4 Procijenite opasnosti i rizike tvari Ovi se primjeri temelje na stvarnim situacijama i u njima su opisani preporučeni koraci za prikupljanje podatka potrebnih za...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Smjernice za znanstveno istraživanje i razvoj te istraživanje i razvoj usmjeren prema proizvodu i procesu Smjernice za znanstveno istraživanje i razvoj te istraživanje i razvoj usmjeren prema proizvodu i procesu Smjernice za znanstveno istraživanje i razvoj te istraživanje i razvoj usmjeren prema proizvodu i procesu (444.8k)
S M J E R N I C E Smjernice za znanstveno istraživanje i razvoj te istraživanje i razvoj usmjeren prema proizvodu i procesu Verzija 2.1 listopad 2017. 2 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Znanstveno istraživanje i razvoj (SR&D), istraživanje i razvoj usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) Znanstveno istraživanje i razvoj (SR&D), istraživanje i razvoj usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) Znanstveno istraživanje i razvoj (SR&D), istraživanje i razvoj usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) (555.4k)
K R A T K E S M J E R N I C E Znanstveno istraživanje i razvoj (SR&D), istraživanje i razvoj usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) Obveze podnositelja zahtjeva u...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 - pripremite svoju registraciju REACH 2018 - pripremite svoju registraciju Pripremite svoju registraciju kao IUCLID-ov dosje
Početne upute Što trebate dostaviti? Pripremite svoj registracijski dosje Što je IUCLID? Kako pripremiti svoj registracijski dosje s pomoću IUCLID-a u oblaku ECHA-ine usluge u...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Priprema registracijskog dosjea
Kako pripremiti registracijski dosje s pomoću IUCLID-a u oblaku za MSP-ove
Similar Results Similar Results
18/09/17
Koje informacije trebate dostaviti? Koje informacije trebate dostaviti? Što trebate dostaviti?
Kao podnositelj registracije tvari, trebate prikupiti sve potrebne informacije u jedan registracijski dosje, koji ima dvije glavne komponente: tehnički dosje uvijek je potreban...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Države članice
Države članice Europske organizacije
Similar Results Similar Results
14/09/17
Kako provjeriti možete li iskoristiti mogućnost registracije na osnovi manjih zahtjeva pogledu obavješćivanja Uz pomoć sljedećih koraka možete provjeriti može li vaša tvar biti...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Understanding REACH see also Understanding REACH see also Što je REACH
Vidi još i Information on REACH for companies established outside the EU
Similar Results Similar Results
15/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Upoznajte svoj portfelj
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Registracija
Druge poveznice REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Smjernice o razmjeni podataka Verzija 2.0 Travanj 2012 Smjernice o razmjeni podataka Verzija 2.0 Travanj 2012 Smjernice o razmjeni podataka Verzija 2.0 Travanj 2012 (2,599.6k)
Smjernice o razmjeni podataka Inačica 3.1. – siječanj 2017. 1 S M J E R N I C E Smjernice o razmjeni podataka Inačica 3.1. siječanj 2017. 2...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Traženje alternativnog naziva kemikalije u smjesama
Možete podnijeti i zahtjev ECHA-i za uporabu alternativnog kemijskog naziva za tvar u mješavinama koje su razvrstane, označene i pakirane u skladu s Uredbom CLP. Pripremite...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (103.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Karakteristične sastavnice troškova u razmjeni podataka ECHA-17-B-05-EN Ključno je načelo...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Priprema za sudjelovanje u postojećem SIEF-u – Pitanja i odgovori Priprema za sudjelovanje u postojećem SIEF-u – Pitanja i odgovori Pripremite se za sudjelovanje u postojećem SIEF-u
Pitanja i odgovori Provjera registracije tvari Kako ću saznati je li tvar registrirana i tko ju je registrirao? Prijava u REACH-IT Što je REACH-IT? Pronalaženje...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Pregled: usporedba postupaka spora za podnositelje predregistracije i podnositelje upita Pregled: usporedba postupaka spora za podnositelje predregistracije i podnositelje upita Pregled: usporedba postupaka spora za podnositelje predregistracije i podnositelje upita
Postupak se malo razlikuje ovisno o tome je li tvar podložna predregistraciji ili je predmet upita. Ako je tvar podložna predregistraciji, postupak se temelji na članku 30....
Similar Results Similar Results
31/05/17
Zahtjevi obavješćivanja u skladu s Uredbom REACH ovise o tonaži i uporabama vaše tvari. Ako nemate sve podatke koji su vam potrebni, možete dogovoriti pristup pojedinačnim...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018. Organizirajte se sa supodnositeljima registracije – Upravljanje SIEF-om i razmjena podataka 1 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju i bilješke pripremila je...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018. Pronađite svoje supodnositelje registracije i pripremite se za zajedničku registraciju 1 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju i bilješke pripremila je ECHA,...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018. Upoznajte svoj portfelj i započnite odmah s pripremama 1 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju i bilješke pripremila je ECHA, Europska agencija za kemikalije,...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018. Podnesite registracijski dosje 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju s bilješkama pripremila je ECHA, Europska agencija za kemikalije, kako bi vam omogućila...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018. Pripremite registraciju putem dosjea u sustavu IUCLID 1 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju s bilješkama pripremila je ECHA, Europska agencija za kemikalije,...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018. Procijenite opasnosti i rizike kemikalija 1 2 Svrha ove prezentacije Ovu prezentaciju s bilješkama pripremila je ECHA, Europska agencija za kemikalije, kako bi vam...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Koraci u prikupljanju informacija za tvari male tonaže 1 (13) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Dijeljenje troškova među supodnositeljima registracije s različitim potrebama za podatcima 1 (4) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Dijeljenje troškova pojedinačne studije 1 (4) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kako identificirati tvar koja sadržava stabilizirajuće otapalo 1 (3) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kako identificirati tvar koja se sastoji od „smjese izomera” 1 (2) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kako identificirati tvar koja se proizvodi u različitim verzijama s obzirom na kvalitativni sastav 1 (2) Svibanj 2017. Annankatu 18, P.P. 400,...
Similar Results Similar Results
24/05/17

Categories Display