Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Tiedustelun laatiminen ja toimittaminen Tiedustelun laatiminen ja toimittaminen Rekisteröintimenettely
Tiedustelun laatiminen ja toimittaminen Ennen rekisteröintiä rekisteröijä on velvollinen laatimaan ja toimittamaan kemikaalivirastoon tiedustelun 1) kaikista muista kuin...
Similar Results Similar Results
13/06/19
Suositukset – aineiston arv. – paneelit Suositukset – aineiston arv. – paneelit Asiakirja-aineiston arvioinnin yhteydessä tehtävä päätös
Jos ECHA katsoo, ettei rekisteröintiaineistosi täytä ainettasi koskevia tietovaatimuksia rekisteröidyn tonnimäärän osalta, se tekee asiasta päätöksen. Tämä päätös velvoittaa...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Suositukset – riskinhallinta – paneelit Suositukset – riskinhallinta – paneelit Luokitus ja merkinnät
Luokitus ja merkinnät ovat ratkaisevan tärkeitä terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason sekä aineiden, seosten ja esineiden vapaan liikkuvuuden varmistamisessa. Luokitus...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Suositukset – johdanto Suositukset – johdanto Suosituksia rekisteröijille
Kaikkia REACH-asetuksen mukaisia rekisteröijiä kehotetaan päivittämään ja tarkistamaan tietojaan aktiivisesti ja parantamaan siten rekisteröintiaineistojensa laatua. Seuraavat...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Suositukset – aineen arv. – paneelit Suositukset – aineen arv. – paneelit Aineen arvioinnin yhteydessä tehtävä päätös
Aineen arvioinnin tekevät EU:n jäsenvaltiot. Arvioinnin tavoitteena on selventää aineen turvalliseen käyttöön liittyviä huolenaiheita. Arvioiva toimivaltainen viranomainen voi...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Suositukset – altistuminen ja riski – paneelit Suositukset – altistuminen ja riski – paneelit Altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta
Sinun täytyy tehdä altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta aineille, joita rekisteröidään yli kymmenen tonnia vuodessa, jos ne on luokiteltu vaarallisiksi tai jos ne ovat...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Suositukset – mukautuspaneelit Suositukset – mukautuspaneelit Mukautukset
Vakiotietovaatimuksen mukautus tarkoittaa sitä, että testin tekemisen sijasta toimitetaan perustelu, joka pohjautuu joko yleisiin tai erityisiin sääntöihin. Yleiset säännöt on...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Suositukset – tietovaatimukset Suositukset – tietovaatimukset Vakiotietovaatimukset
REACH-asetuksen mukaisilla vakiotietovaatimuksilla tarkoitetaan niitä vähimmäistietoja, jotka on toimitettava, jotta täyttäisit rekisteröintivelvollisuutesi, ja ne määräytyvät...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Suositukset – aineen tunnistetiedot Suositukset – aineen tunnistetiedot Aineen tunnistaminen
REACH-asetus velvoittaa kaikki rekisteröijät antamaan riittävästi tietoa, jotta niiden aineet voidaan tunnistaa. Kustakin aineesta saa olla vain yksi rekisteröintiaineisto,...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Suositukset – rekisteröinti Suositukset – rekisteröinti Rekisteröinti
Sinulla on velvollisuus kerätä tietoja sellaisten aineiden tonnimääristä, ominaisuuksista ja käyttötavoista, joita valmistat tai tuot maahan yli yhden tonnin vuodessa. Toimitat...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Suosituksia rekisteröijille – yleinen – pääteksti Suosituksia rekisteröijille – yleinen – pääteksti Yleisiä suosituksia
Nämä ovat ECHAn keskeisiä viestejä korostavia yleisiä suosituksia, joiden avulla voit pitää rekisteröintitietosi kunnossa ja parantaa niitä oma-aloitteisesti. Päivitä tiedot...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – rekisteröinnin pitäminen ajan tasalla REACH 2018 – rekisteröinnin pitäminen ajan tasalla Pidä rekisteröintisi ajan tasalla
Rekisteröintiaineistossa on oltava ehdottoman ajantasaista tietoa siitä, miten ainetta voidaan käyttää turvallisesti. Aineistoa on sen vuoksi tarkasteltava säännöllisesti...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Pidä rekisteröintisi ajan tasalla
Similar Results Similar Results
06/11/18
Uuden tietojenvaihtofoorumin muodostamiseen valmistautuminen – REACH 2018 -vaiheet Uuden tietojenvaihtofoorumin muodostamiseen valmistautuminen – REACH 2018 -vaiheet Valmistautuminen asiakirja-aineistojen päivityksiin
REACH 2018 -verkkoseminaari: Vaihe 1: Tunne kemikaalivalikoimasi Vaihe 2: Etsi yhteisrekisteröinnin muut rekisteröijät Vaihe 3: Järjestäydy muiden rekisteröijien kanssa Vaihe 4:...
Similar Results Similar Results
29/10/18
How to get organised for dossier updates box: support landing page How to get organised for dossier updates box: support landing page Rekisteröinti
Valmistautuminen asiakirja-aineistojen päivityksiin
Similar Results Similar Results
29/10/18
Asiakirja-aineiston parantaminen – Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline – johdanto Asiakirja-aineiston parantaminen – Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline – johdanto Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline
Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline on työkalu, jonka avulla rekisteröijät voivat tarkistaa, onko IUCLIDin ainetiedoissa ja aineistoissa yleisiä puutteita tai...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Arvioi vaarat ja riskit
1. Ota selvää velvollisuuksistasi 2. Etsi muut rekisteröijät 3. Organisoi toiminta muiden rekisteröijien kanssa 4. Arvioi vaarat ja riskit 5. Valmistele rekisteröinti...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Etsi muut rekisteröijät
Velvollisuus työskennellä yhdessä yhteisrekisteröinnin muiden rekisteröijien kanssa Kaikki saman aineen rekisteröijät ovat osa yhteistyöryhmää, jota kutsutaan...
Similar Results Similar Results
10/08/18
REACH-asetuksen mukaisesti alle yhden tonnin vuodessa valmistettavia tai tuotavia aineita ei tarvitse rekisteröidä. Innovoinnin lisäkannustukseksi aineet, joita käytetään...
Similar Results Similar Results
23/05/18
REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet (1,787.4k)
Aineiden yksilöiminen ja nimeäminen REACH- ja CLP-asetusten mukaan Versio 2.1 – toukokuu 2017 1 T O I M I N T A O H J E E T REACH- ja CLP-asetusten mukaista ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Vinkkejä pk-yrityksille 1. Määritä, miksi tarvitset konsultin Haluatko rekisteröintiprosessiin liittyvää neuvontaa vai haluatko konsultin tekevän varsinaisen työn puolestasi?...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Arvioi aineiden vaarat ja riskit – käytännön esimerkkejä Arvioi aineiden vaarat ja riskit – käytännön esimerkkejä Käytännön esimerkkejä – REACH-rekisteröinti
4. Arvioi aineiden vaarat ja riskit Esimerkit perustuvat todellisiin tilanteisiin, ja niissä kuvataan aineen rekisteröinnissä tarvittavien tietojen keräämisen suositeltuja...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat toimintaohjeet Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat toimintaohjeet Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat toimintaohjeet (406.8k)
T O I M I N T A O H J E E T Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) (311.7k)
T O I M I N T A O H J E I D E N L Y H E N N E L M Ä Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) ...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18. lokakuuta 2017 1 Tietoa täydellisyystarkastuksen yhteydessä käsin tehtävästä varmennuksesta Kemikaalivirasto tekee jokaiselle vastaanottamalleen...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Välituotteita koskevat toimintaohjeet Välituotteita koskevat toimintaohjeet Välituotteita koskevat toimintaohjeet (1,746.4k)
Välituotteita koskevat toimintaohjeet Versio: 2.1 Lokakuu 2017 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämän asiakirjan tarkoitus on auttaa...
Similar Results Similar Results
13/10/17
Understanding REACH Understanding REACH REACH-asetus tutuksi
REACH on Euroopan unionin asetus, jonka avulla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä paremmin kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä sekä parantamaan EU:n...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH 2018 – laadi rekisteröintiaineisto REACH 2018 – laadi rekisteröintiaineisto Valmistele rekisteröintisi IUCLID-aineistona
Näin pääset alkuun Mitä tietoja joudut toimittamaan Luo rekisteröintiaineisto Mikä on IUCLID? Rekisteröintiaineiston luominen IUCLIDin pilvisovelluksella Kemikaaliviraston...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Rekisteröintiaineiston luominen
Rekisteröintiaineiston luominen pk-yrityksille IUCLID Cloud -sovelluksella
Similar Results Similar Results
18/09/17
Mitä tietoja sinun on annettava? Mitä tietoja sinun on annettava? Tiedot, jotka sinun on annettava
Aineen rekisteröijänä sinun on kerättävä kaikki vaadittavat tiedot rekisteröintiaineistoon, jonka kaksi keskeisintä osaa ovat tekninen aineisto, joka vaaditaan aina kaikkien...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Jäsenvaltiot
Jäsenvaltiot Eurooppalaiset organisaatiot
Similar Results Similar Results
14/09/17
Rekisteröintitietoja ja aineiston käsittelyä koskevien toimintaohjeiden tiivistelmä Rekisteröintitietoja ja aineiston käsittelyä koskevien toimintaohjeiden tiivistelmä Rekisteröintitietoja ja aineiston käsittelyä koskevien toimintaohjeiden tiivistelmä (376.1k)
O H J E E T P Ä H K I N Ä N K U O R E S S A Rekisteröinti Tässä asiakirjassa pyritään selittämään yksinkertaisesti rekisteröintivelvoitteet, ja siinä selostaan lyhyesti...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Milloin kevennettyjä tietovaatimuksia voi soveltaa? Seuraavien vaiheiden avulla voit tarkistaa, voiko aineesi rekisteröidä antamalla tiedot vain sen fysikaalis-kemiallisista...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Rekisteröinti- ja PPORD-aineistojen laatiminen 2 Rekisteröinti- ja PPORD-aineistojen laatiminen Versio 4.0. Annankatu 18, PL 400,...
Similar Results Similar Results
10/08/17
PPORD - Link PPORD - Link
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Rekisteröinti
Asiaan liittyviä linkkejä REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet Versio 3.1 – tammikuu 2017 1 T O I M I N T A O H J E E T Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet ...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttöä seoksissa koskevat pyynnöt
Voit toimittaa ECHAlle pyynnön vaihtoehtoisen nimen käyttämisestä aineesta seoksissa, jotka on luokitettu, merkitty ja pakattu CLP-asetuksen mukaisesti. Laadi pyyntö IUCLID ...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (102.1k)
annankatu 18, PL 400, fi-00121 helsinki, suomi | echa.europa.eu Tyypilliset kustannustekijät tietojen yhteiskäytössä ECHA-17-B-05-FI Keskeinen yhteistyön periaate...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Valmistelut jo perustettuun tietojenvaihtofoorumiin (SIEF) liittymistä varten - kysymyksiä ja vastauksia Valmistelut jo perustettuun tietojenvaihtofoorumiin (SIEF) liittymistä varten - kysymyksiä ja vastauksia Tietojenvaihtofoorumiin liittymiseen valmistautuminen
Kysymyksiä ja vastauksia Onko aine jo rekisteröity Miten selvitän, onko aineeni jo rekisteröity ja kuka sen on rekisteröinyt? Sisäänkirjautuminen REACH-IT -järjestelmään Mikä...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Lomake rekisteröijille, jotka ovat tehneet tiedustelun Lomake rekisteröijille, jotka ovat tehneet tiedustelun Kiistojen käsittely käytännössä
Jos aineestanne on tehtävä tiedustelu: Tiedustelunne numero on (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Täyttäkää lomake
Similar Results Similar Results
31/05/17
Yleiskatsaus: kiistamenettelyjen vertailu esirekisteröijille ja tiedustelijoille Yleiskatsaus: kiistamenettelyjen vertailu esirekisteröijille ja tiedustelijoille Yleiskatsaus: esirekisteröijien ja tiedustelijoiden kiistamenettelyjen vertailu
Menettely on hieman erilainen sen mukaan, onko aine esirekisteröitävä vai onko siitä tehtävä tiedustelu. Jos aine on esirekisteröitävä, menettely perustuu REACH-asetuksen...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH-tietovaatimukset riippuvat aineesi tonnimäärästä ja käytöstä. Jos sinulla ei ole kaikkia tarvitsemiasi tietoja, voit neuvotella sellaisten yksittäisten tutkimusten tai...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Järjestäydy muiden jäsenrekisteröijien kanssa - tietojenvaihtofoorumin hallinnointi ja tietojen yhteiskäyttö 1 2 Tämän esityksen tarkoitus Tämä esitys on Euroopan...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Etsi muut jäsenrekisteröijät ja valmistaudu yhteiseen rekisteröintiin. 1 2 Tämän esityksen tarkoitus Tämä esitys on Euroopan kemikaaliviraston laatima ja sen...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Tunnista ainevalikoimasi ja aloita valmistelut nyt. 1 2 Tämän esityksen tarkoitus Tämä esitys on Euroopan kemikaaliviraston laatima, ja sen tarkoitus on auttaa sinua...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Toimita rekisteröintiaineistosi 2 Tämän esityksen tarkoitus Tämän esityksen huomautuksineen on laatinut Euroopan kemikaalivirasto (ECHA). Esityksen on tarkoitus...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Valmistele rekisteröinti IUCLID-aineistona 1 2 Tämän esityksen tarkoitus Tämän esityksen huomautuksineen on laatinut Euroopan kemikaalivirasto (ECHA). Esityksen on...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Arvioi kemikaaliesi vaarat ja riskit 1 2 Tämän esityksen tarkoitus Tämän esityksen huomautuksineen on laatinut Euroopan kemikaalivirasto (ECHA). Esityksen on...
Similar Results Similar Results
30/05/17

Categories Display