Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Asiakirja-aineiston parantaminen – Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline – johdanto Asiakirja-aineiston parantaminen – Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline – johdanto Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline
Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline on työkalu, jonka avulla rekisteröijät voivat tarkistaa, onko IUCLIDin ainetiedoissa ja aineistoissa yleisiä puutteita tai...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Etsi muut rekisteröijät
Velvollisuus työskennellä yhdessä yhteisrekisteröinnin muiden rekisteröijien kanssa Kaikki saman aineen rekisteröijät ovat osa yhteistyöryhmää, jota kutsutaan...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Phase 4: Assess hazard and risk Phase 4: Assess hazard and risk Arvioi vaarat ja riskit
Tärkeä osa tietojenvaihtofoorumin työtä on se, että muut rekisteröijät ja sinä keräätte tietoa aineen käytöistä, vaaroista ja riskeistä, jotta voidaan osoittaa, millainen aineen...
Similar Results Similar Results
25/06/18
Tiedustelun laatiminen ja toimittaminen Tiedustelun laatiminen ja toimittaminen Rekisteröintimenettely
Tiedustelun laatiminen ja toimittaminen Ennen rekisteröintiä rekisteröijä on velvollinen laatimaan ja toimittamaan kemikaalivirastoon tiedustelun 1) kaikista muista kuin...
Similar Results Similar Results
08/06/18
REACH-asetuksen mukaisesti alle yhden tonnin vuodessa valmistettavia tai tuotavia aineita ei tarvitse rekisteröidä. Innovoinnin lisäkannustukseksi aineet, joita käytetään...
Similar Results Similar Results
23/05/18
REACH-rekisteröintimääräaika 2018 REACH-rekisteröintimääräaika 2018
Koskeeko määräaika sinua? Jos valmistat kemiallisia aineita tai tuot niitä maahan EU:n ulkopuolelta yli tonnin vuodessa, sinulla voi olla REACH-asetuksen mukaisia...
Similar Results Similar Results
18/05/18
REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet REACH- ja CLP-asetusten mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet (1,787.4k)
Aineiden yksilöiminen ja nimeäminen REACH- ja CLP-asetusten mukaan Versio 2.1 – toukokuu 2017 1 T O I M I N T A O H J E E T REACH- ja CLP-asetusten mukaista ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Vinkkejä pk-yrityksille 1. Määritä, miksi tarvitset konsultin Haluatko rekisteröintiprosessiin liittyvää neuvontaa vai haluatko konsultin tekevän varsinaisen työn puolestasi?...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Creating your registration dossier link box Creating your registration dossier link box Rekisteröinti
Rekisteröintiaineiston luominen
Similar Results Similar Results
04/04/18
Arvioi aineiden vaarat ja riskit – käytännön esimerkkejä Arvioi aineiden vaarat ja riskit – käytännön esimerkkejä Käytännön esimerkkejä – REACH-rekisteröinti
4. Arvioi aineiden vaarat ja riskit Esimerkit perustuvat todellisiin tilanteisiin, ja niissä kuvataan aineen rekisteröinnissä tarvittavien tietojen keräämisen suositeltuja...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat toimintaohjeet Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat toimintaohjeet Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat toimintaohjeet (406.8k)
T O I M I N T A O H J E E T Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevat ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) (311.7k)
T O I M I N T A O H J E I D E N L Y H E N N E L M Ä Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) ...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18. lokakuuta 2017 1 Tietoa täydellisyystarkastuksen yhteydessä käsin tehtävästä varmennuksesta Kemikaalivirasto tekee jokaiselle vastaanottamalleen...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Välituotteita koskevat toimintaohjeet Välituotteita koskevat toimintaohjeet Välituotteita koskevat toimintaohjeet (1,746.4k)
Välituotteita koskevat toimintaohjeet Versio: 2.1 Lokakuu 2017 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämän asiakirjan tarkoitus on auttaa...
Similar Results Similar Results
13/10/17
Rekisteröintiaineiston luominen IUCLID Cloud -ohjelmalla Rekisteröintiaineiston luominen IUCLID Cloud -ohjelmalla Rekisteröintiaineiston luominen IUCLIDin pilvisovelluksella
Jos yrityksesi on pk-yritys tai olet pk-yrityksen konsultti, voit hyödyntää IUCLID Cloud -ohjelmaa pk-yrityksiä varten luomalla asiakirja-aineiston IUCLID-formaatissa....
Similar Results Similar Results
09/10/17
Understanding REACH Understanding REACH REACH-asetus tutuksi
REACH on Euroopan unionin asetus, jonka avulla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä paremmin kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä sekä parantamaan EU:n...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH 2018 – laadi rekisteröintiaineisto REACH 2018 – laadi rekisteröintiaineisto Valmistele rekisteröintisi IUCLID-aineistona
Näin pääset alkuun Mitä tietoja joudut toimittamaan Luo rekisteröintiaineisto Mikä on IUCLID? Rekisteröintiaineiston luominen IUCLIDin pilvisovelluksella Kemikaaliviraston...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Rekisteröintiaineiston luominen
Rekisteröintiaineiston luominen pk-yrityksille IUCLID Cloud -sovelluksella
Similar Results Similar Results
18/09/17
Mitä tietoja sinun on annettava? Mitä tietoja sinun on annettava? Tiedot, jotka sinun on annettava
Aineen rekisteröijänä sinun on kerättävä kaikki vaadittavat tiedot rekisteröintiaineistoon, jonka kaksi keskeisintä osaa ovat tekninen aineisto, joka vaaditaan aina kaikkien...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Jäsenvaltiot
Jäsenvaltiot Eurooppalaiset organisaatiot
Similar Results Similar Results
14/09/17
Rekisteröintitietoja ja aineiston käsittelyä koskevien toimintaohjeiden tiivistelmä Rekisteröintitietoja ja aineiston käsittelyä koskevien toimintaohjeiden tiivistelmä Rekisteröintitietoja ja aineiston käsittelyä koskevien toimintaohjeiden tiivistelmä (376.1k)
O H J E E T P Ä H K I N Ä N K U O R E S S A Rekisteröinti Tässä asiakirjassa pyritään selittämään yksinkertaisesti rekisteröintivelvoitteet, ja siinä selostaan lyhyesti...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Milloin kevennettyjä tietovaatimuksia voi soveltaa? Seuraavien vaiheiden avulla voit tarkistaa, voiko aineesi rekisteröidä antamalla tiedot vain sen fysikaalis-kemiallisista...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Rekisteröinti- ja PPORD-aineistojen laatiminen 2 Rekisteröinti- ja PPORD-aineistojen laatiminen Versio 4.0. Annankatu 18, PL 400,...
Similar Results Similar Results
10/08/17
PPORD - Link PPORD - Link
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Rekisteröinti
Asiaan liittyviä linkkejä REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet Versio 3.1 – tammikuu 2017 1 T O I M I N T A O H J E E T Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet ...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttöä seoksissa koskevat pyynnöt
Voit toimittaa ECHAlle pyynnön vaihtoehtoisen nimen käyttämisestä aineesta seoksissa, jotka on luokitettu, merkitty ja pakattu CLP-asetuksen mukaisesti. Laadi pyyntö IUCLID ...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (102.1k)
annankatu 18, PL 400, fi-00121 helsinki, suomi | echa.europa.eu Tyypilliset kustannustekijät tietojen yhteiskäytössä ECHA-17-B-05-FI Keskeinen yhteistyön periaate...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Valmistelut jo perustettuun tietojenvaihtofoorumiin (SIEF) liittymistä varten - kysymyksiä ja vastauksia Valmistelut jo perustettuun tietojenvaihtofoorumiin (SIEF) liittymistä varten - kysymyksiä ja vastauksia Tietojenvaihtofoorumiin liittymiseen valmistautuminen
Kysymyksiä ja vastauksia Onko aine jo rekisteröity Miten selvitän, onko aineeni jo rekisteröity ja kuka sen on rekisteröinyt? Sisäänkirjautuminen REACH-IT -järjestelmään Mikä...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Lomake rekisteröijille, jotka ovat tehneet tiedustelun Lomake rekisteröijille, jotka ovat tehneet tiedustelun Kiistojen käsittely käytännössä
Jos aineestanne on tehtävä tiedustelu: Tiedustelunne numero on (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Täyttäkää lomake
Similar Results Similar Results
31/05/17
Yleiskatsaus: kiistamenettelyjen vertailu esirekisteröijille ja tiedustelijoille Yleiskatsaus: kiistamenettelyjen vertailu esirekisteröijille ja tiedustelijoille Yleiskatsaus: esirekisteröijien ja tiedustelijoiden kiistamenettelyjen vertailu
Menettely on hieman erilainen sen mukaan, onko aine esirekisteröitävä vai onko siitä tehtävä tiedustelu. Jos aine on esirekisteröitävä, menettely perustuu REACH-asetuksen...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH-tietovaatimukset riippuvat aineesi tonnimäärästä ja käytöstä. Jos sinulla ei ole kaikkia tarvitsemiasi tietoja, voit neuvotella sellaisten yksittäisten tutkimusten tai...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Järjestäydy muiden jäsenrekisteröijien kanssa - tietojenvaihtofoorumin hallinnointi ja tietojen yhteiskäyttö 1 2 Tämän esityksen tarkoitus Tämä esitys on Euroopan...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Etsi muut jäsenrekisteröijät ja valmistaudu yhteiseen rekisteröintiin. 1 2 Tämän esityksen tarkoitus Tämä esitys on Euroopan kemikaaliviraston laatima ja sen...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Tunnista ainevalikoimasi ja aloita valmistelut nyt. 1 2 Tämän esityksen tarkoitus Tämä esitys on Euroopan kemikaaliviraston laatima, ja sen tarkoitus on auttaa sinua...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Toimita rekisteröintiaineistosi 2 Tämän esityksen tarkoitus Tämän esityksen huomautuksineen on laatinut Euroopan kemikaalivirasto (ECHA). Esityksen on tarkoitus...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Valmistele rekisteröinti IUCLID-aineistona 1 2 Tämän esityksen tarkoitus Tämän esityksen huomautuksineen on laatinut Euroopan kemikaalivirasto (ECHA). Esityksen on...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Arvioi kemikaaliesi vaarat ja riskit 1 2 Tämän esityksen tarkoitus Tämän esityksen huomautuksineen on laatinut Euroopan kemikaalivirasto (ECHA). Esityksen on...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Vaiheet tietojen keräämiseen aineista, joiden tonnimäärä on pieni 1 (14) toukokuu 2017 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kustannusten jakaminen niiden muiden rekisteröijien kanssa, joilla on eri tietovaatimukset 1 (5) Toukokuu 2017 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Yksittäisen tutkimuksen kustannusten jakaminen 1 (4) Toukokuu 2017 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Stabiloivan liuottimen sisältävän aineen tunnistaminen 1 (3) Toukokuu 2017 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Isomeeriseoksesta koostuvan aineen tunnistaminen 1 (2) Toukokuu 2017 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Eri laatuina tuotetun aineen tunnistaminen 1 (2) Toukokuu 2017 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Yhdestä ja useammasta ainesosasta koostuvan aineen rajatapauksen tunnistaminen 1 (2) Toukokuu 2017 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Rekisteröinnin suunnittelu 1 (11) Toukokuu 2017 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 | echa.europa.eu ...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Kemikaalien rekisteröinti takaa pysymisen markkinoilla 1 2 Diaesityksen tarkoitus Euroopan kemikaalivirasto ECHA on laatinut tämän diaesityksen ja siihen liittyvät...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Neuvotteluja koskevat neuvot Pyri kaikin keinoin sopimukseen. Nämä ohjeet siitä, mitä neuvotteluissa kannattaa ja ei kannata tehdä, on tarkoitettu avuksi neuvottelujen...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Käytännön neuvoja uusille tietojenvaihtofoorumeille Käytännön neuvoja uusille tietojenvaihtofoorumeille Käytännön neuvoja uusille tietojenvaihtofoorumeille
Kun olet löytänyt muut rekisteröijät ja selvittänyt niiden kanssa, että aineenne on sama, teidän on sovittava yhteistyöstä rekisteröinnin vastuualueiden ja kustannusten...
Similar Results Similar Results
28/03/17

Categories Display