Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Udarbejdelse og indsendelse af en forespørgsel Udarbejdelse og indsendelse af en forespørgsel Registreringsproces
Udarbejdelse og indsendelse af en forespørgsel Før registreringen har du pligt til at udarbejde og indsende en forespørgsel til ECHA for: 1) alle ikke-indfasningsstoffer og 2)...
Similar Results Similar Results
13/06/19
Anbefalinger - dossiervurdering - paneler Anbefalinger - dossiervurdering - paneler Afgørelse under dossiervurdering
Hvis ECHA mener, at dit registreringsdossier ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, der kræves for dit stof om det registrerede tonnagebånd, vil der blive udfærdiget en...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Anbefalinger - risikohåndtering - paneler Anbefalinger - risikohåndtering - paneler Klassificering og mærkning
Klassificering og mærkning er afgørende for at sikre et højt niveau af beskyttelse af sundheden og miljøet samt fremme den frie bevægelighed for stoffer, blandinger og varer....
Similar Results Similar Results
10/06/19
AnAnAnbefalinger - introduktion AnAnAnbefalinger - introduktion Anbefalinger til registranter
Alle REACH-registranter opfordres til proaktivt at opdatere og gennemse deres oplysninger for at forbedre kvaliteten af deres registreringsdossierer. Følgende anbefalinger er...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Anbefalinger - stofvurdering - paneler Anbefalinger - stofvurdering - paneler Afgørelse under stofvurdering
Stofvurdering udføres af EU-medlemsstaterne. Det har til formål at klarlægge betænkeligheder i forbindelse med sikker anvendelse af stoffet. Den vurderende kompetente myndighed...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Anbefalinger - eksponering og risiko - paneler Anbefalinger - eksponering og risiko - paneler Eksponeringsvurdering og risikokarakterisering
Du skal udføre en eksponeringsvurdering og en risikokarakterisering for stoffer, der er registreret på over 10 ton om året, hvis de er klassificeret som farlige eller har...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Anbefalinger - tilpasningspaneler Anbefalinger - tilpasningspaneler Tilpasninger
En tilpasning til standardinformationskrav betyder, at i stedet for at udføre et forsøg, skal du levere en begrundelse, som er baseret på enten generelle regler eller specifikke...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Anbefalinger - informationskrav Anbefalinger - informationskrav Standardoplysningskrav
I henhold til REACH er standardinformationskravene det, der som minimum kræves for at opfylde dine registreringsforpligtelser, og de er direkte afhængige af, hvor meget du...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Anbefalinger - stof-id Anbefalinger - stof-id Stofidentifikation
REACH kræver, at alle registranter giver tilstrækkelige oplysninger til at identificere deres stoffer. Der må kun være et registreringdossier for hvert stof, så virksomheder,...
Similar Results Similar Results
24/05/19
AnbefalingerAnbefalinger - registrering AnbefalingerAnbefalinger - registrering Registrering
Du har ansvaret for at indsamle oplysninger om tonnagerne, egenskaberne og anvendelserne når det gælder de stoffer, du fremstiller eller importerer i mængder på mere end 1 ton...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Anbefalinger til registranter - generel toptekst Anbefalinger til registranter - generel toptekst Generelle anbefalinger
Disse anbefalinger fremhæver ECHA's vigtigste meddelelser for at holde dine registreringsdata i orden og forbedre disse proaktivt. Opdatér regelmæssigt Du er ansvarlig for at...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 - Hold registreringen ajour REACH 2018 - Hold registreringen ajour Hold din registrering ajour
Et registreringsdossier skal afspejle den nyeste viden om, hvordan et stof kan bruges sikkert. Du skal derfor regelmæssigt gennemgå det og ajourføre det, efterhånden som nye...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Hold din registrering ajour
Similar Results Similar Results
06/11/18
Forberedelse til at danne et nyt SIEF – REACH 2018-faser Forberedelse til at danne et nyt SIEF – REACH 2018-faser Sådan bliver du klar til dossierajourføringer
REACH 2018-faser Fase 1: Kend din portefølje Fase 2: Find dine medregistranter Fase 3: Organisér dig med dine medregistranter Fase 4: Vurdér farer og risici Fase 5: Udarbejd din...
Similar Results Similar Results
29/10/18
How to get organised for dossier updates box: support landing page How to get organised for dossier updates box: support landing page Registrering
Sådan bliver du klar til dossierajourføringer
Similar Results Similar Results
29/10/18
Sådan forbedrer du dit dossier - Hjælpeværktøj til analyse af dossierkvalitet - indledning Sådan forbedrer du dit dossier - Hjælpeværktøj til analyse af dossierkvalitet - indledning Hjælpeværktøj til analyse af dossierkvalitet
Hjælpeværktøjet til analyse af dossierkvalitet (Dossier Quality Assistant) er et værktøj, som registranterne kan bruge til at kontrollere deres IUCLID-stofdatasæt og -dossierer...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Vurdér farer og risici
1. Kend din portefølje 2. Find dine medregistranter 3. Samarbejd med dine medregistranter 4. Vurdér farer og risici 5. Udarbejd din registrering som et IUCLID-dossier 6....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Find dine medregistranter
Forpligtelse til samarbejde med dine medregistranter Alle medregistranter af det samme kemiske stof danner en samarbejdsgruppe kaldet forum for informationsudveksling om...
Similar Results Similar Results
10/08/18
I henhold til REACH er der ingen forpligtelse til at registrere stoffer i mængder på under 1 ton årligt. For yderligere at fremme innovation er også stoffer, der anvendes til...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP (1,750.6k)
Vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Version 2.1 – maj 2017 3 V E J L E D N I N G Vejledning om identifikation og...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tip til SMV’er 1. Definer, hvorfor du har brug for en konsulent Vil du have rådgivning om registreringsprocessen, eller vil du have nogen til at gøre selve arbejdet for dig?...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Vurdér farer og risici ved stoffer - praktiske eksempler Vurdér farer og risici ved stoffer - praktiske eksempler Praktiske eksempler – REACH-registrering
4 Vurdér farer og risici ved stoffer Disse eksempler er baseret på situationer fra virkeligheden og viser de anbefalede trin til indsamling af de nødvendige oplysninger til...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) (370.2k)
V E J L E D N I N G Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Version 2.1 Oktober 2017 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) (417.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G ...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18. oktober 2017 1 Information om manuel kontrol i forbindelse med fuldstændighedskontrol ECHA udfører en fuldstændighedskontrol af hver enkelt...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Understanding REACH Understanding REACH At forstå REACH
REACH er en EU-forordning, der er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med at...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH 2018 - forbered din registrering - paneler REACH 2018 - forbered din registrering - paneler Udarbejd din registrering som et IUCLID-dossier
Kom godt i gang Hvilke oplysninger skal du indsende? Oprettelse af dit registreringsdossier Hvad er IUCLID? Sådan opretter du et registreringsdossier i IUCLID Cloud ECHA's...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Indsend dit registreringsdossier
Sådan opretter du et registreringsdossier i IUCLID Cloud for SMV'er
Similar Results Similar Results
18/09/17
Hvilke oplysninger skal du indsende? Hvilke oplysninger skal du indsende? Hvilke oplysninger skal du indsende?
Som registrant af et stof skal du samle alle de nødvendige oplysninger i et registreringsdossier, som består af to hoveddele: Et teknisk dossier, som altid er påkrævet for alle...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Medlemsstater
Medlemsstater Europæiske organisationer
Similar Results Similar Results
14/09/17
Kortfattet vejledning om håndtering af registreringsdata og -dossier Kortfattet vejledning om håndtering af registreringsdata og -dossier Kortfattet vejledning om håndtering af registreringsdata og -dossier (392.0k)
K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Registrering Formålet med dette dokument er på en enkel måde at gøre rede for registreringsforpligtelserne og kort opsummere...
Similar Results Similar Results
08/09/17
Hvordan tjekker du, om reducerede oplysningskrav er gældende for dig Følgende trin vil hjælpe dig med at tjekke, om dit stof kan registreres med oplysninger alene om dets...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Udarbejdelse af registrerings- og PPORD-dossierer 2 Udarbejdelse af registrerings- og PPORD- dossierer Version 4.0 Annankatu 18, P.O....
Similar Results Similar Results
10/08/17
PPORD - Link PPORD - Link PPORD
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Kend din portefølje
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Registrering
Relaterede links REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Vejledning om datadeling Version 3.1 – januar 2017 1 V E J L E D N I N G Vejledning om datadeling Version 3.1 Januar 2017 2 Vejledning om...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Anmodning om et alternativt navn i blandinger
Du kan indsende en anmodning om anvendelse af et alternativt kemisk navn til ECHA for et stof i blandinger, der er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (103.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Typiske omkostningselementer ved datadeling ECHA-17-B-05-DA Hovedprincippet ved samarbejde om...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Om at forberede sig på at deltage i et eksisterende SIEF – spørgsmål og svar Om at forberede sig på at deltage i et eksisterende SIEF – spørgsmål og svar Om at forberede sig på at deltage i et eksisterende SIEF
Spørgsmål og svar Kontroller, om et stof er registreret Hvordan finder jeg ud af, om mit stof er registreret, og hvem der har registreret det? Log ind på REACH-IT Hvad er...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Formular for registranter, som har indsendt en forespørgsel Formular for registranter, som har indsendt en forespørgsel Tvister i praksis
Hvis du skal forespørge om dit stof. Du har et forespørgselsnummer (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Udfyld formularen
Similar Results Similar Results
31/05/17
Oversigt: Sammenligning af proceduren for behandling af tvister for præregistranter og forespørgere Oversigt: Sammenligning af proceduren for behandling af tvister for præregistranter og forespørgere Oversigt: Sammenligning af proceduren for behandling af tvister for præregistranter og forespørgere
Proceduren er lidt forskellig alt efter, om du har præregistreret eller forespurgt om stoffet. Hvis stoffet er præregistreret, er proceduren baseret på artikel 30, stk. 3, i...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Oplysningskravene i henhold til REACH afhænger af dit stofs mængde og anvendelser. Hvis du ikke har alle de data, du skal bruge, kan du forhandle om adgang til...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Organisér dig med medregistranterne – forvaltning af SIEF'et og datadeling 1 2 Formålet med denne præsentation Denne præsentation og bemærkningerne til den er...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Find dine medregistranter, og forbered jer på at registrere i fællesskab 1 2 Formålet med denne præsentation Denne præsentation og bemærkningerne til den er...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Kend din portefølje og start forberedelserne nu 1 2 Formålet med denne præsentation Denne præsentation og bemærkningerne til den er udarbejdet af ECHA, Det...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Indsend dit registreringsdossier 2 Formålet med denne præsentation Denne præsentation samt noterne blev udarbejdet af ECHA, det Europæiske Kemikalieagentur, for at...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Udarbejd din registrering som et IUCLID-dossier 1 2 Formålet med denne præsentation Denne præsentation samt noterne blev udarbejdet af ECHA, det Europæiske...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Vurdér farer og risici ved dine kemikalier 1 2 Formålet med denne præsentation Denne præsentation samt noterne blev udarbejdet af ECHA, det Europæiske...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Trin-for-trin indsamling af oplysninger for lavvolumenstoffer 1 (13) Maj 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tlf. +358 9 686180 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17

Categories Display