Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Anbefalinger - informationskrav Anbefalinger - informationskrav Standardoplysningskrav
I henhold til REACH er standardinformationskravene det, der som minimum kræves for at opfylde dine registreringsforpligtelser, og de er direkte afhængige af, hvor meget du...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Hvilke oplysninger skal du indsende? Hvilke oplysninger skal du indsende? Hvilke oplysninger skal du indsende?
Som registrant af et stof skal du samle alle de nødvendige oplysninger i et registreringsdossier, som består af to hoveddele: Et teknisk dossier, som altid er påkrævet for alle...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Indsendelse af dit registreringsdossier Indsendelse af dit registreringsdossier 6. Indsendelse af dit registreringsdossier
Hvis du har udarbejdet dit registreringsdossier i IUCLID, skal du indsende det til ECHA via REACH-IT. REACH-IT er det centrale it-system for virksomheder til sikker indgivelse,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Strategi for indsamling af dine data main Strategi for indsamling af dine data main Strategi for indsamling af data
Der er fire trin i dataindsamlingsprocessen, inden et stof registreres. Aftal med dine medregistranter, hvordan I skal fordele arbejdet, eller om I skal outsource hele arbejdet...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Praktiske overvejelser inden test main Praktiske overvejelser inden test main Praktiske overvejelser før der foretages forsøg
Typisk udliciteres tests som en pakke. Det har den fordel, at de udføres af eksperter på den mest effektive og tidsbesparende måde og i overensstemmelse med de krævede...
Similar Results Similar Results
10/06/20
In vitro-metoder main In vitro-metoder main In vitro-metoder
En test udført in vitro ("i reagensglas") betyder, at den udføres uden for en levende organisme, og at den normalt omfatter isolerede væv, organer eller celler. Du kan bruge in...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Introduktion: Sådan bliver du klar til dossieropdateringer Introduktion: Sådan bliver du klar til dossieropdateringer 7. Sådan bliver du klar til dossierajourføringer
Registreringsdossieret skal afspejle den aktuelle viden om, hvordan dit stof kan bruges sikkert på produktionssteder og af brugere i hele forsyningskæden. Det betyder, at der er...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Når jeg grænsen på 1 ton pr. år? Når jeg grænsen på 1 ton pr. år? Når jeg grænsen på 1 ton pr. år?
Hvis du fremstiller eller importerer et stof i en mængde, der ikke overstiger 1 ton pr. år, skal du ikke registrere stoffet. Hvis du når eller overstiger denne grænse, bestemmer...
Similar Results Similar Results
10/06/20
For at registrere et stof i mængdeintervallet 10-100 ton skal du afgive de oplysninger, der er angivet i kolonne 1 i bilag VII og VIII til REACH, herunder visse fysisk-kemiske...
Similar Results Similar Results
10/06/20
inforeq 1 til 10 ton main inforeq 1 til 10 ton main Oplysningskrav: 1 til 10 ton pr. år
For at registrere et stof i mængdeintervallet 1-10 skal du afgive de oplysninger, der er angivet i kolonne 1 i bilag VII til REACH-forordningen, herunder visse fysisk-kemiske...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Sådan opretter du dit registreringsdossier i IUCLID Cloud Sådan opretter du dit registreringsdossier i IUCLID Cloud Sådan opretter du et registreringsdossier i IUCLID Cloud
Hvis du kun skal håndtere nogle få stoffer, kan du benytte IUCLID Cloud til at oprette dine dossierer i IUCLID-formatet. For at bruge tjenesten skal du have en konto hos ECHA og...
Similar Results Similar Results
10/06/20
sådan undgås unødvendige dyreforsøg main 1 sådan undgås unødvendige dyreforsøg main 1 Sådan undgås unødvendige dyreforsøg
I henhold til REACH kan forsøg med hvirveldyr (f.eks. rotter, andre pattedyr eller fisk) kun anvendes som en sidste udvej med henblik på opfyldelse af oplysningskravene i...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Fra indsendelse til afgørelse Fra indsendelse til afgørelse Fra indsendelse til afgørelse
Dit dossier vil gennemgå følgende trin efter indsendelsen: 1. Kontrol af forretningsregler Formålet med kontrollen af forretningsreglerne er at sikre, at dit dossier kan...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Sådan finder du dine medregistranter Sådan finder du dine medregistranter 2. Sådan finder du dine medregistranter
Du skal udveksle data og registrere dit stof sammen med andre virksomheder. I praksis betyder det, at du skal: indsende en forespørgsel via REACH-IT for at spørge ECHA, om du...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Tilpasninger af standardinformationskravene Tilpasninger af standardinformationskravene Tilpasninger til standardoplysningskravene
Påberåbelse af en "tilpasning" betyder, at det er muligt at udelade et forsøg på grundlag af visse generelle regler eller bestemte regler, som kun er gældende for et enkelt...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Indsamling af information om hovedanvendelser Indsamling af information om hovedanvendelser Indsamling af oplysninger om anvendelser
I dit registreringsdossier skal du også anmelde/informere om, hvordan dit kemiske stof anvendes i din forsyningskæde. Du kan anvende mange kilder til at fremskaffe denne...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Indsend dit registreringsdossier Indsend dit registreringsdossier 5. Indsend dit registreringsdossier
Når du har indsamlet al den information om dit stof, som er nødvendig for at opfylde kravene i REACH, skal du dokumentere dine resultater i et registreringsdossier. Den fil, du...
Similar Results Similar Results
10/06/20
what info you need top text what info you need top text 4. Hvad du bør vide
Mindstedatakravene for registrering af dit stof er angivet i bilag VI-X til REACH. De retlige krav (standardinformationskravene) er kumulative og afhænger af den mængde af...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Hvad du skal tage i betragtning i din virksomhed Hvad du skal tage i betragtning i din virksomhed Hvad skal du overveje for din virksomhed?
Påvisning af sikker anvendelse af dit stof i et registreringsdossier kræver en væsentlig investering af tid, penge og ekspertise. Du får brug for dialog og — normalt —...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Skal mit stof registreres? Skal mit stof registreres? Skal mit stof registreres?
Når du kender identiteten af dit stof, skal du finde ud af, om stoffet skal registreres, eller om det er fritaget for registrering. På ECHA's websted kan du kontrollere, om dit...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Skal jeg registrere mit stof? Skal jeg registrere mit stof? Skal jeg foretage registrering?
Du skal finde ud af, om det er dig eller en anden aktør i leverandørkæden, som skal registrere et stof. 1. Hvad er din identitet som registrant? Du kan kun registrere et...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Support – Registrering Support – Registrering Registreringsfaser
Ved en registrering viser du, at det stof, du behandler, håndteres sikkert i hele leverandørkæden, så både menneskers sundhed og miljøet er beskyttet. Du giver denne information...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Stofregistrering Stofregistrering Registrering
Virksomhederne har ansvaret for at indsamle information om egenskaberne ved og anvendelserne af de stoffer, de fremstiller eller importerer i en mængde på over 1 ton årligt....
Similar Results Similar Results
03/06/20
REACH er en EU-forordning, der blev vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kan være forbundet med kemikalier,...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Hvad er IUCLID? Hvad er IUCLID? Hvad er IUCLID?
IUCLID er en softwareapplikation, der anvendes til at indsamle, lagre og udveksle data om kemiske stoffers iboende og farlige egenskaber. ECHA udvikler softwaren i samarbejde...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Samarbejde med dine medregistranter Samarbejde med dine medregistranter 3. Organisér dig med dine medregistranter
Som mulig registrant kan du stå over for to situationer: Er der endnu ikke indsendt en registrering, skal du organisere dig sammen med de andre mulige medregistranter og...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Anbefalinger - stof-id Anbefalinger - stof-id Stofidentifikation
REACH kræver, at alle registranter giver tilstrækkelige oplysninger til at identificere deres stoffer. Der må kun være et registreringdossier for hvert stof, så virksomheder,...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Anbefalinger - risikohåndtering - paneler Anbefalinger - risikohåndtering - paneler Klassificering og mærkning
Klassificering og mærkning er afgørende for at sikre et højt niveau af beskyttelse af sundheden og miljøet samt fremme den frie bevægelighed for stoffer, blandinger og varer....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Anbefalinger - stofvurdering - paneler Anbefalinger - stofvurdering - paneler Afgørelse under stofvurdering
Stofvurdering udføres af EU-medlemsstaterne. Det har til formål at klarlægge betænkeligheder i forbindelse med sikker anvendelse af stoffet. Den vurderende kompetente myndighed...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Anbefalinger - dossiervurdering - paneler Anbefalinger - dossiervurdering - paneler Afgørelse under dossiervurdering
Hvis ECHA mener, at dit registreringsdossier ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, der kræves for dit stof om det registrerede tonnagebånd, vil der blive udfærdiget en...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Anbefalinger - eksponering og risiko - paneler Anbefalinger - eksponering og risiko - paneler Eksponeringsvurdering og risikokarakterisering
Du skal udføre en eksponeringsvurdering og en risikokarakterisering for stoffer, der er registreret på over 10 ton om året, hvis de er klassificeret som farlige eller har...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Anbefalinger - tilpasningspaneler Anbefalinger - tilpasningspaneler Tilpasninger
En tilpasning til standardinformationskrav betyder, at i stedet for at udføre et forsøg, skal du levere en begrundelse, som er baseret på enten generelle regler eller specifikke...
Similar Results Similar Results
21/02/20
AnbefalingerAnbefalinger - registrering AnbefalingerAnbefalinger - registrering Registrering
Du har ansvaret for at indsamle oplysninger om tonnagerne, egenskaberne og anvendelserne når det gælder de stoffer, du fremstiller eller importerer i mængder på mere end 1 ton...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Anbefalinger til registranter - generel toptekst Anbefalinger til registranter - generel toptekst Generelle anbefalinger
Disse anbefalinger fremhæver ECHA's vigtigste meddelelser for at holde dine registreringsdata i orden og forbedre disse proaktivt. Opdatér regelmæssigt Du er ansvarlig for at...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Udarbejd din registrering som et IUCLID-dossier - praktiske eksempler Udarbejd din registrering som et IUCLID-dossier - praktiske eksempler Praktiske eksempler – REACH-registrering
5 Udarbejd din registrering som et IUCLID-dossier How to protect your confidential business information [PDF] Disse videovejledninger fremhæver forskellige aspekter i...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Your registration obligations Your registration obligations 1. Dine registreringsforpligtelser
Der er tre faktorer, der bestemmer, om du skal registrere dit stof. Du skal se på alle disse tre faktorer for hvert stof, du handler med: Din rolle i leverandørkæden: Skal du...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Registreringsprocessen Registreringsprocessen Registreringsproces
Fremstillere og importører af stoffer i mængder på ét ton eller derover om året skal indsamle oplysninger om egenskaberne for disse stoffer og videregive oplysningerne til ECHA...
Similar Results Similar Results
22/01/20
AnAnAnbefalinger - introduktion AnAnAnbefalinger - introduktion Anbefalinger til registranter
Alle REACH-registranter opfordres til proaktivt at opdatere og gennemse deres oplysninger for at forbedre kvaliteten af deres registreringsdossierer. Følgende anbefalinger er...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 - Hold registreringen ajour REACH 2018 - Hold registreringen ajour Hold din registrering ajour
Et registreringsdossier skal afspejle den nyeste viden om, hvordan et stof kan bruges sikkert. Du skal derfor regelmæssigt gennemgå det og ajourføre det, efterhånden som nye...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Hold din registrering ajour
Similar Results Similar Results
06/11/18
Sådan forbedrer du dit dossier - Hjælpeværktøj til analyse af dossierkvalitet - indledning Sådan forbedrer du dit dossier - Hjælpeværktøj til analyse af dossierkvalitet - indledning Hjælpeværktøj til analyse af dossierkvalitet
Hjælpeværktøjet til analyse af dossierkvalitet (Dossier Quality Assistant) er et værktøj, som registranterne kan bruge til at kontrollere deres IUCLID-stofdatasæt og -dossierer...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Vurdér farer og risici
1. Kend din portefølje 2. Find dine medregistranter 3. Samarbejd med dine medregistranter 4. Vurdér farer og risici 5. Udarbejd din registrering som et IUCLID-dossier 6....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Find dine medregistranter
Forpligtelse til samarbejde med dine medregistranter Alle medregistranter af det samme kemiske stof danner en samarbejdsgruppe kaldet forum for informationsudveksling om...
Similar Results Similar Results
10/08/18
I henhold til REACH er der ingen forpligtelse til at registrere stoffer i mængder på under 1 ton årligt. For yderligere at fremme innovation er også stoffer, der anvendes til...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP (1,750.6k)
Vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Version 2.1 – maj 2017 3 V E J L E D N I N G Vejledning om identifikation og...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tip til SMV’er 1. Definer, hvorfor du har brug for en konsulent Vil du have rådgivning om registreringsprocessen, eller vil du have nogen til at gøre selve arbejdet for dig?...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) (370.2k)
V E J L E D N I N G Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Version 2.1 Oktober 2017 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) (417.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G ...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 - forbered din registrering - paneler REACH 2018 - forbered din registrering - paneler Udarbejd din registrering som et IUCLID-dossier
Kom godt i gang Hvilke oplysninger skal du indsende? Oprettelse af dit registreringsdossier Hvad er IUCLID? Sådan opretter du et registreringsdossier i IUCLID Cloud ECHA's...
Similar Results Similar Results
03/10/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Medlemsstater
Medlemsstater Europæiske organisationer
Similar Results Similar Results
14/09/17

Categories Display