Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Подготвяне на регистрацията като досие в IUCLID — практически съвети Подготвяне на регистрацията като досие в IUCLID — практически съвети Практически примери — регистрация по REACH
5. Подготвяне на регистрацията като досие в IUCLID How to protect your confidential business information [PDF] Тези видео уроци подчертават различни аспекти в подготовката...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Как да подадете информация за спор относно обмен на данни Как да подадете информация за спор относно обмен на данни Спорове на практика
Възможно е споровете да са свързани с обмен на данни или с достъп до съвместно подаване, или, най-често, и с двете. Във всички случаи ЕСНА гарантира прилагането на едни и същи...
Similar Results Similar Results
23/01/20
Процесът на регистрация Процесът на регистрация Процес на регистрация
Производителите и вносителите на вещества в количество, равно или по-голямо от един тон на година, трябва да събират информация за свойствата на тези вещества и да я предават на...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Препоръки — оценка на досиета –— комисии Препоръки — оценка на досиета –— комисии Решение от оценка на досиета
Ако ECHA прецени, че регистрационното ви досие не съответства на информацията, която се изисква за вашето вещество в регистрирания тонажен обхват, тя ще издаде решение. Това...
Similar Results Similar Results
26/11/19
Препоръки — изисквания за предоставяне на информация Препоръки — изисквания за предоставяне на информация Стандартни изисквания за информация
Съгласно REACH изискванията за стандартна информация са тези, които се изискват като минимум за изпълнение на задълженията ви за регистрация, и зависят пряко от това какво...
Similar Results Similar Results
25/09/19
Препоръки — управление на риска — комисии Препоръки — управление на риска — комисии Класификация и етикетиране
Класификацията и етикетирането са от решаващо значение, за да се осигури високо равнище на защита на здравето и околната среда, както и свободното движение на веществата,...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Препоръки — въведение Препоръки — въведение Препоръки към регистрантите
Всички регистранти по REACH се насърчават проактивно да актуализират и проверяват информацията, с която разполагат, за да се подобри качеството на регистрационните им досиета....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки — идентифициране на вещества –— комисии Препоръки — идентифициране на вещества –— комисии Решения от оценка на вещества
Оценката на вещества се извършва от държавите — членки на ЕС. Тя има за цел да отстрани опасенията, свързани с безопасната употреба на дадено вещество. Оценяващият компетентен...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки — експозиция и риск — комисии Препоръки — експозиция и риск — комисии Оценка на експозицията и характеризиране на риска
Необходимо е да извършите оценка на експозицията и характеризиране на риска за вещества, регистрирани в количества над десет тона годишно, ако са класифицирани като опасни или...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки — комисии по адаптирането Препоръки — комисии по адаптирането Адаптации
Адаптирането към стандартното изискване за предоставяне на информация означава, че вместо извършването на дадено изпитване се представя обосновка въз основата на общи или...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки — идентифициране на вещества Препоръки — идентифициране на вещества Идентифициране на вещества
Регламентът REACH изисква всички регистранти да предоставят достатъчно информация за идентифициране на веществата им. За всяко вещество трябва да има само едно регистрационно...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки — регистрация Препоръки — регистрация Регистрация
Вие носите отговорността за събиране на информация за тонажа, свойствата и употребите на веществата, които произвеждате или внасяте в количества над един тон на година....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Препоръки към регистрантите — общи — горен текст Препоръки към регистрантите — общи — горен текст Общи препоръки
В тези общи препоръки са изложени основните послания на Европейската агенция по химикалите (ECHA) за поддържането на регистрационните ви данни, както и за активното им...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 — актуализирайте регистрацията си редовно REACH 2018 — актуализирайте регистрацията си редовно Редовно актуализирайте регистрацията
Регистрационното досие трябва да съдържа най-актуалната информация как дадено вещество може да бъде използвано безопасно. По тази причина трябва редовно да го преглеждате и...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Редовно актуализирайте регистрацията
Similar Results Similar Results
06/11/18
Регистрационното досие трябва да съдържа наличната към момента информация за това как вашето вещество може да се използва безопасно на производствени площадки и от потребителите...
Similar Results Similar Results
29/10/18
Как да подобрите Вашето досие - dqa - въведение Как да подобрите Вашето досие - dqa - въведение Помощен инструмент за оценка на качеството на досиета
Помощникът за качество на досието е инструмент, предоставен на регистрантите, с който да проверяват своите набори от данни за веществата и досиета в IUCLID за общи слабости и...
Similar Results Similar Results
12/10/18
1. Прегледайте гамата от продукти на вашата компания 2. Намерете сърегистранти 3. Организирайте се съвместно със сърегистрантите 4. Оценете опасностите и рисковете 5....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Намерете сърегистранти
Задължение за обща работа със съвместните регистранти Всички съвместни регистранти на едно и също вещество са част от група за сътрудничество, наречена „Форум за обмен на...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Съгласно REACH регистрирането на вещества в количества под един тон годишно не е задължително. За да се насърчат допълнително иновациите, веществата, използвани при...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP (1,964.2k)
Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Версия 2.1 — май 2017 г. 3 Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за идентифициране и именуване на...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Съвети за МСП 1. Определете за каква цел се нуждаете от консултант Търсите съвети относно процедурата по регистрация или някой, който да свърши работата вместо вас? Или се...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) (512.6k)
Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) (432.9k)
К Р А Т К О Р Ъ К О В О Д С Т В О Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) ...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 — подгответе регистрацията си — панели REACH 2018 — подгответе регистрацията си — панели Подгответе регистрацията като досие в IUCLID
Въведение Каква информация трябва да подадете Създайте регистрационно досие Какво е ІUCLID? Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID „в облак“ „Облачни услуги“ на ECHA...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Създайте регистрационно досие
Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID „в облак“ за МСП
Similar Results Similar Results
18/09/17
Каква информация трябва да подадете Каква информация трябва да подадете Каква информация трябва да подадете
Като регистрант на дадено вещество, трябва да съберете цялата изисквана информация в регистрационно досие, което има две основни компоненти: Техническо досие се изисква винаги...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Държави-членки
Държави-членки Европейски организации
Similar Results Similar Results
14/09/17
Кратко ръководство относно данните за регистриране и обработка на досието Кратко ръководство относно данните за регистриране и обработка на досието Кратко ръководство относно данните за регистриране и обработка на досието (527.4k)
К Р А Т К О Р Ъ К О В О Д С Т В О Регистрация Документът има за цел да обясни по достъпен начин задълженията за регистрация и обобщава накратко съдържанието на пълното ...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Как да проверите дали можете да се възползвате от намалените изисквания за информация Следващите стъпки ще ви помогнат да проверите дали вашето вещество може да бъде...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Pегистрация
Свързани връзки REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Ръководство за обмен на данни Версия 3.1 — януари 2017 г. 1 Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за обмен на данни Версия 3.1 януари 2017 г. 2...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Резюме Можете да подадете заявление до ECHA за използване на алтернативно химично наименование за вещества в смеси, които са класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (244.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu Видове разходи при обмен на данни ECHA-17-В-05-BG Основният принцип на сътрудничеството за обмен...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Подготовка за включване в съществуващ SIEF — въпроси и отговори Подготовка за включване в съществуващ SIEF — въпроси и отговори Подготовка за включване в съществуващ SIEF
Въпроси и отговори Проверка дали дадено вещество е регистрирано Как да разбера дали моето вещество е регистрирано и кой го е регистрирал? Вход в REACH-IT какво е REACH-IT?...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Общ преглед: сравнение на процедурите за уреждане на спорове за предварителни регистранти и подаващи запитване Общ преглед: сравнение на процедурите за уреждане на спорове за предварителни регистранти и подаващи запитване Общ преглед: сравнение на процедурите при споровете за предварителни регистранти и подаващите запитване
В процедурите има малки различия в зависимост от това дали вашето вещество подлежи на предварителна регистрация или на запитване. Ако веществото ви подлежи на предварителна...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Изискванията за информация съгласно REACH зависят от тонажа и употребите на вашето вещество. Ако не разполагате с всички необходими данни, можете да преговаряте за достъп до...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Намерете сърегистранти и се подгответе за съвместна регистрация 1 2 Цел на настоящата презентация Настоящата презентация, заедно с бележките към нея, е изготвена от...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Подаване на регистрационно досие 2 Цел на тази презентация Тази презентация с бележки беше подготвена от ECHA, Европейската агенция по химикали, за да ви помага при...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Подготовка на вашата регистрация като досие в IUCLID 1 2 Цел на тази презентация Тази презентация с бележки беше подготвена от ECHA, Европейската агенция по...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Стъпки за събиране на информация за нискотонажни вещества 1 (15) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Тел.: +358 9 686180...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Поделяне на разходите между сърегистранти с различни изисквания към данните 1 (5) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Поделяне на разходите за отделно изследване 1 (5) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, което включва стабилизиращ разтворител 1 (3) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, което се състои от „смес от изомери“ 1 (2) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, произведено в различни класове качество 1 (2) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, което е на границата между еднокомпонентно вещество и вещество, включващо повече съставки 1 (2) Май 2017 г. ...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как да планирате вашата регистрация 1 (11) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17

Categories Display