Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
REACH 2018 — актуализирайте регистрацията си редовно REACH 2018 — актуализирайте регистрацията си редовно Редовно актуализирайте регистрацията
Регистрационното досие трябва да съдържа най-актуалната информация как дадено вещество може да бъде използвано безопасно. По тази причина трябва редовно да го преглеждате и...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Редовно актуализирайте регистрацията
Similar Results Similar Results
06/11/18
Подготовка за създаване на нов SIEF — фази на reach 2018 Подготовка за създаване на нов SIEF — фази на reach 2018 Как да подходите към актуализациите на досието
Фази на REACH 2018 Фаза 1: Прегледайте гамата от продукти на вашата компания Фаза 2: Намерете сърегистранти Фаза 3: Организирайте се съвместно с другите регистранти Фаза 4:...
Similar Results Similar Results
29/10/18
How to get organised for dossier updates box: support landing page How to get organised for dossier updates box: support landing page Регистрация
Как да подходите към актуализациите на досието
Similar Results Similar Results
29/10/18
Как да подобрите Вашето досие - dqa - въведение Как да подобрите Вашето досие - dqa - въведение Помощен инструмент за оценка на качеството на досиета
Помощникът за качество на досието е инструмент, предоставен на регистрантите, с който да проверяват своите набори от данни за веществата и досиета в IUCLID за общи слабости и...
Similar Results Similar Results
12/10/18
1. Прегледайте гамата от продукти на вашата компания 2. Намерете сърегистранти 3. Организирайте се съвместно със сърегистрантите 4. Оценете опасностите и рисковете 5....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Намерете сърегистранти
Задължение за обща работа със съвместните регистранти Всички съвместни регистранти на едно и също вещество са част от група за сътрудничество, наречена „Форум за обмен на...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Preparing and submitting an inquiry Preparing and submitting an inquiry Процес на регистрация
Изготвяне и подаване на запитване Преди регистрацията имате задължението да изготвите и подадете запитване в ECHA за 1) всички невъведени вещества и 2) за въведените вещества,...
Similar Results Similar Results
08/06/18
Съгласно REACH регистрирането на вещества в количества под един тон годишно не е задължително. За да се насърчат допълнително иновациите, веществата, използвани при...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP (1,964.2k)
Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Версия 2.1 — май 2017 г. 3 Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за идентифициране и именуване на...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Съвети за МСП 1. Определете за каква цел се нуждаете от консултант Търсите съвети относно процедурата по регистрация или някой, който да свърши работата вместо вас? Или се...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Оценка на опасностите и рисковете от вещества — практически примери Оценка на опасностите и рисковете от вещества — практически примери Практически примери — регистрация по REACH
4. Оценка на опасностите и рисковете от вещества Тези примери са базирани на реални ситуации и илюстрират някои препоръчителни стъпки за събиране на информацията, която е...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) (512.6k)
Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) (432.9k)
К Р А Т К О Р Ъ К О В О Д С Т В О Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) ...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18 октомври 2017 г. 1 Информация относно ръчната проверка за пълнота ЕСНА извършва проверка за пълнота на всяка постъпила регистрация, за да се гарантира, че е...
Similar Results Similar Results
17/11/17
REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват, като...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH 2018 — подгответе регистрацията си — панели REACH 2018 — подгответе регистрацията си — панели Подгответе регистрацията като досие в IUCLID
Въведение Каква информация трябва да подадете Създайте регистрационно досие Какво е ІUCLID? Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID „в облак“ „Облачни услуги“ на ECHA...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Създайте регистрационно досие
Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID „в облак“ за МСП
Similar Results Similar Results
18/09/17
Каква информация трябва да подадете Каква информация трябва да подадете Каква информация трябва да подадете
Като регистрант на дадено вещество, трябва да съберете цялата изисквана информация в регистрационно досие, което има две основни компоненти: Техническо досие се изисква винаги...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Държави-членки
Държави-членки Европейски организации
Similar Results Similar Results
14/09/17
Кратко ръководство относно данните за регистриране и обработка на досието Кратко ръководство относно данните за регистриране и обработка на досието Кратко ръководство относно данните за регистриране и обработка на досието (527.4k)
К Р А Т К О Р Ъ К О В О Д С Т В О Регистрация Документът има за цел да обясни по достъпен начин задълженията за регистрация и обобщава накратко съдържанието на пълното ...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Как да проверите дали можете да се възползвате от намалените изисквания за информация Следващите стъпки ще ви помогнат да проверите дали вашето вещество може да бъде...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Как да изготвим регистрационни досиета и досиета за НИРДСПП. 2 Как да изготвим регистрационни досиета и досиета за НИРДСПП. Версия 4.0 Annankatu...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Pегистрация
Свързани връзки REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Ръководство за обмен на данни Версия 3.1 — януари 2017 г. 1 Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за обмен на данни Версия 3.1 януари 2017 г. 2...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Резюме Можете да подадете заявление до ECHA за използване на алтернативно химично наименование за вещества в смеси, които са класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (244.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu Видове разходи при обмен на данни ECHA-17-В-05-BG Основният принцип на сътрудничеството за обмен...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Подготовка за включване в съществуващ SIEF — въпроси и отговори Подготовка за включване в съществуващ SIEF — въпроси и отговори Подготовка за включване в съществуващ SIEF
Въпроси и отговори Проверка дали дадено вещество е регистрирано Как да разбера дали моето вещество е регистрирано и кой го е регистрирал? Вход в REACH-IT какво е REACH-IT?...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Формуляр за регистранти, направили запитване Формуляр за регистранти, направили запитване Спорове на практика
Ако вашето химично вещество подлежи на запитване: Номерът на запитването ви е: (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Попълване на формуляра
Similar Results Similar Results
31/05/17
Общ преглед: сравнение на процедурите за уреждане на спорове за предварителни регистранти и подаващи запитване Общ преглед: сравнение на процедурите за уреждане на спорове за предварителни регистранти и подаващи запитване Общ преглед: сравнение на процедурите при споровете за предварителни регистранти и подаващите запитване
В процедурите има малки различия в зависимост от това дали вашето вещество подлежи на предварителна регистрация или на запитване. Ако веществото ви подлежи на предварителна...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Изискванията за информация съгласно REACH зависят от тонажа и употребите на вашето вещество. Ако не разполагате с всички необходими данни, можете да преговаряте за достъп до...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Намерете сърегистранти и се подгответе за съвместна регистрация 1 2 Цел на настоящата презентация Настоящата презентация, заедно с бележките към нея, е изготвена от...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Подаване на регистрационно досие 2 Цел на тази презентация Тази презентация с бележки беше подготвена от ECHA, Европейската агенция по химикали, за да ви помага при...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Подготовка на вашата регистрация като досие в IUCLID 1 2 Цел на тази презентация Тази презентация с бележки беше подготвена от ECHA, Европейската агенция по...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Стъпки за събиране на информация за нискотонажни вещества 1 (15) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Тел.: +358 9 686180...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Поделяне на разходите между сърегистранти с различни изисквания към данните 1 (5) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Поделяне на разходите за отделно изследване 1 (5) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, което включва стабилизиращ разтворител 1 (3) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, което се състои от „смес от изомери“ 1 (2) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, произведено в различни класове качество 1 (2) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, което е на границата между еднокомпонентно вещество и вещество, включващо повече съставки 1 (2) Май 2017 г. ...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как да планирате вашата регистрация 1 (11) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Останете на пазара — регистрирайте своите химикали 1 2 Цел на настоящата презентация Настоящата презентация, заедно с бележките към нея, е изготвена от ЕСНА,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Общи правила (препратка) Общи правила (препратка) Практически съвет за обмен на данни
Съвети за преговаряне Положете всички възможни усилия, за да постигнете споразумение. Тези общи правила могат да ви помогнат за успешен изход на вашите преговори. Общи правила
Similar Results Similar Results
12/05/17
Ръководство за регистрация Ръководство за регистрация Ръководство за регистрация (1,254.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Тел. +358 9 686180 | Факс +358 9 68618210 | echa.europa.eu Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за регистрация...
Similar Results Similar Results
08/02/17
Добрата новина е, че ние сме тук, за да ви помогнем! Прегледайте нашите съвети за всяка отделна стъпка от процедурата на 23 езика на ЕС на адрес: ...
Similar Results Similar Results
19/01/17
ecard late prereg translations ecard late prereg translations ecard late prereg translations (126.0k)
Добрата новина е, че ние сме тук, за да ви помогнем! Прегледайте нашите съвети за всяка отделна стъпка от процедурата на 23 езика на ЕС на адрес:...
Similar Results Similar Results
18/01/17
Подготовка за създаване на нов SIEF Подготовка за създаване на нов SIEF Подготовка за създаване на нов SIEF
За всяко вещество, което сте регистрирали предварително, е създадена страница за предварителен SIEF в REACH-IT. Там ще намерите информация за контакт с други дружества, които са...
Similar Results Similar Results
25/11/16

Categories Display