Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Avtorizacija – zavihki Avtorizacija – zavihki Vloge za avtorizacijo
Identifikacija snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost Priporočilo za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo Vloge za avtorizacijo
Similar Results Similar Results
11/06/19
Recommendation for inclusion in the Authorisation List Recommendation for inclusion in the Authorisation List Priporočila za vključitev na seznam snovi za avtorizacijo
ECHA is required to submit to the European Commission recommendations of substances that should be subject to authorisation. To this end, ECHA prioritises the substances from...
Similar Results Similar Results
04/09/18
Namen postopka za avtorizacijo je zagotoviti, da se snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, postopoma nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, če so na voljo...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Priporočilo za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo Priporočilo za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo Priporočilo za vključitev na seznam snovi za avtorizacijo
Agencija ECHA redno izvaja ocene snovi, ki so na seznamu kandidatnih snovi, da bi določila, katere naj bodo vključene na seznam za avtorizacijo. Določitev prednosti temelji na...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Priporočila iz Priloge XIV Priporočila iz Priloge XIV Prejšnja priporočila
Uredba REACH zahteva, da agencija ECHA s seznama kandidatnih snovi priporoči prednostne snovi, ki naj se vključijo v Prilogo XIV uredbe REACH (seznam snovi za avtorizacijo) in...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 5 results.

Categories Display