Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Autorizare - file Autorizare - file Solicitări de autorizare
Identificarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită Recomandare pentru includerea în lista de autorizare Cereri de autorizare
Similar Results Similar Results
11/06/19
Procedura de autorizare are scopul de a asigura că substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sunt substituite progresiv cu substanțe sau tehnologii mai...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Recomandare pentru includerea în lista de autorizare Recomandare pentru includerea în lista de autorizare Recomandare de includere în lista de autorizare
ECHA evaluează în mod regulat substanțele din lista substanțelor candidate pentru a stabili priorități pentru substanțele care ar trebui incluse în lista de autorizare....
Similar Results Similar Results
27/11/17
Recomandări privind anexa XIV Recomandări privind anexa XIV Recomandări anterioare
Regulamentul REACH prevede ca ECHA să recomande din „lista substanțelor candidate” substanțele prioritare care să fie incluse în anexa XIV la REACH („lista de autorizare”) și să...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 4 results.

Categories Display