Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Identifikazzjoni ta’ sustanzi ta’ tħassib serju ħafna Rakkomandazzjoni għal -Lista tal-Awtorizzazzjoni Applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni
Similar Results Similar Results
11/06/19
Il-proċess tal-awtorizzazzjoni għandu l-għan li jiżgura li r-riskji ta’ sustanzi ta’ tħassib serju ħafna (SVHCs) jiġu sostitwiti progressivament minn sustanzi jew teknoloġiji...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Rakkomandazzjoni għal inklużjoni fil-Lista tal-Awtorizzazzjoni Rakkomandazzjoni għal inklużjoni fil-Lista tal-Awtorizzazzjoni Rakkomandazzjoni għall-inklużjoni fil-Lista ta' Awtorizzazzjoni
L-ECHA tivvaluta regolarment is-sustanzi mil-Lista ta’ Kandidati biex tiddetermina liema minnhom għandhom jiġu inklużi fil-Lista tal-Awtorizzazzjoni bħala prijorità....
Similar Results Similar Results
27/11/17
Rakkomandazzjonijiet tal-Anness XIV Rakkomandazzjonijiet tal-Anness XIV Rakkomandazzjonijiet preċedenti
Ir-Regolament REACH jitlob li l-ECHA tidentifika mil-“Lista tal-Kandidati” sustanzi ta’ prijorità li għandhom jiġu inklużi fl-Anness XIV ta’ REACH (il-“Lista ta’...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 4 results.

Categories Display