Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Licencēšana — cilnes Licencēšana — cilnes Licencēšanas pieteikumi
Vielu, kas rada lielas bažas, identificēšana Ieteikums licencēšanas sarakstam Licenču pieteikumi
Similar Results Similar Results
11/06/19
Licencēšanas procedūras mērķis ir nodrošināt vielu, kas rada lielas bažas (SVHC), pakāpenisku aizstāšanu ar mazāk bīstamām vielām vai tehnoloģijām, ja ir pieejamas tehniski un...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Ieteikums iekļaušanai licencēšanas sarakstā Ieteikums iekļaušanai licencēšanas sarakstā Ieteikums iekļaušanai licencēšanas sarakstā
ECHA regulāri novērtē kandidātu saraksta vielas, lai noteiktu, kuras vielas ir prioritāri jāiekļauj licencēšanas sarakstā. Prioritāti piešķir, pamatojoties uz informāciju par...
Similar Results Similar Results
27/11/17
XIV pielikums. Ieteikumi. XIV pielikums. Ieteikumi. Iepriekšēji ieteikumi
Saskaņā ar REACH regulu ECHA no kandidātu saraksta jānosaka prioritāras vielas, kas jāiekļauj REACH XIV pielikumā (licencēšanas sarakstā), un jāiesaka Eiropas Komisijai veikt...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 4 results.

Categories Display