Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Autorizacijos proceso paskirtis – užtikrinti, kad labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas (SVHC) palaipsniui pakeistų mažiau pavojingos cheminės medžiagos arba...
Similar Results Similar Results
09/01/20
Rekomendacija dėl įtraukimo į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą Rekomendacija dėl įtraukimo į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą Rekomendacija įtraukti į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą
ECHA reguliariai vertina kandidatinio sąrašo chemines medžiagas, kad nustatytų, kurias medžiagas prioritetine tvarka reikėtų įtraukti į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą....
Similar Results Similar Results
27/11/17
XIV priedo rekomendacijos XIV priedo rekomendacijos Ankstesnės rekomendacijos
REACH reglamente reikalaujama, kad ECHA, atsižvelgdama į Valstybių narių komiteto nuomonę, rekomenduotų, kurios prioritetinės medžiagos iš „Kandidatinio sąrašo“ turėtų būti...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 3 results.

Categories Display