Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Postupkom za izdavanje autorizacije nastoji se osigurati postupna zamjena posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC) manje opasnim tvarima ili tehnologijama, ako su tehnički i...
Similar Results Similar Results
09/01/20
Preporuka za uvrštenje na popis tvari koje podliježu autorizaciji Preporuka za uvrštenje na popis tvari koje podliježu autorizaciji Preporuka za uključivanje na Listu za autorizaciju
ECHA redovito procjenjuje tvari na popisu predloženih tvari kako bi odredila koje bi tvari trebalo prioritetno uvrstiti na popis tvari koje podliježu autorizaciji. Određivanje...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Preporuke za Prilog XIV. Preporuke za Prilog XIV. Prethodne preporuke
U skladu s Uredbom REACH ECHA s popisa predloženih tvari predlaže prioritetne tvari za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi REACH („popis tvari koje podliježu autorizaciji”) te za te...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 3 results.

Categories Display