Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Lupa – välilehdet Lupa – välilehdet Lupahakemukset
Erityistä huolta aiheuttavien aineiden määrittäminen Suositus sisällyttämiseksi luvanvaraisten aineiden luetteloon Lupahakemukset
Similar Results Similar Results
11/06/19
Lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että erityistä huolta aiheuttavat aineet korvataan asteittain vähemmän vaarallisilla aineilla tai tekniikoilla, jos teknisesti ja...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Suositus luvanvaraisten aineiden luetteloon sisällyttämiseksi Suositus luvanvaraisten aineiden luetteloon sisällyttämiseksi Suositus lupaluetteloon sisällyttämisestä
Kemikaalivirasto arvioi säännöllisesti kandidaattiluettelon aineet sen määrittämiseksi, mitkä olisi sisällytettävä ensisijaisesti luvanvaraisten aineiden luetteloon....
Similar Results Similar Results
27/11/17
Liitettä XIV koskevat suositukset Liitettä XIV koskevat suositukset Aikaisemmat suositukset
REACH-asetuksen mukaan kemikaalivirasto suosittelee Euroopan komissiolle tiettyjen ehdokasluettelon aineiden ensisijaista lisäämistä REACH-asetuksen liitteeseen XIV...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 4 results.

Categories Display