Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Autoriseerimine – vahekaardid Autoriseerimine – vahekaardid Autoriseerimistaotlused
Väga ohtlikuks aineks nimetamine Autoriseerimisloetellu lisamise soovitus Autoriseeringutaotlused
Similar Results Similar Results
11/06/19
Autoriseerimismenetluse eesmärk on tagada, et järk-järgult asendatakse väga ohtlikud ained vähem ohtlike alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega, kui tehniliselt ja...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Autoriseerimisloetellu lisamise soovitus Autoriseerimisloetellu lisamise soovitus Autoriseerimisloetellu lisamise soovitused
ECHA hindab regulaarselt kandidaatainete loetelu aineid, et määrata, mis ained tuleb lisada autoriseerimisloetellu (XIV lisasse) esmajärjekorras. Prioriseerimine põhineb...
Similar Results Similar Results
27/11/17
XIV lisa soovitused XIV lisa soovitused Varasemad soovitused
REACH-määrus nõuab, et ECHA soovitaks kandidaatainete loetelust prioriteetsed ained, mis tuleb kanda REACH-määruse XIV lisasse (autoriseerimisloetellu), ja esitab Euroopa...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 4 results.

Categories Display