Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Σύσταση για συμπερίληψη στον κατάλογο αδειοδοτήσεων Σύσταση για συμπερίληψη στον κατάλογο αδειοδοτήσεων Σύσταση για συμπερίληψη στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών
Ο ECHA αξιολογεί τακτικά τις ουσίες του καταλόγου υποψήφιων ουσιών προκειμένου να προσδιορίσει τις ουσίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατά προτεραιότητα στον κατάλογο...
Similar Results Similar Results
02/06/20
Στόχος της διαδικασίας αδειοδότησης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) αντικαθίστανται προοδευτικά από λιγότερο επικίνδυνες ουσίες ή...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Συστάσεις για το παράρτημα XIV Συστάσεις για το παράρτημα XIV Προηγούμενες συστάσεις
Ο κανονισμός REACH ορίζει ότι ο ECHA προτείνει ουσίες προτεραιότητας από τον «κατάλογο υποψήφιων ουσιών» προκειμένου να εγγραφούν στο παράρτημα XIV του REACH («κατάλογος...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 3 results.

Categories Display