Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Godkendelse – faner Godkendelse – faner Ansøgninger om godkendelse
Identifikation af særligt problematiske stoffer Henstilling om optagelse på godkendelseslisten Ansøgninger om godkendelse
Similar Results Similar Results
11/06/19
Godkendelsesprocessen har til formål at sikre, at særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) gradvist erstattes af mindre farlige stoffer eller teknologier, når der er teknisk...
Similar Results Similar Results
28/11/17
ECHA vurderer jævnligt stofferne fra kandidatlisten med henblik på, hvilke af dem der skal prioriteres til optagelse på godkendelseslisten. Prioriteringen baseres på oplysninger...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Bilag XIV-anbefalinger Bilag XIV-anbefalinger Tidligere anbefalinger
I henhold til REACH-forordningen skal ECHA på basis af "kandidatlisten" anbefale de prioritetsstoffer, der skal optages i bilag XIV til REACH ("godkendelseslisten"), og foreslå...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 4 results.

Categories Display