Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Povolení – záložky Povolení – záložky Žádosti o povolení
Identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy Doporučení pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení Žádosti povolení
Similar Results Similar Results
11/06/19
Postup povolování má za cíl zajistit, aby látky vzbuzující mimořádné obavy byly postupně nahrazeny méně nebezpečnými látkami nebo technologiemi, jsou-li k dispozici alternativy,...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Doporučení pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení Doporučení pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení Doporučení pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení
Agentura ECHA pravidelně posuzuje látky ze seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV s cílem určit, které látky by měly být přednostně zařazeny na seznam látek...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Doporučení podle přílohy XIV Doporučení podle přílohy XIV Předchozí doporučení
Nařízení REACH stanoví, aby agentura ECHA ze „seznamu látek" doporučila látky, které mají být přednostně zařazeny do přílohy XIV nařízení REACH („seznam látek podléhajících...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 4 results.

Categories Display