Search

Results for tag Product type
Most relevant Last modified
Biocidförordningen-kommande tidsfrister-topptext Biocidförordningen-kommande tidsfrister-topptext Kommande tidsfrister
Följande tidsfrister listas för att hjälpa företagen att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med biocidförordningen och förordningen om granskningsprogram. AS = verksamt ämne...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Att förstå förordningen om biocidprodukter Att förstå förordningen om biocidprodukter Om förordningen om biocidprodukter
Förordningen om biocidprodukter (förordning (EU) 528/2012) avser utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter som används för att skydda människor, djur, material...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Product types table Product types table Produkttyper
I bilaga V till biocidförordningen klassificeras biocidprodukter i 22 biociprodukttyper som grupperas i fyra huvudområden. Eftersom biocidprodukter som används för konservering...
Similar Results Similar Results
23/11/15
Biocidförordningen-forskning-utveckling-innehåll1 Biocidförordningen-forskning-utveckling-innehåll1 BPR - Forskning och utveckling
Alla försök och experiment som utförs i forsknings- och utvecklingssyfte där icke godkända biocidprodukter och deras (icke godkända) verksamma ämnen används ska protokollföras...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Showing 4 results.

Categories Display