Search

Results for tag Product type
Most relevant Last modified
BPR – blížiace sa termíny – horné textové pole BPR – blížiace sa termíny – horné textové pole Blížiace sa termíny
Tieto termíny sa uvádzajú s cieľom pomôcť spoločnostiam pri plnení ich povinností vyplývajúcich z nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR) a nariadenia o kontrolnom programe...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Pochopenie nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR) Pochopenie nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR) O čo ide v nariadení o biocídnych výrobkoch?
Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR, Nariadenie (EÚ) 528/2012) sa týka uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú na ochranu ľudí, zvierat,...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Product types table Product types table Typy výrobkov
V prílohe V k nariadeniu o biocídnych výrobkoch je uvedených 22 typov biocídnych výrobkov zoradených so štyroch hlavných skupín. Po vylúčení biocídnych výrobkov používaných ako...
Similar Results Similar Results
23/11/15
BPR-výskum-vývoj-obsah1 BPR-výskum-vývoj-obsah1 BPR - Výskum a vývoj
Všetky testy a pokusy vykonané na účely výskumu a vývoja pomocou neautorizovaných biocídnych výrobkov a ich (neschválených) účinných látok sa musia zaznamenať a môžu si vyžiadať...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Showing 4 results.

Categories Display