Search

Results for tag Product type
Most relevant Last modified
Nadcházející lhůty vyplývající z nařízení BPR – horní text Nadcházející lhůty vyplývající z nařízení BPR – horní text Nadcházející lhůty
Tento soupis lhůt má pomoci podnikům při plnění povinností vyplývajících z nařízení o biocidních přípravcích (BPR) a nařízení o programu přezkumu (RPR). AS = účinná látka PT =...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Porozumění nařízení o biocidních přípravcích Porozumění nařízení o biocidních přípravcích Porozumění nařízení o biocidních přípravcích (BPR)
Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) č. 528/2012) se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků, které se používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Product types table Product types table Typy přípravků
V příloze V nařízení o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání jsou biocidní přípravky rozčleněny do 22 různých typů seskupených do čtyř hlavních oblastí....
Similar Results Similar Results
23/11/15
BPR-výzkum-vývoj-obsah1 BPR-výzkum-vývoj-obsah1 BPR - Výzkum a vývoj
Veškeré zkoušky a pokusy prováděné pro účely výzkumu a vývoje za použití nepovolených biocidních přípravků a jejich (neschválených) účinných látek je třeba zaznamenat, a pokud...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Showing 4 results.

Categories Display