Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Annankatu 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINLANDA | ECHA.EUROPA.EU ECHA-17-B-09-RO Propunerea derogărilor prin ePIC Regulamentul privind procedura de ...
Similar Results Similar Results
15/02/18
PIC - Notificări de export PIC - Notificări de export
Exporturile de produse chimice, amestecuri sau articole care conțin una sau mai multe substanțe chimice reglementate prin PIC trebuie notificate în prealabil. Se pot efectua...
Similar Results Similar Results
26/01/18
ePic manuals top text ePic manuals top text Manuale ePIC
Scopul manualelor ePIC este să ajute utilizatorii din cadrul industriei și al autorităților să se orienteze prin sistemul informatic și să îndeplinească obligațiile care le...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC - Produse chimice care fac obiectul PIC PIC - Produse chimice care fac obiectul PIC Produse chimice care fac obiectul PIC
Secțiunea despre produsele chimice care fac obiectul PIC cuprinde toate produsele chimice enumerate în anexele relevante ale Regulamentului PIC. Produsele chimice enumerate în...
Similar Results Similar Results
20/12/17
Raportările referitoare la schimbul de informații Raportările referitoare la schimbul de informații Raportările referitoare la schimbul de informații
În conformitate cu Regulamentul privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC), Comisia Europeană și autoritățile naționale desemnate (AND) din statele...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Circulara PIC - conținut principal Circulara PIC - conținut principal Circulara PIC
Circulara PIC este un raport publicat de două ori pe an de Secretariatul Convenției de la Rotterdam. Este un document esențial pentru punerea în aplicare a procedurii de...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Raportările anuale referitoare la exporturile și importurile supuse procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză - text Raportările anuale referitoare la exporturile și importurile supuse procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză - text
În primul trimestru al fiecărui an, exportatorii și importatorii de produse chimice supuse procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC) trebuie să furnizeze...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Fișă informativă despre derogări Fișă informativă despre derogări
Fișa informativă despre derogări este o scurtă introducere pentru exportatori cu privire la: ce este o derogare, care sunt obligațiile legate de o derogare și cum se propune o...
Similar Results Similar Results
29/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Manualul de utilizare ePIC pentru industrie ...
Similar Results Similar Results
07/12/15
Ghid de utilizare ePIC (vamă) 1 (4) Septembrie 2015 Document public Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel.: +358 9 686180 | Fax:...
Similar Results Similar Results
13/10/15
Regulamentul privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză [Regulamentul (UE) nr. 649/2012 (Regulamentul PIC)] reglementează importul şi exportul anumitor...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Obligaţia de consimţământ explicit
Pe lângă cerința de notificare, exportul produselor chimice incluse în părțile 2 și 3 din anexa I la Regulamentul PIC este condiţionat, de asemenea, de existenţa unui...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Export notification procedure Export notification procedure Procedura de notificare de export
Exportatorii cu sediul într-un stat membru al UE trebuie să își notifice intenţiile de a exporta anumite produse chimice într-o ţară din afara UE. Aceasta se aplică produselor...
Similar Results Similar Results
27/02/14
Regulamentul PIC se aplică unei liste de produse chimice (produse chimice individuale sau grupuri de produse chimice) incluse în anexa I, amestecurilor care conţin astfel de...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display