Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 12 results.
Most relevant Last modified
PIC - Kennisgevingen van uitvoer PIC - Kennisgevingen van uitvoer
Elke uitvoer van chemische stoffen, mengsels of voorwerpen die een of meerdere aan PIC onderworpen chemische stoffen bevatten, moet vooraf worden gemeld. Er kan naar...
Similar Results Similar Results
11/03/21
ePic manuals top text ePic manuals top text ePIC-handleidingen
De ePIC-handleidingen zijn bedoeld om de gebruikers uit de industrie en de instanties wegwijs te maken in het IT-systeem en om hen te helpen te voldoen aan hun verplichtingen...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC - Chemische stoffen onder de PIC-verordening PIC - Chemische stoffen onder de PIC-verordening Aan PIC onderworpen chemische stoffen
Dit gedeelte over chemische stoffen onder de PIC-verordening bevat alle chemische stoffen die in de desbetreffende bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen. De chemische...
Similar Results Similar Results
20/12/17
Verslaglegging over informatie-uitwisseling Verslaglegging over informatie-uitwisseling Verslaglegging over informatie-uitwisseling
Volgens de PIC-verordening moeten ECHA, de Europese Commissie en de aangewezen nationale instanties in de lidstaten de instanties in niet-EU-landen informatie verstrekken over...
Similar Results Similar Results
30/11/16
PIC-circulaire – belangrijkste inhoud PIC-circulaire – belangrijkste inhoud PIC-circulaire
De PIC-circulaire is een verslag dat tweemaal per jaar door het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam wordt uitgegeven. Het is een essentieel document in de...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Jaarlijkse verslaglegging over uitvoer en invoer van PIC-stoffen – tekst Jaarlijkse verslaglegging over uitvoer en invoer van PIC-stoffen – tekst Jaarlijkse verslaglegging over uitvoer en invoer van PIC-stoffen
Tijdens de eerste drie maanden van elk jaar moeten exporteurs en importeurs van PIC-stoffen hun aangewezen nationale instanties informatie verstrekken over de precieze...
Similar Results Similar Results
30/11/16
ePIC Gebruikershandleiding voor de industrie ePIC Gebruikershandleiding voor de industrie ePIC Gebruikershandleiding voor de industrie (2,892.9k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu ePIC Gebruikershandleiding voor de industrie ...
Similar Results Similar Results
07/12/15
ePIC-gebruikershandleiding (douane) 1 (4) september 2015 Openbaar document Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 |...
Similar Results Similar Results
13/10/15
De verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming (Prior Informed Consent of PIC, Verordening (EU) 649/2012) regelt de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Vereiste van uitdrukkelijke toestemming
Naast de kennisgevingsplicht is de uitvoer van chemische stoffen die opgenomen zijn in deel 2 en 3 van bijlage I bij de PIC-verordening ook gebonden aan het bestaan van een...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Export notification procedure Export notification procedure Procedure voor kennisgeving van uitvoer
In een EU-lidstaat gevestigde exporteurs moeten melding maken van hun voornemen om bepaalde chemische stoffen naar een niet-EU-land te exporteren. Dit geldt voor de in bijlage I...
Similar Results Similar Results
27/02/14
De PIC-verordening is van toepassing op een lijst van afzonderlijke chemische stoffen of groepen van chemische stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, op mengsels die deze...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 12 results.

Categories Display