Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINLAND | ECHA.EUROPA.EU ECHA-16-FS-07-MT Kif tipproponi rinunzji permezz tal- ePIC Ir-Regolament ta’ Kunsens Infurmat...
Similar Results Similar Results
15/02/18
PIC - Notifiki dwar l-esportazzjoni PIC - Notifiki dwar l-esportazzjoni
L-esportazzjonijiet tal-kimiċi, it-taħlitiet, jew l-oġġetti kollha li fihom kimika waħda jew iktar soġġetti għall-PIC għandhom jiġu notifikati bil-quddiem. Huwa possibbli li...
Similar Results Similar Results
26/01/18
It-test ta’ fuq tal-manwali tal-ePic It-test ta’ fuq tal-manwali tal-ePic Manwali ePIC
L-għan tal-manwali tal-ePIC huwa li jgħin lill-utenti tal-industrija u tal-awtorità jinnavigaw is-sistema tal-IT u jgħinhom jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont ir-Regolament PIC...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC - Kimiki soġġetti għall-PIC PIC - Kimiki soġġetti għall-PIC Kimiċi soġġetti għall-PIC
It-taqsima dwar il-kimiki soġġetti għall-PIC tinkludi l-kimiċi kollha elenkati fl-Annessi rilevanti tar-Regolament PIC. Il-kimiki elenkati fl-1 Parti ta’ Anness I huma soġġetti...
Similar Results Similar Results
20/12/17
Rapportar dwar skambju ta' informazzjoni Rapportar dwar skambju ta' informazzjoni Rapportar dwar skambju ta' informazzjoni
F'konformità mar-Regolament PIC, l-ECHA, il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali nominati (DNAs) fl-Istati Membri għandhom jipprovdu informazzjoni dwar il-kimiki...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Kontenut ewlieni taċ-Ċirkolari PIC Kontenut ewlieni taċ-Ċirkolari PIC Ċirkolari PIC
Iċ-Ċirkolari PIC huwa rapport li jinħareġ darbtejn fis-sena mis-Segretarjat tal-Konvenzjoni ta' Rotterdam. Dan huwa dokument ewlieni fl-implimentazzjoni tal-proċedura PIC, u...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Rapportar annwali dwar esportazzjonijiet u importazzjonijiet PIC -test Rapportar annwali dwar esportazzjonijiet u importazzjonijiet PIC -test Rapportar annwali dwar esportazzjonijiet u importazzjonijiet PIC
Matul l-ewwel kwart ta' kull sena, l-esportaturi u l-importaturi ta' kimiki PIC jeħtieġ li jagħtu lill-awtoritajiet nazzjonali nominati tagħhom (DNAs) informazzjoni dwar...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Karta bl-informazzjoni dwar id-derogi Karta bl-informazzjoni dwar id-derogi
Karta bl-informazzjoni dwar id-deroga hija introduzzjoni fil-qosor għal esportatur dwar x'inhi deroga, x'inhuma r-rekwiżiti relatati ma' deroga u kif għandha tiġi proposta....
Similar Results Similar Results
29/11/16
Manwal tal-Industrija għall-Utent dwar il-PIC elettroniku Manwal tal-Industrija għall-Utent dwar il-PIC elettroniku Manwal tal-Industrija għall-Utent dwar il-PIC elettroniku (3,026.6k)
Annankatu 18, Kaxxa Postali 400, FI-00121 Ħelsinki, Finlandja | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Manwal tal-Industrija għall-Utent dwar...
Similar Results Similar Results
07/12/15
Gwida tal-PIC elettroniku tal- utenti (dwana) 1 (4) ta' Settembru 2015 Dokument pubbliku Annankatu 18, Kaxxa Postali 400, FI-00121 Ħelsinki, Finlandja |...
Similar Results Similar Results
13/10/15
Understanding PIC Understanding PIC Fehim tal-PIC
Ir-Regolament dwar Kunsens Informat minn Qabel (PIC, Regolament (UE 649/2012) jamministra l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' ċerti sustanzi kimiċi perikolużi u jimponi...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Rekwiżit dwar il-kunsens espliċitu
Minbarra r-rekwiżit ta' notifika, l-esportazzjoni ta' sustanzi kimiċi inkluża fil-Partijiet 2 u 3 tal-Anness I għar-Regolament PIC hija soġġetta wkoll għall-eżistenza ta'...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Export notification procedure Export notification procedure Notifika tal-proċedura tal-esportazzjoni
L-esportaturi bbażati fi Stat Membru tal-UE għandhom jinnotifikaw l-intenzjonijiet tagħhom biex jesportaw ċerti sustanzi kimiċi lejn pajjiż mhux tal-UE. Dan japplika...
Similar Results Similar Results
27/02/14
Ir-Regolament PIC japplika għal lista ta' entrati (għal sustanzi kimiċi individwali jew gruppi ta' kimiċi), li huma inklużi fl-Anness I, u għal taħlitiet li fihom dawn...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display