Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINLAND | ECHA.EUROPA.EU ECHA-17-B-09-HR Predlaganje izuzeća putem ePIC-a Uredba o prethodnom informiranom pristanku...
Similar Results Similar Results
15/02/18
Obavijesti o izvozu temeljem Uredbe PIC Obavijesti o izvozu temeljem Uredbe PIC
Za izvoz svih kemikalija, smjesa ili proizvoda koji sadrže jednu ili više kemikalija koje podliježu Uredbi PIC mora se unaprijed poslati obavijest. Pretraživanje obavijesti o...
Similar Results Similar Results
26/01/18
Ovi priručnici za upotrebu aplikacije ePIC namijenjeni su industriji i korisnicima iz nadležnih tijela kao pomoć u navigaciji kroz IT sustav te kako bi im se olakšalo...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC ‑ Kemikalije koje podliježu Uredbi o prethodno informiranom pristanku (PIC) PIC ‑ Kemikalije koje podliježu Uredbi o prethodno informiranom pristanku (PIC) Kemikalije koje podliježu Uredbi PIC
Odjeljak o kemikalijama koji se primjenjuje na PIC obuhvaća sve kemikalije navedene u odgovarajućim prilozima Uredbi PIC. Kemikalije navedene u dijelu 1. Priloga I. podliježu...
Similar Results Similar Results
20/12/17
Izvješćivanje o razmjeni informacija Izvješćivanje o razmjeni informacija Izvješćivanje o razmjeni informacija
U skladu s Uredbom o prethodnom informiranom pristanku, ECHA, Europska komisija i imenovana nacionalna tijela u državama članicama dužna su dostaviti informacije o kemikalijama...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Glavni sadržaj PIC okružnice Glavni sadržaj PIC okružnice PIC okružnica
PIC okružnica je izvješće koje Tajništvo Roterdamske konvencije objavljuje dvaput godišnje. Riječ je o ključnom dokumentu u provedbi postupka prethodnog informiranog pristanka i...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Godišnje izvješćivanje o izvozu i uvozu s prethodnim informiranim pristankom – tekst Godišnje izvješćivanje o izvozu i uvozu s prethodnim informiranim pristankom – tekst Godišnje izvješćivanje o izvozu i uvozu s prethodnim informiranim pristankom
Tijekom prvog tromjesečja svake godine izvoznici i uvoznici kemikalija obuhvaćenih uredbama o prethodnom informiranom pristanku dužni su svoja imenovana nacionalna tijela...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Izuzeće od informativnog lista Izuzeće od informativnog lista
Izuzeće od informativnog lista kratak je uvod za izvoznike o samom izuzeću, o zahtjevima povezanim s izuzećem te o postupku njegova predlaganja. Opisuje dijelove uredbe kojima...
Similar Results Similar Results
29/11/16
Korisnički priručnik za upotrebu aplikacije ePIC za industriju Korisnički priručnik za upotrebu aplikacije ePIC za industriju Korisnički priručnik za upotrebu aplikacije ePIC za industriju (2,945.7k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Korisnički priručnik za upotrebu aplikacije ePIC...
Similar Results Similar Results
25/07/16
Korisnički priručnik za ePIC (carina) 1 (4) rujan 2015. Javni dokument Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 |...
Similar Results Similar Results
13/10/15
Understanding PIC Understanding PIC Više o uredbi PIC
Uredba o prethodnom informiranom pristanku (PIC, Uredba (EU) 649/2012) uređuje područje uvoza i izvoza određenih opasnih kemikalija i propisuje obaveze poduzeća koja izvoze te...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Zahtjev izričitog pristanka
Uz obvezu obavješćivanja, izvoz kemikalija navedenih u Stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe o prethodnom pristanku (PIC) podložan je izričitom eksplicitnom pravovaljanom...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Export notification procedure Export notification procedure Postupak obavještavanja o izvozu
Izvoznici sa sjedištem u državi članici EU-a moraju priopćiti svoju namjeru izvoza određenih kemikalija u državu koja nije članica EU-a. To se odnosi na kemikalije navedene u...
Similar Results Similar Results
27/02/14
Uredba PIC primjenjuje se na popis kemikalija (pojedinačnih ili skupine kemikalija), navedenih u Prilogu I., na smjese koje sadrže te kemikalije u koncentracijama koje podliježu...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display