Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINLAND | ECHA.EUROPA.EU ECHA-16-FS-07-DA Forslag til fravigelser indsendt gennem ePIC Forordningen om forudgående ...
Similar Results Similar Results
15/02/18
PIC — Eksportanmeldelser PIC — Eksportanmeldelser
Eksport af alle kemikalier, blandinger eller artikler, der indeholder et eller flere kemikalier, der er omfattet af PIC, skal anmeldes i forvejen. Du kan søge efter...
Similar Results Similar Results
26/01/18
ePIC-manualer – toptekst ePIC-manualer – toptekst ePIC-manualer
Formålet med ePIC-manualerne er at hjælpe industriens og myndighedernes brugere med at navigere rundt i IT-systemet og hjælpe dem til at opfylde deres forpligtelser i henhold...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC – Kemikalier, der er omfattet af PIC PIC – Kemikalier, der er omfattet af PIC Kemikalier, der er underlagt PIC
Afsnittet om kemikalier, der er omfattet af forudgående informeret samtykke (PIC), indeholder alle de kemikalier, der er anført i de relevante bilag til PIC-forordningen....
Similar Results Similar Results
20/12/17
Rapportering om informationsudveksling Rapportering om informationsudveksling Rapportering om informationsudveksling
I overensstemmelse med PIC-forordningen skal ECHA, Europa-Kommissionen og de udpegede nationale myndigheder i medlemsstaterne afgive information om de kemikalier, der er...
Similar Results Similar Results
30/11/16
PIC-cirkulære - hovedindhold PIC-cirkulære - hovedindhold PIC-cirkulære
PIC-cirkulæret er en rapport, der udgives to gange årligt af Rotterdamkonventionens sekretariat. Det er et nøgledokument for så vidt angår gennemførelsen af PIC-proceduren og...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Årlig rapportering om eksport og import af PIC-kemikalier - tekst Årlig rapportering om eksport og import af PIC-kemikalier - tekst Årlig rapportering om eksport og import af PIC-kemikalier
I løbet af første kvartal hvert år skal eksportører og importører af PIC-kemikalier underrette deres udpegede nationale myndigheder om, nøjagtigt hvor stor en mængde af...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Informationsarket om fravigelse Informationsarket om fravigelse
Informationsarket om fravigelse er en indføring for eksportører i, hvad fravigelse betyder, hvilke kriterier gælder herfor, og hvordan man anmoder herom. Det redegør for de dele...
Similar Results Similar Results
29/11/16
ePIC-manual for brugere i industrien ePIC-manual for brugere i industrien ePIC-manual for brugere i industrien (2,880.9k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tlf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu ePIC-manual for brugere i industrien Version 1.3 ...
Similar Results Similar Results
07/12/15
ePIC brugervejledning (toldvæsenet) 1 (4) September 2015 Offentligt dokument Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tlf. +358 9...
Similar Results Similar Results
13/10/15
Understanding PIC Understanding PIC Om PIC
Forordningen om forudgående informeret samtykke (PIC- forordningen, forordning (EU) nr. 649/2012) regulerer import og eksport af visse farlige kemikalier og pålægger...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Krav om udtrykkeligt samtykke
Ud over anmeldelseskravet kræves det ved eksport af kemikalier, som er opført i del 2 og 3 i bilag I til PIC-forordningen, at der foreligger et gyldigt udtrykkeligt samtykke...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Export notification procedure Export notification procedure Eksportanmeldelsesprocedure
Eksportører, som er hjemmehørende i en EU-medlemsstat, skal anmelde deres hensigt om at eksportere visse kemikalier til et land uden for EU. Dette gælder for de kemikalier,...
Similar Results Similar Results
27/02/14
PIC-forordningen gælder for en liste over individuelle kemikalier eller kemikaliegrupper, som er opført i bilag I, for blandinger, der indeholder disse kemikalier i en...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display