Search

Results for tag Partners and networks
Showing 24 results.
Most relevant Last modified
CSR/ES-färdplan – användningskartor – bibliotek CSR/ES-färdplan – användningskartor – bibliotek
Detta bibliotek omfattar användningsbeskrivningar och indataparametrar för exponeringsbedömningar av arbetstagare (SWED), konsumenter (SCED) samt miljö (SPERC), som har...
Similar Results Similar Results
14/06/18
International Cooperation - Cooperation with peer agencies International Cooperation - Cooperation with peer agencies Samarbete med kollegiala tillsynsmyndigheter
Europeiska kemikaliemyndigheten har samarbetsavtal (samförståndsavtal eller avsiktsförklaring) med tillsynsmyndigheter i fyra länder: Australien, Kanada, Japan och USA....
Similar Results Similar Results
02/03/18
Europeiska kommissionen och Echa Europeiska kommissionen och Echa EU-institutioner och EU-organ
Echa (Europeiska kemikaliemyndigheten) är en av EU:s byråer och lyder därför under EU:s lagstiftning, men verkar fristående från EU:s institutioner (rådet, parlamentet,...
Similar Results Similar Results
22/12/17
Lägga till information i kartbiblioteket Lägga till information i kartbiblioteket
Lägga till information i kartbiblioteket Branschorganisationer uppmanas att använda sig av webbformuläret nedan för att lägga till användningskartor och tillhörande filer i...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Link - Risk Communication Network Link - Risk Communication Network Nätverk för riskkommunikation
Related documents Guidance on the communication of information on the risks and safe use of chemicals [PDF] [EN] Study on Communication on the safe use of chemicals to the...
Similar Results Similar Results
08/08/17
Se även ECHA's approach to engagement with its Accredited Stakeholder Organisations [PDF] [EN]
Similar Results Similar Results
08/08/17
Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hur nedströmsanvändare kan hantera exponeringsscenarier ...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Security Officers' Network Security Officers' Network Nätverk för säkerhetsansvariga
Security Officers' Network (SON) inrättades 2007 som en undergrupp till Europeiska kommissionens arbetsgrupp för det praktiska verkställandet av Reach-förordningen. SON är ett...
Similar Results Similar Results
21/12/15
Member State Competent Authorities Member State Competent Authorities Medlemsstater och behöriga myndigheter
Samarbete med medlemsstaterna Echa samarbetar nära med EU:s medlemsstater och EES-länderna (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) Norge, Island och Liechtenstein....
Similar Results Similar Results
18/09/15
International Cooperation - support to eu policies International Cooperation - support to eu policies Stöd till EU:s politik för yttre förbindelser
I EU:s utvidgningspolitik och den europeiska grannskapspolitiken ingår särskilda åtgärder för att främja samverkan mellan olika tredjelandsgrupper och EU:s organ....
Similar Results Similar Results
15/07/15
CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT (169.4k)
1 DIREKTÖRERNAS KONTAKTGRUPP FÖRSTA VERSIONEN (4 juni 2014) CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT I. Interna förberedelser II. Personliga kriterier...
Similar Results Similar Results
04/07/14
HelpNet HelpNet
HelpNet är ett nätverk som består av Echa och de nationella stöd- informationspunkterna för BPR, CLP och Reach. Nätverket skapades för att förbättra samarbetet om frågor av...
Similar Results Similar Results
07/05/14
Nätverk för informatörer Nätverk för informatörer Kommunikatörernas nätverk
Nätverket sammanför informatörer från Echa och de ackrediterade intresseorganisationerna för att de ska kunna delge varandra sina planer och diskutera synergier inom...
Similar Results Similar Results
17/04/14
Icke-statlig organisation – Echas diskussionsplattform Icke-statlig organisation – Echas diskussionsplattform Plattformen för diskussioner mellan icke-statliga organisationer och Echa
Vi anordnar återkommande möten med våra icke-statliga, ackrediterade intresseorganisationer för att diskutera aktuella frågor som är av intresse för civilsamhället. Alla...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Samarbete med ackrediterade intresseorganisationer Samarbete med ackrediterade intresseorganisationer Samarbete med ackrediterade intressentorganisationer
Samarbete med ackrediterade intresseorganisationer bidrar till ett effektivt informationsflöde både från fältet till Echa och vice versa. Ackrediterade intresseorganisationer...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Hur man blir en ackrediterad intresseorganisation Hur man blir en ackrediterad intresseorganisation Ansökan om ackreditering
Om du representerar ditt kompetensområde på EU-nivå och är intresserad av ett närmare samarbete med oss, är du välkommen att ansöka om att bli en ackrediterad...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Seminarier för ackrediterade intressentorganisationer är plattformar för strategiska diskussioner mellan oss och våra ackrediterade intressentorganisationer. Seminarierna ger...
Similar Results Similar Results
11/03/14
Ackrediterade intressentorganisationer Ackrediterade intressentorganisationer Ackrediterade intressentorganisationer
Nedanstående organisationer är för närvarande ackrediterade av Echa. Mer information om dessa organisationer finns på deras webbplatser.
Similar Results Similar Results
14/02/14
Faktablad Internationellt samarbete Faktablad Internationellt samarbete Faktablad Internationellt samarbete (195.4k)
annegatan 18, box 400, fi-00121 helsingfors, finland | echa.europa.eu Faktablad Europeiska kemikaliemyndigheten Europeiska kemikaliemyndigheten samarbetar med...
Similar Results Similar Results
04/11/13
International Cooperation - awareness raising International Cooperation - awareness raising Öka medvetenheten i de viktigaste länderna utanför EU
Europeiska kemikaliemyndigheten får regelbundet förfrågningar från myndigheter och näringsliv utanför EU om att ta emot gruppbesök och att hålla föredrag för att förklara...
Similar Results Similar Results
17/09/13
International Cooperation - Multilateral work International Cooperation - Multilateral work Multilateralt arbete för kemikaliesäkerhet
Europeiska kemikaliemyndighetens internationella samarbete gäller också EU:s åtaganden för sund kemikaliehantering enligt multilaterala avtal under FN:s överinseende. Dessa är...
Similar Results Similar Results
16/09/13
International Cooperation - OECD Related work International Cooperation - OECD Related work Arbete relaterat till OECD
EU bedriver ett nära samarbete på internationell nivå för sund kemikaliehantering. OECD är den huvudorganisation som leder detta arbete. Europeiska kemikaliemyndighetens roll...
Similar Results Similar Results
13/09/13
International Cooperation - World Map International Cooperation - World Map Internationellt samarbete
Echas samverkan med världen utanför EU
Similar Results Similar Results
13/09/13
Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe
Subscribe To subscribe to the Newsletter and other ECHA news, please enter your email.
Similar Results Similar Results
24/08/12
Showing 24 results.

Categories Display