Search

Results for tag Partners and networks
Showing 24 results.
Most relevant Last modified
Plan działania w zakresie CSR-ES – mapy zastosowań – biblioteka Plan działania w zakresie CSR-ES – mapy zastosowań – biblioteka
Niniejsza biblioteka zawiera udostępnione przez organizacje sektorowe opisy zastosowań i parametry wejściowe na potrzeby oceny narażenia pracowników (SWED), oceny narażenia...
Similar Results Similar Results
14/06/18
International Cooperation - Cooperation with peer agencies International Cooperation - Cooperation with peer agencies Współpraca z równorzędnymi agencjami regulacyjnymi
Agencja podpisała umowy o współpracy (protokół ustaleń lub oświadczenie intencyjne) z agencjami regulacyjnymi z 4 państw: Australii, Kanady, Japonii i USA. Umowy zawarto na...
Similar Results Similar Results
02/03/18
ECHA i Komisja Europejska ECHA i Komisja Europejska Instytucje i organy UE
Jako jedna z agencji Unii Europejskiej ECHA podlega przepisom unijnego prawa publicznego, chociaż funkcjonuje niezależnie od instytucji Unii Europejskiej (Rady, Parlamentu,...
Similar Results Similar Results
22/12/17
Przesyłanie informacji do biblioteki map zastosowań Przesyłanie informacji do biblioteki map zastosowań
Przesyłanie informacji do biblioteki map zastosowań Stowarzyszenia sektorowe są proszone o korzystanie z poniższego formularza internetowego przy przesyłaniu opracowanych przez...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Link - Risk Communication Network Link - Risk Communication Network Sieć przekazywania informacji o ryzyku
Related documents Guidance on the communication of information on the risks and safe use of chemicals [PDF] [EN] Study on Communication on the safe use of chemicals to the...
Similar Results Similar Results
08/08/17
Zob. również ECHA's approach to engagement with its Accredited Stakeholder Organisations [PDF] [EN] List of Stakeholder organisations considered to meet the criteria established...
Similar Results Similar Results
08/08/17
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Jak dalsi użytkownicy mogą postępować ze...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Sieć urzędników ds. bezpieczeństwa Sieć urzędników ds. bezpieczeństwa Sieć urzędników ds. bezpieczeństwa
Sieć urzędników ds. bezpieczeństwa (Security Officers' Network – SON) została utworzona w 2007 r. jako podgrupa grupy roboczej Komisji Europejskiej do spraw praktycznych...
Similar Results Similar Results
21/12/15
Member State Competent Authorities Member State Competent Authorities Państwa członkowskie i właściwe organy
Współpraca z państwami członkowskimi ECHA ściśle współpracuje z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Norwegią,...
Similar Results Similar Results
18/09/15
International Cooperation - support to eu policies International Cooperation - support to eu policies Wsparcie polityki stosunków zewnętrznych UE
Polityka rozszerzenia UE i europejska polityka sąsiedztwa obejmują specjalne środki mające na celu zachęcenie do nawiązywania kontaktów między konkretnymi grupami państw...
Similar Results Similar Results
15/07/15
LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DOBREGO KONSULTANTA LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DOBREGO KONSULTANTA LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DOBREGO KONSULTANTA (135.8k)
1 GRUPA KONTAKTOWA DYREKTORÓW WYDANIE PIERWSZE (4 czerwca 2014 r.) LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DOBREGO KONSULTANTA I. Wewnętrzne prace...
Similar Results Similar Results
14/07/14
HelpNet HelpNet
HelpNet jest siecią, w skład której wchodzą ECHA oraz krajowe centra informacyjne BPR, CLP i REACH. Sieć stworzono w celu usprawnienia współpracy w sprawach z zakresu wspólnych...
Similar Results Similar Results
07/05/14
Sieć pełnomocników ds. komunikacji Sieć pełnomocników ds. komunikacji Sieć komunikatorów
Sieć umożliwia współpracę pełnomocników ds. komunikacji ECHA i akredytowanych zainteresowanych podmiotów, mającą na celu wymianę informacji dotyczących planów oraz omawianie...
Similar Results Similar Results
17/04/14
Platforma dyskusyjna NGO – ECHA Platforma dyskusyjna NGO – ECHA Platforma dyskusji między NGO - ECHA
Organizujemy spotkania z naszymi akredytowanymi organizacjami pozarządowymi (NGO) zrzeszającymi zainteresowane podmioty w celu omówienia aktualnych kwestii mających znaczenie...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Współpraca z akredytowanymi zainteresowanymi podmiotami Współpraca z akredytowanymi zainteresowanymi podmiotami Współpraca z akredytowanymi organizacjami zrzeszającymi zainteresowane podmioty
Współpraca z akredytowanymi organizacjami zrzeszającymi zainteresowane podmioty przyczynia się do zapewnienia sprawnego przepływu informacji między danym sektorem i Agencją....
Similar Results Similar Results
12/03/14
Jeżeli dana organizacja reprezentuje swój obszar kompetencji na szczeblu UE i jest zainteresowana bliższą współpracą z ECHA, może ubiegać się o status akredytowanej organizacji...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Warsztaty akredytowanych podmiotów zainteresowanych to platformy strategicznych dyskusji między nami a naszymi akredytowanymi podmiotami zainteresowanymi. Warsztaty umożliwiają...
Similar Results Similar Results
11/03/14
Akredytowane organizacje zrzeszające zainteresowane podmioty Akredytowane organizacje zrzeszające zainteresowane podmioty Akredytowane organizacje zrzeszające zainteresowane podmioty
Poniżej znajduje się wykaz aktualnych akredytowanych organizacji zrzeszających zainteresowane podmioty ECHA. Więcej informacji na temat każdej z tych organizacji można znaleźć...
Similar Results Similar Results
14/02/14
Broszura informacyjna Współpraca międzynarodowa Broszura informacyjna Współpraca międzynarodowa Broszura informacyjna Współpraca międzynarodowa (197.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu Broszura informacyjna Europejska Agencja Chemikaliów Europejska Agencja Chemikaliów ...
Similar Results Similar Results
04/11/13
International Cooperation - awareness raising International Cooperation - awareness raising Zwiększanie świadomości w kluczowych krajach poza UE
Zarówno organy, jak i przedstawiciele przemysłu spoza UE regularnie zwracają się do ECHA o możliwość zorganizowania wizyt grupowych i prezentacji wyjaśniających rozporządzenia...
Similar Results Similar Results
17/09/13
International Cooperation - Multilateral work International Cooperation - Multilateral work Wielostronne prace dotyczące bezpieczeństwa chemicznego
Współpraca międzynarodowa Agencji odnosi się również do zobowiązań UE w zakresie prawidłowego zarządzania substancjami chemicznymi na podstawie umów wielostronnych pod...
Similar Results Similar Results
16/09/13
International Cooperation - OECD Related work International Cooperation - OECD Related work Prace związane z OECD
UE ściśle współpracuje na szczeblu międzynarodowym w celu prawidłowego zarządzania substancjami chemicznymi. OECD pełni rolę przewodniej organizacji kierującej pracami. Rola...
Similar Results Similar Results
13/09/13
International Cooperation - World Map International Cooperation - World Map Współpraca międzynarodowa
Oddziaływania ECHA ze światem poza UE
Similar Results Similar Results
13/09/13
Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe
Subscribe To subscribe to the Newsletter and other ECHA news, please enter your email.
Similar Results Similar Results
24/08/12
Showing 24 results.

Categories Display