Search

Results for tag Partners and networks
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
Netwerk van veiligheidsfunctionarissen Netwerk van veiligheidsfunctionarissen Netwerk veiligheidsfunctionarissen
Het netwerk van veiligheidsfunctionarissen (SON) is in 2007 opgezet als subgroep van de voormalige werkgroep van de Europese Commissie voor de praktische voorbereiding van...
Similar Results Similar Results
24/01/20
CSR-ES-routekaart - gebruikskaarten - bibliotheek CSR-ES-routekaart - gebruikskaarten - bibliotheek
Deze bibliotheek bevat de gebruiksbeschrijving en de inputparameters voor beoordelingen van de blootstelling van werknemers (SWED's), consumenten (SCED's) en milieu (SPERC's),...
Similar Results Similar Results
14/06/18
International Cooperation - Cooperation with peer agencies International Cooperation - Cooperation with peer agencies Samenwerking met soortgelijke regelgevende agentschappen
Het Agentschap heeft samenwerkingsovereenkomsten (memoranda van overeenstemming of intentieverklaringen tot samenwerking) ondertekend met regelgevende instanties in vier...
Similar Results Similar Results
02/03/18
De Europese Commissie en ECHA De Europese Commissie en ECHA EU-instellingen en andere organen
ECHA valt als EU-agentschap onder Europees publiekrecht, maar opereert onafhankelijk van de EU-instellingen (Raad, Parlement, Commissie etc.) en heeft eigen...
Similar Results Similar Results
22/12/17
Informatie indienen voor opname in de gebruikskaartenbibliotheek Informatie indienen voor opname in de gebruikskaartenbibliotheek
Informatie indienen voor opname in de gebruikskaartenbibliotheek Sectorverenigingen worden uitgenodigd gebruik te maken van het webformulier hieronder om door hen ontwikkelde...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Zie ook ECHA's approach to engagement with its Accredited Stakeholder Organisations [PDF] [EN]
Similar Results Similar Results
08/08/17
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hoe ga ik als downstreamgebruiker met ...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Member State Competent Authorities Member State Competent Authorities Lidstaten en bevoegde autoriteiten
Samenwerking met de lidstaten ECHA werkt nauw samen met de lidstaten van de Europese Unie (EU) en met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (landen van de Europese Economische...
Similar Results Similar Results
18/09/15
International Cooperation - support to eu policies International Cooperation - support to eu policies Steun voor het externe beleid van de EU
In het uitbreidingsbeleid en het nabuurschapsbeleid van de Europese Unie zijn speciale maatregelen opgenomen om interactie tussen specifieke groepen van derde landen en de...
Similar Results Similar Results
15/07/15
HelpNet HelpNet
HelpNet is een netwerk dat bestaat uit de ECHA-helpdesk en de BPR-, CLP- en REACH-helpdesks. Het netwerk werd opgericht om de samenwerking op het gebied van vraagstukken van...
Similar Results Similar Results
07/05/14
Netwerk van communicatieverantwoordelijken Netwerk van communicatieverantwoordelijken Netwerk van communicatieverantwoordelijken
Het netwerk brengt communicatieverantwoordelijken van ECHA en de erkende belanghebbenden bijeen om plannen te delen en synergieën in hun voorlichtingsactiviteiten te bespreken. ...
Similar Results Similar Results
17/04/14
Ngo's - ECHA-overlegplatform Ngo's - ECHA-overlegplatform Discussieplatform tussen ECHA en ngo's
We organiseren regelmatig bijeenkomsten met onze erkende niet-gouvernementele belangenorganisaties, waarin onderwerpen worden besproken die van belang zijn voor het...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Samenwerking met erkende belangenorganisaties Samenwerking met erkende belangenorganisaties Samenwerking met erkende belangenorganisaties
De samenwerking met erkende belanghebbenden draagt bij tot een efficiënte uitwisseling van informatie tussen de betrokken sectoren en ECHA. Erkende belangenorganisaties...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Een erkende belangenorganisatie worden Een erkende belangenorganisatie worden Een erkende belangenorganisatie worden
Als u uw vakgebied op EU-niveau vertegenwoordigt en geïnteresseerd bent in een nauwere samenwerking met ons, nodigen wij u van harte uit om de status van erkende...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Accredited Stakeholder Workshop Accredited Stakeholder Workshop Workshop met erkende belanghebbenden
De workshops met erkende belanghebbenden zijn een platform voor strategische discussies tussen ons en onze erkende belanghebbenden. Via deze workshops kunnen erkende...
Similar Results Similar Results
11/03/14
Erkende belangenorganisaties Erkende belangenorganisaties Erkende belangenorganisaties
Zie hieronder een overzicht van alle erkende belangenorganisaties van ECHA. Meer informatie over deze organisaties is te vinden op hun websites.
Similar Results Similar Results
14/02/14
Factsheet Internationale samenwerking Factsheet Internationale samenwerking Factsheet Internationale samenwerking (195.6k)
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu Factsheet Europees Agentschap voor chemische stoffen Het Europees Agentschap voor chemische...
Similar Results Similar Results
04/11/13
International Cooperation - awareness raising International Cooperation - awareness raising Bewustmaking van belangrijke landen buiten de EU
Regelmatig krijgt ECHA van belangstellenden uit niet-EU-landen, zowel van overheidsinstanties als van de industrie, het verzoek om groepen bezoekers te ontvangen en in...
Similar Results Similar Results
17/09/13
International Cooperation - Multilateral work International Cooperation - Multilateral work Multilaterale werkzaamheden op het gebied van chemische veiligheid
De internationale samenwerking van het Agentschap betreft eveneens de EU-verplichtingen voor een gezond beheer van chemische stoffen in het kader van multilaterale...
Similar Results Similar Results
16/09/13
International Cooperation - OECD Related work International Cooperation - OECD Related work Activiteiten in verband met de OESO
De EU werkt op internationaal niveau nauw samen op het gebied van gezond beheer van chemische stoffen. De OESO is de belangrijkste organisatie die deze werkzaamheden...
Similar Results Similar Results
13/09/13
International Cooperation - World Map International Cooperation - World Map Internationale samenwerking
Interactie van ECHA met de wereld buiten de EU
Similar Results Similar Results
13/09/13
Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe
Subscribe To subscribe to the Newsletter and other ECHA news, please enter your email.
Similar Results Similar Results
24/08/12
Showing 22 results.

Categories Display