Search

Results for tag Partners and networks
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
CSR / Plan za ES – karte uporabe – knjižnica CSR / Plan za ES – karte uporabe – knjižnica
Ova knjižnica uključuje opis uporabe i ulazne parametre za procjenu izloženosti radnika (SWED), procjenu izloženosti potrošača (SCED) i procjenu izloženosti okoliša (SPERC) koje...
Similar Results Similar Results
14/06/18
International Cooperation - Cooperation with peer agencies International Cooperation - Cooperation with peer agencies Suradnja s ravnopravnim regulatornim agencijama
Agencija je sporazume o suradnji (Memorandum o razumijevanju (MoR) ili Pismo namjere) sklopila s regulatornim agencijama u četiri države: Australiji, Kanadi, Japanu i...
Similar Results Similar Results
02/03/18
EU Institutions, bodies and agencies EU Institutions, bodies and agencies Institucije i tijela EU-a
ECHA, kao agencija Europske unije, uređena je javnim pravom Europske unije, ali ona djeluje neovisno o institucijama Europske unije (Vijeću, Parlamentu, Komisiji itd.) i ima...
Similar Results Similar Results
22/12/17
Podnošenje informacija u knjižnicu karata uporabe Podnošenje informacija u knjižnicu karata uporabe
Podnošenje informacija u knjižnicu karata uporabe Sektorska udruženja mogu se koristiti mrežnim obrascem u nastavku za podnošenje karata uporabe i pripadajućih datoteka koje su...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Vidi još i ECHA's approach to engagement with its Accredited Stakeholder Organisations [PDF] [EN]
Similar Results Similar Results
08/08/17
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kako daljnji korisnici mogu postupati sa scenarijima...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Security Officers' Network Security Officers' Network Mreža sigurnosnih službenika
Mreža sigurnosnih službenika (SON) utemeljena je 2007. kao podskupina bivše radne skupine Europske komisije za praktične pripreme za REACH. SON je mreža stručnjaka iz nadležnih...
Similar Results Similar Results
21/12/15
Member State Competent Authorities Member State Competent Authorities Države članice i nadležna tijela authorities
Suradnja s državama članicama ECHA blisko surađuje s državama članicama Europske unije i državama Europskog gospodarskog prostora (EGP), Norveškom, Islandom i Lihtenštajnom....
Similar Results Similar Results
18/09/15
International Cooperation - support to eu policies International Cooperation - support to eu policies Podrška politici EU-a o vanjskim odnosima
Politika proširenja Europske unije i Europska politika susjedstva (ENP) sadrže posebne mjere omogućavanja interakcije između specifičnih skupina trećih zemalja i agencija...
Similar Results Similar Results
15/07/15
KONTROLNI POPIS ZA ZAPOŠLJAVANJE DOBROG SAVJETNIKA KONTROLNI POPIS ZA ZAPOŠLJAVANJE DOBROG SAVJETNIKA KONTROLNI POPIS ZA ZAPOŠLJAVANJE DOBROG SAVJETNIKA (85.8k)
1 KONTAKTNA SKUPINA DIREKTORA PRVO IZDANJE (4. lipnja 2014.) KONTROLNI POPIS ZA ZAPOŠLJAVANJE DOBROG SAVJETNIKA I. Unutarnje pripreme II. Osobni...
Similar Results Similar Results
04/07/14
HelpNet HelpNet
HelpNet je mreža koju čine ECHA i nacionalne službe za pomoć za BPR, CLP i REACH. Mreža je uspostavljena za poboljšanje suradnje u pitanjima od zajedničkog interesa. Koristi od...
Similar Results Similar Results
07/05/14
Mreža komunikatora Mreža komunikatora Mreža komunikatora
Mreža povezuje komunikatore iz ECHA-e i akreditirane dionike kako bi razmijenili planove i raspravili o sinergiji u komunikacijskim aktivnostima. Ciljevi mreže su: 1. razmjena...
Similar Results Similar Results
17/04/14
Mrežu za razmjenu informacija o riziku (engl. RCN) osnovao je u jesen 2008. izvršni direktor ECHA-e i ona okuplja predstavnike ovlaštenih tijela država članica, na nacionalnoj...
Similar Results Similar Results
08/04/14
Platforma za raspravu između ECHA-e i nevladinih organizacija Platforma za raspravu između ECHA-e i nevladinih organizacija Platforma za rasprave između ECHA-e i nevladinih organizacija
Održavamo redovite sastanke s nevladinim organizacijama koje su akreditirani dionici kako bismo raspravili aktualna pitanja građanskog društva. Sve akreditirane nevladine...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Suradnja s akreditiranim organizacijama dionika (ASO) Suradnja s akreditiranim organizacijama dionika (ASO) Suradnja s akreditiranim organizacijama dionicima
Suradnja s akreditiranim dionicima pridonosi učinkovitom protoku informacija s terena prema ECHA-i te obrnuto. Akreditirane organizacije dionika mogu podržati ECHA-in rad putem...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Dobivanje statusa akreditirane organizacije dionika Dobivanje statusa akreditirane organizacije dionika Kako postati akreditirana organizacija dionik
Ako zastupate svoje područje djelatnosti na razini EU-a te ako ste zainteresirani za bližu suradnju s ECHA-om, slobodno podnesite zahtjev za status akreditirane organizacije...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Accredited Stakeholder Workshop Accredited Stakeholder Workshop Radionica za akreditirane dionike
Radionice za akreditirane dionike predstavljaju platformu za razgovore između nas i naših akreditiranih dionika. One omogućuju akreditiranim dionicama da sudjeluju u utvrđivanju...
Similar Results Similar Results
11/03/14
Akreditirane organizacije dionici Akreditirane organizacije dionici Akreditirane organizacije dionici
Dalje u tekstu navedene su organizacije dionici trenutačno akreditirane pri ECHA-i. Više informacija o svakoj od tih organizacija moguće je naći na mrežnim stranicama tih...
Similar Results Similar Results
14/02/14
Osnovni podaci Međunarodna suradnja Osnovni podaci Međunarodna suradnja Osnovni podaci Međunarodna suradnja (629.5k)
annankatu 18., p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finska | echa.europa.eu Osnovni podaci Europska agencija za kemikalije Europska agencija za kemikalije surađuje sa...
Similar Results Similar Results
04/11/13
International Cooperation - awareness raising International Cooperation - awareness raising Podizanje svijesti za ključne zemlje izvan EU-a
Korisnici izvan EU, kako tijela tako i industrija, redovno od Europske agencije za kemikalije (ECHA) zahtijevaju prihvat grupa i održavanje prezentacija o propisima EU i o...
Similar Results Similar Results
17/09/13
International Cooperation - OECD Related work International Cooperation - OECD Related work Rad vezan uz OECD
EU usko surađuje na postizanju ispravnog rukovanja kemikalijama na međunarodnoj razini. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) glavna je organizacija koja upravlja...
Similar Results Similar Results
13/09/13
International Cooperation - World Map International Cooperation - World Map Međunarodna suradnja
Suradnja agencije ECHA s državama izvan EU-a
Similar Results Similar Results
13/09/13
Showing 22 results.

Categories Display