Search

Results for tag Jobs
Most relevant Last modified
Vyslaný národný expert (VNE) – informácie pre uchádzačov Vyslaný národný expert (VNE) – informácie pre uchádzačov Informácie pre uchádzačov
Posúdenie žiadostí Žiadatelia sa budú posudzovať na základe ich akademických a odborných kvalifikácií a ich vhodnosti pre prácu. Uchádzači zaradení do užšieho zoznamu musia...
Similar Results Similar Results
07/11/19
Vyslaní národní experti Vyslaní národní experti Vyslaní národní experti
Vyslaní národní experti sa vyberajú z orgánov verejnej služby krajín EÚ, členských štátov EZVO alebo krajiny, s ktorou sa Rada rozhodla začať prístupové rokovania. Počas...
Similar Results Similar Results
07/11/19
Čo ponúkame Čo ponúkame Čo ponúkame
Po prijatí do zamestnania budete pracovať s významnou skupinou expertov, ktorí sa venujú implementácii priekopníckych právnych predpisov EÚ o chemikáliách v prospech zdravia...
Similar Results Similar Results
30/01/17
Medziagentúrny pracovný trh Medziagentúrny pracovný trh Medziagentúrny trh práce
Agentúry Európskej únie podporujú medziagentúrny pracovný trh, aby tak prispeli k mobilite svojich vysokokvalifikovaných zamestnancov. Voľné pracovné miesta sú k dispozícii len...
Similar Results Similar Results
28/11/16
Stáže Stáže Stáže
ECHA hľadá čerstvých absolventov, ktorí majú záujem zapojiť sa do každodennej práce agentúry. Každý rok je k dispozícii 20 stáží pre absolventov vo vedeckých oblastiach ako sú...
Similar Results Similar Results
18/03/15
Postup pri prijímaní do zamestnania Postup pri prijímaní do zamestnania Proces prijímania zamestnancov
Informácie o všetkých voľných pracovných miestach sa uverejňujú na webovej stránke agentúry ECHA. Žiadosť sa musí podať do dňa uzávierky. Jedna výberová komisia preskúma všetky...
Similar Results Similar Results
31/03/14
Zamestnanci Zamestnanci Zamestnanci
Agentúra ECHA ponúka najmä dva rôzne typy pracovných miest, a to pozície dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov. Dočasní zamestnanci Pracovné miesta dočasných...
Similar Results Similar Results
13/03/14
Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom
Cieľom agentúry ECHA je vytvorenie a udržiavanie priaznivého a zdravého pracovného prostredia, ktoré zamestnancom umožňuje nájsť rovnováhu medzi pracovnými a osobnými...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Kritériá oprávnenosti Kritériá oprávnenosti Kritériá oprávnenosti
Uchádzač musí: byť štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo štátnym príslušníkom Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórska, Islandu, Lichtenštajnska) byť...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Showing 9 results.

Categories Display