Search

Results for tag Jobs
Most relevant Last modified
Oddelegowani eksperci krajowi – informacje dla kandydatów Oddelegowani eksperci krajowi – informacje dla kandydatów Informacje dla kandydatów
Ocena zgłoszeń Wnioskodawcy będą oceniani na podstawie ich kwalifikacji naukowych i zawodowych oraz ich adekwatności do przedmiotowego stanowiska. Kandydaci umieszczeni na...
Similar Results Similar Results
07/10/19
Oddelegowani eksperci krajowi Oddelegowani eksperci krajowi Oddelegowani eksperci krajowi
Eksperci krajowi są delegowani z administracji publicznej państw UE. Pracując okresowo w agencji wnoszą do niej swoje wyjątkowe umiejętności i wiedzę, a jednocześnie sami...
Similar Results Similar Results
07/10/19
18 października 2017 r. 1 Informacje dotyczące ręcznej weryfikacji podczas weryfikacji kompletności ECHA przeprowadza weryfikację kompletności w przypadku...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Co oferuje agencja Co oferuje agencja Co oferujemy
ECHA oferuje pracę w grupie wiodących specjalistów pracujących nad wdrożeniem przełomowych przepisów UE w dziedzinie chemikaliów, mających na celu działanie na rzecz ludzkiego...
Similar Results Similar Results
30/01/17
Międzyagencyjny rynek pracy Międzyagencyjny rynek pracy Międzyagencyjny rynek pracy
Aby wspierać mobilność personelu o wysokich kwalifikacjach, agencje Unii Europejskiej promują międzyagencyjny rynek pracy. Wolne stanowiska są dostępne wyłącznie dla pracowników...
Similar Results Similar Results
28/11/16
Praktyki Praktyki Staże
ECHA szuka wykwalifikowanych absolwentów, którzy chcieliby włączyć się w codzienną pracę Agencji. Oferujemy do 20 staży absolwenckich rocznie obejmujących dziedziny naukowe...
Similar Results Similar Results
18/03/15
Proces rekrutacji Proces rekrutacji Proces rekrutacji
Wszystkie oferty pracy są ogłaszane na stronie internetowej agencji. Kompletne podania należy złożyć przed upływem ostatecznego terminu składania podań. Jedna z komisji...
Similar Results Similar Results
31/03/14
Pracownicy Pracownicy Pracownicy
ECHA oferuje dwa rodzaje stanowisk: pracownika tymczasowego i pracownika kontraktowego. Pracownicy tymczasowi Pracownicy tymczasowi są klasyfikowani do dwóch grup funkcyjnych w...
Similar Results Similar Results
13/03/14
Równowaga pomiędzy pracą i życiem prywatnym Równowaga pomiędzy pracą i życiem prywatnym Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
Agencja pragnie stworzyć i utrzymać zdrowe i wspierające środowisko pracy, które umożliwi pracownikom zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym....
Similar Results Similar Results
22/02/13
Kryteria kwalifikacji Kryteria kwalifikacji Kryteria kwalifikacji
Kandydat musi: Być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), Władać językiem angielskim w...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Showing 10 results.

Categories Display