Search

Results for tag Jobs
Most relevant Last modified
Wat wij bieden Wat wij bieden Wat wij bieden
Zodra u in dienst treedt bij ECHA, gaat u aan de slag met een toonaangevend team van deskundigen die werken aan de implementatie van baanbrekende communautaire verordeningen...
Similar Results Similar Results
04/06/20
Gedetacheerde nationale deskundigen – informatie voor kandidaten Gedetacheerde nationale deskundigen – informatie voor kandidaten Informatie voor kandidaten
Beoordeling van sollicitaties De sollicitanten worden beoordeeld op basis van hun academische en professionele kwalificaties en hun relevantie voor de functie. De kandidaten op...
Similar Results Similar Results
07/11/19
Gedetacheerde nationale deskundigen Gedetacheerde nationale deskundigen Gedetacheerde nationale deskundigen
Gedetacheerde nationale deskundigen worden aangetrokken uit de overheidsdiensten van EU-landen, EVA-lidstaten of een land waarmee de Raad heeft besloten...
Similar Results Similar Results
07/11/19
Gemeenschappelijke banenmarkt van de EU-agentschappen Gemeenschappelijke banenmarkt van de EU-agentschappen Gemeenschappelijke banenmarkt van de EU-agentschappen
De agentschappen van de Europese Unie promoten een banenmarkt voor de verschillende agentschappen om de mobiliteit van hun hooggekwalificeerde personeel te stimuleren. Deze...
Similar Results Similar Results
28/11/16
Stages Stages Stages
ontent> ECHA is op zoek naar pas afgestudeerden die willen bijdragen tot de dagelijkse activiteiten van het Agentschap. Er zijn jaarlijks maximaal twintig stageplaatsen voor pas...
Similar Results Similar Results
18/03/15
Het aanwervingsproces Het aanwervingsproces Het aanwervingsproces
Al onze vacatures worden op de ECHA-website bekendgemaakt. U moet uw volledige sollicitatie indienen voor de afsluitdatum. Een selectiecomité toetst alle geldige sollicitaties...
Similar Results Similar Results
31/03/14
Personeel Personeel Personeel
ECHA biedt hoofdzakelijk twee verschillende soorten betrekkingen aan: tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten. Tijdelijke functionarissen Betrekkingen voor tijdelijke...
Similar Results Similar Results
13/03/14
Evenwicht tussen werk en privéleven Evenwicht tussen werk en privéleven Evenwicht tussen werk en privéleven
ECHA streeft naar de vorming en het behoud van een ondersteunende en gezonde werkomgeving, waarin de personeelsleden een gezond evenwicht kunnen vinden tussen hun professionele...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Toelatingsvoorwaarden Toelatingsvoorwaarden Toelatingsvoorwaarden
De kandidaat moet: onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) in het Engels kunnen...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Showing 9 results.

Categories Display