Search

Results for tag Jobs
Most relevant Last modified
NVE — informācija kandidātiem NVE — informācija kandidātiem Informācija kandidātiem
Pieteikumu izvērtēšana Kandidātus izvērtēs, ņemot vērā viņu akadēmisko un profesionālo kvalifikāciju, kā arī atbilstību amatam. Atlasītajiem kandidātiem būs jāpiedalās...
Similar Results Similar Results
07/10/19
Norīkotie valstu eksperti Norīkotie valstu eksperti Valstu norīkotie eksperti
ES valstu iestādes var norīkot darbam aģentūrā savus valsts ekspertus. Viņi noteiktu laiku piedalās ECHA darbā, izmantojot savas unikālās prasmes un zināšanas, un pēc tam...
Similar Results Similar Results
07/10/19
2017. gada 18. oktobris 1 Informācija par pilnīguma pārbaudes manuālo pārbaudi ECHA veic pilnīguma pārbaudi katrai ienākošai reģistrācijai, lai pārliecinātos,...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Ko mēs piedāvājam Ko mēs piedāvājam Ko mēs piedāvājam
Uzsākot darbu ECHA, strādāsiet kopā ar vadošo ekspertu grupu, kas ir izveidota, lai ieviestu jaunākos ES tiesību aktus ķimikāliju jomā, rūpējoties par cilvēku veselību un...
Similar Results Similar Results
30/01/17
Starpaģentūru darba tirgus Starpaģentūru darba tirgus Starpaģentūru darba tirgus
Eiropas Savienības aģentūras veicina starpaģentūru darba tirgus izveidi nolūkā paātrināt sava augsti kvalificētā personāla mobilitāti. Šīs vakances ir ekskluzīvi pieejamas...
Similar Results Similar Results
28/11/16
Stažēšanās Stažēšanās Prakses iespējas
ECHA meklē kvalificētus absolventus, kuri nesen beiguši augstskolu un vēlas sniegt ieguldījumu Aģentūras ikdienas darbā. Gadā tiek piedāvāts līdz pat 20 stažēšanās iespēju tādās...
Similar Results Similar Results
18/03/15
Darbā pieņemšanas process Darbā pieņemšanas process Darbā pieņemšanas process
Visas vakances publicē ECHA tīmekļa vietnē. Jums ir jāiesniedz pilns pieteikums līdz noteiktajam termiņam. Viena atlases komisija pārbaudīs, vai visi derīgie pieteikumi atbilst...
Similar Results Similar Results
31/03/14
Personāls Personāls Darbinieki
ECHA galvenokārt piedāvā divu veidu amatus: pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki. Pagaidu darbinieki Pagaidu darbinieku amati ir iedalīti divās amata pienākumu grupās...
Similar Results Similar Results
13/03/14
Darba un privātās dzīves līdzsvars Darba un privātās dzīves līdzsvars Darba un dzīves līdzsvars
ECHA mērķis ir veidot un uzturēt patīkamu un veselīgu darba vidi, kas ļauj darbiniekiem saglabāt līdzsvaru starp darba pienākumiem un privāto dzīvi. Darba un privātās dzīves...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Atbilstības kritēriji Atbilstības kritēriji Atbilstības kritēriji
Pretendentam ir jāatbilst šādiem kritērijiem: jābūt Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) dalībvalsts pilsonim; jāspēj sazināties...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Showing 10 results.

Categories Display