Search

Results for tag Jobs
Most relevant Last modified
What we offer What we offer Što nudimo
Kad se pridružite ECHA-i, radit ćete s vodećom skupinom stručnjaka posvećenih provedbi revolucionarnih zakonskih propisa Europske unije o kemikalijama u korist zdravlja ljudi i...
Similar Results Similar Results
04/06/20
Upućeni nacionalni stručnjak – informacije za kandidate Upućeni nacionalni stručnjak – informacije za kandidate Informacije za kandidate
Procjena prijava Kandidati će se procijeniti na temelju akademskih i profesionalnih kvalifikacija i njihove relevantnosti za radno mjesto. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će...
Similar Results Similar Results
07/11/19
Upućeni nacionalni stručnjaci Upućeni nacionalni stručnjaci Nacionalni stručnjaci na raspolaganju
Upućeni nacionalni stručnjaci dolaze iz javnih službi zemalja EU-a, država članica EFTA-e ili zemalja s kojima je Vijeće odlučilo otvoriti pregovore o pristupanju. Svojim...
Similar Results Similar Results
07/11/19
Međuagencijsko tržište poslova Međuagencijsko tržište poslova Međuagencijski natječaji za posao
Agencije Europske unije promiču međuagencijsko tržište poslova s ciljem promicanja mobilnosti njihova visokokvalificiranog osoblja. Ta slobodna radna mjesta isključivo su...
Similar Results Similar Results
28/11/16
Traineeships Traineeships Stažiranja
ECHA traži osobe koje su nedavno diplomirale i žele doprinijeti svakodnevnom radu Agencije. Osobama sa završenim visokim obrazovanjem svake se godine nudi do 20 mjesta za...
Similar Results Similar Results
18/03/15
The recruitment process The recruitment process Proces zapošljavanja
Sva naša slobodna radna mjesta oglašavamo na ECHA-inoj web stranici. Do navedenog roka morate podnijeti kompletnu dokumentaciju. Selekcijski odbor će pregledati sve valjane...
Similar Results Similar Results
31/03/14
Staff Staff Osoblje
ECHA uglavnom nudi dvije razlicite vrste položaja: privremeni djelatnici i ugovorni djelatnici. Privremeni djelatnici Radna mjesta za privremene djelatnike klasificirana su u...
Similar Results Similar Results
13/03/14
ECHA nastoji stvoriti i održavati podupiruće i zdravo okružje koje osoblju omogućuje da uspostavi ravnotežu između rada i privatnih obveza. Naše inicijative za uspostavu...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Eligibility criteria Eligibility criteria Kriteriji za izbor
Kandidat mora: biti državljanin države članice Europske unije ili državljanin država iz Europskog gospodarskog prostora (Norveške, Islanda, Lichtensteina), znati komunicirati na...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Showing 9 results.

Categories Display