Search

Results for tag Jobs
Most relevant Last modified
Riikide lähetatud eksperdid – teave kandidaatidele Riikide lähetatud eksperdid – teave kandidaatidele Teave kandidaatidele
Taotluste hindamine Taotlejate hindamisel võetakse arvesse nende akadeemilisi ja kutsekvalifikatsioone ning nende sobivust ametikohale. Valituks osutunud kandidaadid kutsutakse...
Similar Results Similar Results
07/10/19
Riikide lähetatud eksperdid Riikide lähetatud eksperdid Riikide lähetatud eksperdid
Riikide lähetatud eksperdid kutsutakse ECHA-sse tööle ELi riikide avalikest teenistustest. Sellised eksperdid pakuvad teatud perioodi vältel ECHA-le oma ainulaadseid oskusi ja...
Similar Results Similar Results
07/10/19
18. oktoober 2017 1 Registreerimisdokumentide terviklikkuse käsitsi kontrollimise teave ECHA kontrollib kõigi saabuvate registreerimisdokumentide...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Mida pakume Mida pakume Mida me pakume
ECHAga liitumisel töötate koos juhtivate ekspertidega, kes on pühendunud kemikaale käsitlevate ELi õigusaktide rakendamisele nii inimeste tervise ja keskkonna kui ka...
Similar Results Similar Results
30/01/17
Asutustevaheline tööturg Asutustevaheline tööturg Asutustevahelised tööpakkumised
Kõrge kvalifikatsiooniga töötajate liikuvuse suurendamiseks edendavad Euroopa Liidu asutused asutustevahelist tööturgu. Neile vabadele töökohtadele saavad kandideerida üksnes...
Similar Results Similar Results
28/11/16
Praktika Praktika Praktika
ECHA otsib äsja kõrgkooli lõpetanuid, kes soovivad osaleda ameti igapäevatöös. Amet pakub aastas praktikavõimalust kuni 20 inimesele sellistel teadusaladel nagu keemia,...
Similar Results Similar Results
18/03/15
Värbamismenetlus Värbamismenetlus Värbamisprotsess
Teave kõikide vabade ametikohtade kohta avaldatakse ECHA veebisaidil. Avaldus tuleb esitada ettenähtud tähtajaks. Valikukomisjon kontrollib kõikide avalduste vastavust vaba...
Similar Results Similar Results
31/03/14
Töötajad Töötajad Töötajad
ECHA pakub tööd peamiselt kahte tüüpi ametikohtadel – ajutistel ja lepingulistel. Ajutised töötajad Vastavalt ülesannete laadile ja tähtsusele on ajutiste töötajate ametikohad...
Similar Results Similar Results
13/03/14
Nõuded kandidaadile (sobivuskriteeriumid) Nõuded kandidaadile (sobivuskriteeriumid) Valikukriteeriumid
Kandidaat peab vastama järgmisele tingimustele: olema Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna (Norra, Island, Liechtenstein) liikmesriigi kodanik; olema võimeline suhtlema...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Showing 9 results.

Categories Display