Search

Results for tag Jobs
Most relevant Last modified
18. oktober 2017 1 Information om manuel kontrol i forbindelse med fuldstændighedskontrol ECHA udfører en fuldstændighedskontrol af hver enkelt...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Personer, der bliver ansat hos ECHA, kommer til at arbejde sammen med en førende gruppe af eksperter, der har til opgave at gennemføre EU's banebrydende kemikalielovgivning til...
Similar Results Similar Results
30/01/17
Information til ansøgere – læs venligst inden ansøgning
Similar Results Similar Results
24/01/17
Udstationerede nationale eksperter – information til ansøgere Udstationerede nationale eksperter – information til ansøgere Information til ansøgere
Vurdering af ansøgninger Ansøgerne vurderes på grundlag af deres akademiske og faglige kvalifikationer og relevansen heraf for jobbet. Ansøgere, der opføres på listen over...
Similar Results Similar Results
18/01/17
Jobmarked EU-agenturerne imellem Jobmarked EU-agenturerne imellem Interinstitutionelt jobmarked
Den Europæiske Unions agenturer har taget initiativ til et jobmarked, som skal fremme mobiliteten blandt højt kvalificerede medarbejdere i agenturerne. De ledige stillinger på...
Similar Results Similar Results
28/11/16
Praktikophold Praktikophold Praktikophold
ECHA er på udkig efter kvalificerede nyuddannede kandidater, som gerne vil bidrage til agenturets daglige arbejde. Vi har op til 20 praktikpladser om året inden for bl.a. kemi,...
Similar Results Similar Results
18/03/15
Ansættelsesprocessen Ansættelsesprocessen Ansættelsesprocessen
Alle ECHA's stillinger opslås på vores websted. Ansøgere skal indsende en fuldstændig ansøgning inden ansøgningsfristens udløb. En udvælgelseskomité gennemgår alle gyldige...
Similar Results Similar Results
31/03/14
ECHA offers mainly two different types of position: temporary agents and contract agents. Temporary agents Temporary agent posts are classified in two function groups according...
Similar Results Similar Results
13/03/14
Balance mellem arbejde og fritid Balance mellem arbejde og fritid Balance mellem arbejde og fritid
ECHA sigter mod at skabe og opretholde et støttende og sundt arbejdsmiljø, der giver medarbejderne mulighed for at skabe balance mellem jobmæssige og private forpligtelser. Vi...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier
Ansøgeren skal: være statsborger i en af EU's medlemsstater eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Norge, Island og Liechtenstein) kunne kommunikere på engelsk, da...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Showing 10 results.

Categories Display