Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Uvodne smernice o uredbi CLP Uvodne smernice o uredbi CLP Uvodne smernice o uredbi CLP (1,832.7k)
Uvodne smernice o uredbi CLP Različica 3.0 – januar 2019 1 S M E R N I C E Uvodne smernice o uredbi CLP Različica 3.0 Januar 2019 2 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Povzetek obveznosti, ki izhajajo iz vključitve snovi, ki vzbujajo veliko skrb (SVHC) na seznam kandidatnih snovi Povzetek obveznosti, ki izhajajo iz vključitve snovi, ki vzbujajo veliko skrb (SVHC) na seznam kandidatnih snovi Obveznosti v zvezi s seznamom kandidatnih snovi
Za podjetja morda veljajo pravne obveznosti, ki so posledica vključitve snovi na seznam kandidatnih snovi. Te obveznosti, veljavne od datuma vključitve, se ne nanašajo samo na...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Podpora državi članici, ki namerava pripraviti predlog za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH) Podpora državi članici, ki namerava pripraviti predlog za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH) Predložitev dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev
Kdo lahko vloži namere in dokumentacijo za usklajeno razvrstitev in označitev? Pristojni organi države članice lahko predlagajo: novo usklajeno razvrstitev in označitev (CLH),...
Similar Results Similar Results
15/10/18
Razlaga uredbe CLP Razlaga uredbe CLP Razlaga uredbe CLP
Uredba (ES št. 1272/2008) o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP) temelji na globalno usklajenem sistemu (GHS) Organizacije združenih narodov, njen namen pa je zagotoviti...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Seznam kandidatnih snovi Seznam kandidatnih snovi Seznam kandidatnih snovi
Opombe: Izvirna različica: kot izviren se šteje le seznam kandidatnih snovi, objavljen na tej spletni strani. Ob vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi na tej spletni...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Postopek usklajenega razvrščanja in označevanja Postopek usklajenega razvrščanja in označevanja Usklajena razvrstitev in označitev (CLH)
Proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki morajo (samo)razvrstiti in označiti nevarne snovi in zmesi, da zagotovijo visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja....
Similar Results Similar Results
09/04/18
Usklajeno razvrščanje in označevanje – koraki Usklajeno razvrščanje in označevanje – koraki Usklajeno razvrščanje in označevanje – koraki
Namera Postopek usklajenega razvrščanja in označevanja (CLH) se začne, ko agencija ECHA od proizvajalca, uvoznika ali nadaljnjega uporabnika prejme namero za pripravo...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Postopek usklajenega razvrščanja in označevanja Postopek usklajenega razvrščanja in označevanja Postopek usklajenega razvrščanja in označevanja
Proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki morajo (samo)razvrstiti in označiti nevarne snovi in zmesi, da zagotovijo visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja....
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display