Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Asistență acordată statului membru care intenționează să pregătească o propunere de clasificare și etichetare (C&E) armonizată Asistență acordată statului membru care intenționează să pregătească o propunere de clasificare și etichetare (C&E) armonizată Transmiterea dosarelor în scopul clasificării și etichetării armonizate
Cine poate transmite intenții și dosare pentru clasificare și etichetare (C&E) armonizată? Autoritățile competente ale statului membru pot propune: o nouă clasificare și...
Similar Results Similar Results
15/10/18
Înțelegerea CLP Înțelegerea CLP Înţelegerea CLP
Regulamentul [(CE) nr. 1272/2008] privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) se bazează pe Sistemul Global Armonizat (GHS) al Națiunilor Unite și are ca scop...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Tabel cu lista substanțelor candidate Tabel cu lista substanțelor candidate Lista substanțelor candidate
Note: Versiune autentică: Doar lista substanțelor candidate publicată pe acest site este considerată autentică. În urma includerii unei substanțe pe lista substanțelor candidate...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Procedura de clasificare și etichetare armonizată Procedura de clasificare și etichetare armonizată Clasificare şi etichetare armonizate (CLH)
Producătorii, importatorii sau utilizatorii din aval trebuie să (auto)clasifice și să eticheteze substanțele și amestecurile periculoase pentru a asigura un nivel ridicat de...
Similar Results Similar Results
09/04/18
Registrul intențiilor de clasificare și etichetare (C&E) armonizată până la obținerea rezultatelo Registrul intențiilor de clasificare și etichetare (C&E) armonizată până la obținerea rezultatelo
Statele membre sau producătorii, importatorii sau utilizatorii din aval pot propune o clasificare și etichetare (C&E) armonizată a unei substanțe. Orice persoană care deține...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Showing 5 results.

Categories Display