Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Înțelegerea CLP Înțelegerea CLP Înţelegerea CLP
Regulamentul [(CE) nr. 1272/2008] privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) se bazează pe Sistemul Global Armonizat (GHS) al Națiunilor Unite și are ca scop...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Tabel cu lista substanțelor candidate Tabel cu lista substanțelor candidate Lista substanțelor candidate
Note: Versiune autentică: Doar lista substanțelor candidate publicată pe acest site este considerată autentică. În urma includerii unei substanțe pe lista substanțelor candidate...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Registrul intențiilor de clasificare și etichetare (C&E) armonizată până la obținerea rezultatelo Registrul intențiilor de clasificare și etichetare (C&E) armonizată până la obținerea rezultatelo
Statele membre sau producătorii, importatorii sau utilizatorii din aval pot propune o clasificare și etichetare (C&E) armonizată a unei substanțe. Orice persoană care deține...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Clasificare și etichetare armonizată – panouri Clasificare și etichetare armonizată – panouri Clasificare şi etichetare armonizate (CLH)
Intenție Procesul de clasificare și etichetare armonizată începe atunci când ECHA primește o intenție de pregătire a unui dosar pentru clasificare și etichetare (C&E)...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Asistență acordată statului membru care intenționează să pregătească o propunere de clasificare și etichetare (C&E) armonizată Asistență acordată statului membru care intenționează să pregătească o propunere de clasificare și etichetare (C&E) armonizată Transmiterea dosarelor în scopul clasificării și etichetării armonizate
Cine poate transmite intenții și dosare pentru clasificare și etichetare (C&E) armonizată? Autoritățile competente ale statului membru pot propune: o nouă clasificare și...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Showing 5 results.

Categories Display