Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Asistență acordată statului membru care intenționează să pregătească o propunere de clasificare și etichetare (C&E) armonizată Asistență acordată statului membru care intenționează să pregătească o propunere de clasificare și etichetare (C&E) armonizată Transmiterea dosarelor în scopul clasificării și etichetării armonizate
Cine poate transmite intenții și dosare pentru clasificare și etichetare (C&E) armonizată? Autoritățile competente ale statului membru pot propune: o nouă clasificare și...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Etape ale procesului de clasificare și etichetare (C&E) armonizată Intenția privind C&E armonizată Intenția privind C &E armonizată Transmiterea dosarului Transmiterea dosarului...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Ghid introductiv privind Regulamentul CLP Ghid introductiv privind Regulamentul CLP Ghid introductiv privind Regulamentul CLP (1,842.5k)
Ghid introductiv privind Regulamentul CLP Versiunea 3.0 – ianuarie 2019 1 G H I D U R I Ghid introductiv privind Regulamentul CLP ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Rezumatul obligațiilor care decurg din includerea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) în lista substanțelor candidate Rezumatul obligațiilor care decurg din includerea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) în lista substanțelor candidate Obligații pentru lista substanțelor candidate
Pentru întreprinderi pot exista obligații legale care decurg din includerea substanțelor în lista substanțelor candidate. Aceste obligații, care se aplică de la data includerii...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Înțelegerea CLP Înțelegerea CLP Înţelegerea CLP
Regulamentul [(CE) nr. 1272/2008] privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) se bazează pe Sistemul Global Armonizat (GHS) al Națiunilor Unite și are ca scop...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Tabel cu lista substanțelor candidate Tabel cu lista substanțelor candidate Lista substanțelor candidate
Note: Versiune autentică: Doar lista substanțelor candidate publicată pe acest site este considerată autentică. În urma includerii unei substanțe pe lista substanțelor candidate...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Clasificare și etichetare armonizată – panouri Clasificare și etichetare armonizată – panouri Clasificare și etichetare armonizată – panouri
Intenție Procesul de clasificare și etichetare armonizată începe atunci când ECHA primește o intenție de pregătire a unui dosar pentru clasificare și etichetare (C&E)...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Procedura de clasificare și etichetare armonizată Procedura de clasificare și etichetare armonizată Procedura de clasificare și etichetare armonizată
Producătorii, importatorii sau utilizatorii din aval trebuie să (auto)clasifice și să eticheteze substanțele și amestecurile periculoase pentru a asigura un nivel ridicat de...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display