Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Samenvatting van de verplichtingen die voortvloeien uit opname van SVHC's in de Kandidatenlijst Samenvatting van de verplichtingen die voortvloeien uit opname van SVHC's in de Kandidatenlijst Verplichtingen in het kader van de kandidaatslijst
Bedrijven hebben mogelijk wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de opname van stoffen in de Kandidatenlijst. Deze verplichtingen, die gelden vanaf de datum van opname,...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Ondersteuning voor de lidstaat met de intentie tot opstelling van een CLH-voorstel. Ondersteuning voor de lidstaat met de intentie tot opstelling van een CLH-voorstel. Indiening van CLH-dossiers
Wie kan CLH-intenties en -dossiers indienen? De bevoegde instanties van de lidstaat kunnen een voorstel doen tot: een nieuwe geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH); een...
Similar Results Similar Results
15/10/18
Inzicht in CLP Inzicht in CLP Wat houdt CLP in?
Verordening ((EG) nr. 1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging - CLP) is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Tabel kandidaatslijst Tabel kandidaatslijst Kandidatenlijst
Opmerkingen: Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering Procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering Procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH)
Fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers moeten gevaarlijke stoffen en mengsels (zelf) indelen en etiketteren om een hoge mate van bescherming van de gezondheid van de...
Similar Results Similar Results
09/04/18
Register van CLH-intenties (in afwachting van de uitkomst Register van CLH-intenties (in afwachting van de uitkomst
De lidstaten en fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers kunnen een voorstel doen voor een geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) van een stof. Iedereen die...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Showing 6 results.

Categories Display