Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Inzicht in CLP Inzicht in CLP Wat houdt CLP in?
Verordening ((EG) nr. 1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging - CLP) is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Tabel kandidaatslijst Tabel kandidaatslijst Kandidatenlijst
Opmerkingen: Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Register van CLH-intenties (in afwachting van de uitkomst Register van CLH-intenties (in afwachting van de uitkomst
De lidstaten en fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers kunnen een voorstel doen voor een geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) van een stof. Iedereen die...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) - panels Geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) - panels Procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH)
Intentie De CLH-procedure begint als ECHA van een nationale bevoegde instantie of fabrikant, importeur of downstreamgebruiker een intentie tot het opstellen van een...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Ondersteuning voor de lidstaat met de intentie tot opstelling van een CLH-voorstel. Ondersteuning voor de lidstaat met de intentie tot opstelling van een CLH-voorstel. Indiening van CLH-dossiers
Wie kan CLH-intenties en -dossiers indienen? De bevoegde instanties van de lidstaat kunnen een voorstel doen tot: een nieuwe geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH); een...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Showing 5 results.

Categories Display