Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Appoġġ lill-Istat Membru li beħsiebu jħejji proposta CLH Appoġġ lill-Istat Membru li beħsiebu jħejji proposta CLH Sottomissjoni ta' dossiers CLH
Min jista’ jissottometti intenzjonijiet u dossiers CLH? L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jipproponu: klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati (CLH) ġodda,...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Il-passi tal-proċess CLH Intenzjoni CLH Intenzjoni CLH Sottomissjoni tad-dossier Sottomissjoni tad -dossier Kontroll ta’ konformità Kontroll ta’ konformità Konsultazzjoni...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Gwida introduttorja dwar ir-Regolament CLP Gwida introduttorja dwar ir-Regolament CLP Gwida introduttorja dwar ir-Regolament CLP (2,028.8k)
Gwida Introduttorja dwar ir-Regolament CLP Verżjoni 3.0 - Jannar 2019 1 G W I D A Gwida Introduttorja dwar ir-Regolament CLP Verżjoni 3.0 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Sommarju tal-obbligi li jirriżultaw mill-inklużjoni tal-SVHCS fil-Lista ta’ Kandidati Sommarju tal-obbligi li jirriżultaw mill-inklużjoni tal-SVHCS fil-Lista ta’ Kandidati Obbligi tal-lista ta’ kandidati
Il-kumpaniji jista’ jkollhom obbligi legali li jirriżultaw mill-inklużjoni ta’ sustanzi fil-Lista ta’ Kandidati. Dawn l-obbligi, li huma effettivi mid-data tal-inklużjoni, ma...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Nifhmu lil CLP Nifhmu lil CLP Nifhmu lil CLP
Ir-Regolament ((KE) Nru 1272/2008) dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ (CLP) huwa bbażat fuq is-Sistema Globalment Armonizzata (GHS) tan-Nazzjonijiet Uniti u...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Tabella bil-lista tal-kandidati Tabella bil-lista tal-kandidati Lista ta’ Kandidati
Noti: Verżjoni awtentika: Il-Lista tal-Kandidati ppubblikata fuq dan is-sit web biss hija meqjusa awtentika. Il-kumpaniji jistgħu jkollhom obbligi legali immedjati wara...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati – bordijiet Klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati – bordijiet Klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati – bordijiet
Intenzjoni Il-proċess CLH jibda meta l-ECHA tirċievi intenzjoni tat-tħejjija ta’ dossier CLH minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru, jew manifattur, importatur jew utent...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Il-proċedura tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati (CLH) Il-proċedura tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati (CLH) Il-proċedura tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati (CLH)
Il-manifatturi, l-importaturi jew l-utenti downstream għandhom (awto-) jikklassifikaw u jittikkettaw is-sustanzi u t-taħlitiet perikolużi sabiex ikun żgurat livell għoli ta’...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display