Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Izpratne par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) Izpratne par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) CLP izpratne
CLP regulas (Regula (EK) Nr. 1272/2008) pamatā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas vispārēji saskaņotā sistēma (GHS), un regulas mērķis ir nodrošināt veselības un vides augstu...
Similar Results Similar Results
30/03/21
Kopsavilkums par pienākumiem, kad kandidātu sarakstā iekļauj vielas, kas rada lielas bažas (<i>SVHC</i>) Kopsavilkums par pienākumiem, kad kandidātu sarakstā iekļauj vielas, kas rada lielas bažas (SVHC) Kandidātu saraksta saistības
Uz uzņēmumiem var attiekties juridiski pienākumi, kas ir jāpilda gadījumos, kad kandidātu sarakstā iekļauj kādas vielas. Šie pienākumi, kas stājas spēkā dienā, kad notiek...
Similar Results Similar Results
05/02/21
Atbalsts dalībvalstij, kas plāno sagatavot saskaņotas klasificēšanas un marķēšanas (CLH) priekšlikumu Atbalsts dalībvalstij, kas plāno sagatavot saskaņotas klasificēšanas un marķēšanas (CLH) priekšlikumu CLH dokumentācijas iesniegšana
Kas var iesniegt CLH nodomus un dokumentāciju? Dalībvalstu kompetentās iestādes var ierosināt: jaunu saskaņotas klasificēšanas un marķēšanas priekšlikumu; esošas saskaņotas...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Saskaņotās klasificēšanas un marķēšanas (CLH) procesa posmi nodoms CLH nodoms Dokumentācijas iesniegšana Dokumentācijas iesniegšana Atbilstības pārbaude Atbilstības pārbaude...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Ievada vadlīnijas par CLP regulu Ievada vadlīnijas par CLP regulu Ievada vadlīnijas par CLP regulu (1,807.3k)
Ievada vadlīnijas par CLP regulu 3.0. redakcija — 2019. gada janvāris 1 V A D L Ī N I J A S Ievada vadlīnijas par CLP regulu 3.0....
Similar Results Similar Results
07/05/19
Kandidātu saraksta tabula Kandidātu saraksta tabula Kandidātvielu saraksts
Piezīmes: Autentiskā versija: Par autentisku uzskata tikai kandidātu sarakstu, kas publicēts šajā tīmekļa vietnē. Pēc vielas iekļaušanas kandidātu sarakstā šajā tīmekļa vietnē...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Saskaņotā klasificēšana un marķēšana — paneļi Saskaņotā klasificēšana un marķēšana — paneļi Saskaņotā klasificēšana un marķēšana — paneļi
Nodoms Saskaņotās klasificēšanas un marķēšanas (CLH) process sākas brīdī, kad ECHA no dalībvalsts kompetentās iestādes vai ražotāja, importētāja vai pakārtotā lietotāja saņem...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Saskaņotas klasificēšanas un marķēšanas procedūra Saskaņotas klasificēšanas un marķēšanas procedūra Saskaņotas klasificēšanas un marķēšanas procedūra
Ražotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem lietotājiem ir (paš-)āklasificē un jāmarķē bīstamas vielas un maisījumi, lai nodrošinātu cilvēku veselības un vides augstu...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display