Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
A CLH-javaslatot összeállítani kívánó tagállam támogatása A CLH-javaslatot összeállítani kívánó tagállam támogatása CLH dokumentáció benyújtása
Ki nyújthat be CLH iránti szándékot és dokumentációt? A tagállami illetékes hatóságok javaslatot tehetnek az alábbiakra: új harmonizált osztályozás és címkézés (CLH), egy...
Similar Results Similar Results
22/01/20
A CLH-eljárás lépései CLH iránti szándék CLH iránti szándék Dokumentáció benyújtása Dokumentáció benyújtása Az előírásoknak való megfelelés ellenőrzése Az előírásoknak való...
Similar Results Similar Results
22/01/20
A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP-rendelet bevezető útmutatója (1,941.7k)
A CLP-rendelet bevezető útmutatója 3.0. verzió – 2019. január 1 Ú T M U T A T Ó A CLP-rendelet bevezető útmutatója 3.0. verzió 2019....
Similar Results Similar Results
07/05/19
Az SVHC anyagok jelöltlistára történő felvételéből eredő kötelezettségek összefoglalása Az SVHC anyagok jelöltlistára történő felvételéből eredő kötelezettségek összefoglalása Jelöltlistával kapcsolatos követelmények
A vállalatok számára jogi kötelezettséget keletkeztethet az anyagok jelöltlistára történő felvétele. Ezek a kötelezettségek, amelyeket a jelöltlistára való felvétel időpontjától...
Similar Results Similar Results
14/12/18
A CLP megismerése A CLP megismerése A CLP-rendelet megértése
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló CLP-rendelet (1272/2008/EK rendelet) az ENSZ globálisan harmonizált rendszerén (GHS) alapul, és...
Similar Results Similar Results
03/10/18
A jelöltlistát tartalmazó táblázat A jelöltlistát tartalmazó táblázat Jelöltlista
Megjegyzések: Hiteles változat: Kizárólag az e weboldalon közzétett jelöltlista tekintendő hitelesnek. A vegyi anyag e weboldalon található jelöltlistára kerülése a vállalatra...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Harmonizált osztályozás és címkézés - panelek Harmonizált osztályozás és címkézés - panelek Harmonizált osztályozás és címkézés - panelek
Szándék A harmonizált osztályozási és címkézési eljárás akkor indul meg, amikor valamely tagállami illetékes hatóság, gyártó, importőr vagy továbbfelhasználó bejelenti az...
Similar Results Similar Results
11/01/18
A harmonizált osztályozási és címkézési eljárás A harmonizált osztályozási és címkézési eljárás A harmonizált osztályozási és címkézési eljárás
A gyártóknak, az importőröknek vagy a továbbfelhasználóknak a veszélyes anyagokat és keverékeket (önállóan) osztályozni és címkézni kell az emberi egészség és a környezet magas...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display