Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Podrška državi članici koja namjerava pripremiti prijedlog usklađenog razvrstavanja i označivanja (CLH) Podrška državi članici koja namjerava pripremiti prijedlog usklađenog razvrstavanja i označivanja (CLH) Podnošenje dosjea o usklađenom razvrstavanju i označivanju
Tko može podnijeti pisma namjere i dosjee za usklađeno razvrstavanje i označivanje? Nadležna tijela država članica mogu predložiti sljedeće: novo usklađeno razvrstavanje i...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Koraci u postupku usklađenog razvrstavanja i označivanja (CLH) Pismo namjere o usklađivanju razvrstavanja i označivanja Pismo namjere o usklađivanju razvrstavanja i označivanja...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Smjernice za označavanje i pakiranje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Smjernice za označavanje i pakiranje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Smjernice za označavanje i pakiranje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (3,618.8k)
2 S M J E R N I C E Smjernice o označivanju i pakiranju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Inačica 4.0. Ožujak 2019. 2 Smjernice o označivanju i pakiranju ...
Similar Results Similar Results
02/10/19
Uvodne smjernice o Uredbi CLP CLP je Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Uvodne smjernice o Uredbi CLP CLP je Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Uvodne smjernice o Uredbi CLP CLP je Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (2,034.2k)
Uvodne smjernice o Uredbi CLP Inačica 3.0. – siječanj 2019. 1 S M J E R N I C E Uvodne smjernice o Uredbi CLP Inačica 3.0. siječanj 2019....
Similar Results Similar Results
07/05/19
Sažetak obveza koje proizlaze iz uvrštavanja posebno zabrinjavajućih tvari na popis predloženih tvari Sažetak obveza koje proizlaze iz uvrštavanja posebno zabrinjavajućih tvari na popis predloženih tvari Obveze na temelju popisa predloženih tvari
Poduzeća bi mogla imati zakonske obveze koje proizlaze iz uvrštavanja tvari na popis predloženih tvari. Te se obveze, koje stupaju na snagu s datumom uvrštavanja, odnose ne samo...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Razumijevanje Uredbe CLP Razumijevanje Uredbe CLP Razumijevanje Uredbe CLP
Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) ((EC) No 1272/2008) temelji se na globalno usklađenom sustavu (GHS) Ujedinjenih naroda, a njezina je svrha osigurati visoku...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Tablica s popisom predloženih tvari Tablica s popisom predloženih tvari Popis predloženih tvari
Napomene: Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Usklađeno razvrstavanje i označivanje – paneli Usklađeno razvrstavanje i označivanje – paneli Usklađeno razvrstavanje i označivanje – paneli
Namjera Postupak usklađenog razvrstavanja i usklađivanja (CLH) započinje kada ECHA od nadležnog tijela države članice ili proizvođača, uvoznika ili daljnjeg korisnika primi...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Postupak usklađenog razvrstavanja i označivanja Postupak usklađenog razvrstavanja i označivanja Postupak usklađenog razvrstavanja i označivanja
Proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici trebaju (sami) razvrstavati i označivati opasne tvari i smjese kako bi osigurali visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Za...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 9 results.

Categories Display